Управа школе

Директор  школе
мр Петар Којић

Помоћник директора
Иван Ковачевић

Помоћник директора
Далиборка Рис

Помоћник директора за издв. одељење Горња школа
Наташа Вучан

Помоћник директора за издв. одељење Лок
Мирослава Цветковић

Помоћник директора за издв. одељење Гардиновци
Миливој Јелин

Секретар школе
Денис Тул

Административно-технички радник
Наташа Миленковић

Шеф рачуноводства
Зорица Петковић