Правила понашања родитеља у школи

1. Уласком у школу поштујемо Кућни ред школе.

2. При уласку у школу пријављујемо се дежурном ученику.

3. Поштујемо своје време и време других поштовањем термина за пријем родитеља (учитеља, одељењског старешине, предметног наставника)

4. На примерен начин комуницирамо са особљем школе и адекватно се понашамо у школи.

5. За што успешнију сарадњу школе и родитеља потребно је да благовремено информишемо наставно особље о свим битним чињеницама везаним за своје дете (оцене, понашање, изостанци…).

6. Не смемо дозволити да игноришемо потенцијалне проблеме наше деце и да не реагујемо превентивно и благовремено.

7. Партиципирамо у одлукама које се тичу нас и наше деце тако што редовно присуствујемо родитељским састанцима, састанцима Саветима родитеља јер је то једини начин да се благовремено информишемо о свим дешавањима у школском животу.

8. У року од 48 САТИ обавезни смо да обавестимо одељењског старешину и школу о разлозима изостанка детета из школе.

9. Деца у школу доносе личне ствари на сопствену одговорност и одговорност родитеља.