Стручно усавршавање

Професионални развој је сложен, отворен и динамичан процес. Кроз учење и практичан рад допуњују се знања и развијају вештине и способности. Стручно усавршавање је, пре свега, потреба појединца, али је и захтев од општег значаја за професију. Кроз развој сопствених компетенција наставник, учитељ и стручни сарадник квалитетније обавља посао и на тај начин позитивније утиче на ученике и унапређење њиховог развоја. Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника дефинисане су обавезе школе и запослених на пољу стручног усавршавања. Сваки запослени у школи (наставник, учитељ и стручни сарадник) у оквиру свог личног плана професионалног развоја планира сопствени професионални развој. Дакле, појединац процењује сопствене потребе и могућности. Поред индивидуалних потреба процењују се и потребе установе. Школа планира стручно усавршавање у складу са приоритетним областима које су дефинисане од стране надлежног министарства, као и у складу са исказним потребама установе, односно ученика и наставног особља. Кроз планирање и програмирање за наредну школски годину, а узимањем у обзир поменутих критеријума, дефинишу се области у којима ће се спроводити стручно усавршавање.

Стручно усавршавање се може организовати путем различитих активности: проучавањем литературе, организацијом угледних часова, спровођењем истраживања, посетама стручним скуповима, на студијским путовањима, похађањем програма обуке…


Лични извештај о стручном усавршавању можете преузети овде.

Лични план стручног усавршавања можете преузети овде.


Списак присутних можете преузети ОВДЕ.

Најаву угледног часа можете преузети ОВДЕ.

Извештај са угледног часа можете преузети ОВДЕ.

Евалуацију угледног часа можете преузети ОВДЕ.

Најаву тематског дана можете преузети ОВДЕ.

Извештај са тематског дана можете преузети ОВДЕ.

Евалуацију тематског дана можете преузети ОВДЕ.

Најаву предавања, трибина, квизова,… можете преузети ОВДЕ.

Евалуацију  предавања, трибина, квизова,… можете преузети ОВДЕ.