Распоред звоњења

ТИТЕЛ

 Предметна настава

ПРЕ ПОДНЕ:                                                         ПОСЛЕ ПОДНЕ:
1. час: 7.30 – 8.15 1. час: 13.00-13.45
2. час: 8.20-9.05 2. час: 14.00-14.45
3. час: 9.20-10.05 3. час: 14.55-15.40
4. час: 10.15-11.00 4. час: 15.45-16.30
5. час: 11.05-11.50 5. час: 16.35-17.20
6. час: 11.55-12.40 6. час: 17.25-18.10

Разредна настава

ПРЕ   ПОДНЕ: ПОСЛЕ ПОДНЕ:
1. час: 8.00-8.45 1. час: 13.00-13.45
2. час: 9.00-9.45 2. час: 14.00-14.45
3. час: 9.55-10.40 3. час: 14.55-15.40
4. час: 10.45-11.30 4. час: 15.45-16.30
5. час: 11.35-12.20 5. час: 16.35-17.20

 ЛОК

Предметна настава

ПРЕ ПОДНЕ: ПОСЛЕ ПОДНЕ:
1. час: 7.30-8.15 1. час: 13.00-13.45
2. час: 8.20-9.05 2. час: 14.00-14.45
3. час: 9.20-10.05 3. час: 14.55-15.40
4. час: 10.15-11.00 4. час: 15.45-16.30
5. час: 11.05-11.50 5. час: 16.35-17.20
6. час: 11.55-12.40 6. час: 17.25-18.10

 Разредна настава

ПРЕ ПОДНЕ: ПОСЛЕ ПОДНЕ:
1. час: 8.00-8.45 1. час: 13.00-13.45
2. час: 9.00-9.45 2. час: 14.00-14.45
3. час: 9.55-10.40 3. час: 14.55-15.40
4. час: 10.45-11.30 4. час: 15.45-16.30
5. час: 11.35-12.20 5. час: 16.35-17.20

ВИЛОВО

ПРЕ ПОДНЕ: ПОСЛЕ ПОДНЕ:
1. час: 8.00-8.45 1. час: 13.00-13.45
2. час: 9.00-9.45 2. час: 14.00-14.45
3. час: 9.55-10.40 3. час: 14.55-15.40
4. час: 10.45-11.30 4. час: 15.45-16.30
5. час: 11.35-12.20 5. час: 16.35-17.20

ГАРДИНОВЦИ

Предметна настава

ПРЕ ПОДНЕ: ПОСЛЕ ПОДНЕ:
1. час: 7.30-8.15 1. час: 13.00-13.45
2. час: 8.20-9.05 2. час: 14.00-14.45
3. час: 9.20-10.05 3. час: 14.55-15.40
4. час: 10.15-11.00 4. час: 15.45-16.30
5. час: 11.05-11.50 5. час: 16.35-17.20
6. час: 11.55-12.40 6. час: 17.25-18.10

  Разредна настава

 ПРЕ ПОДНЕ: ПОСЛЕ ПОДНЕ:
1. час: 8.00-8.45 1. час: 13.00-13.45
2. час: 9.00-9.45 2. час: 14.00-14.45
3. час: 9.55-10.40 3. час: 14.55-15.40
4. час: 10.45-11.30 4. час: 15.45-16.30
5. час: 11.35-12.20 5. час: 16.35-17.20

ГОРЊA ШКОЛA

ПРЕ ПОДНЕ: ПОСЛЕ ПОДНЕ:
1. час: 8.00-8.45 1. час: 13.00-13.45
2. час: 9.00-9.45 2. час: 14.00-14.45
3. час: 9.55-10.40 3. час: 14.55-15.40
4. час: 10.45-11.30 4. час: 15.45-16.30
5. час: 11.35-12.20 5. час: 16.35-17.20