Правила понашања ученика у школи

 

1. Ученик је обавезан да редовно похађа наставу.

2. У школу долази на време, 10 минута пре почетка наставе.

3. Ученик је дужан да пажљиво прати наставу, као и да активно учествује у њој.

4. Свакодневна обавеза ученика је доношење потребног прибора и опреме, извршавање школских обавеза.

5. Ученици су дужни да воде рачуна о хигијени просторије у којој се реализује настава, као и ходника.

6. Ученик не може да напусти час или школу без дозволе наставника.

7. Ученик је дужан да у школу долази прикладно обучен. Неприкладно је долазити у прекратким сукњама, шорцевима, мајицама на бретеле и са великим деколтеом, откривеног стомака, у провидној одећи…

8. Поштовање права других.

9. Ученик комуницира са вршњацима, наставницима, запосленима на адекватан начин са уважавањем (речи које свако воли: молим, хвала, извини, изволи).

10. Сваки ученик је дужан да пријави инциденте или активности које могу да доведу до ометања сигурности било којег ученика у школи.

11. Непримерено је јести и пити за време часа, жвакати жваку.

12. Мобилни телефони, mp-3 плејери и сличне уређаје ученик искључује за време часа.

13. Ученици партиципирају у доношењу одлука на нивоу школе које су везане за њих и треба да буду са њима упознати, могу да износе разне предлоге и идеје преко својих представника у Ђачком парламенту.

14. Доношење личних ствари (мобилних телефона, новца, накита…) у школу је одговорност ученика.

15. Ученик је дужан да чува школску имовину, одговара за материјалну штету коју нанесе намерно или непажњом