Управа школе

Директор  школе
мр Петар Којић

Помоћник директора
Наташа Живанчев

Помоћник директора
Далиборка Рис

Помоћник директора за издв. одељење Горња школа
Наташа Вучан

Помоћник директора за издв. одељење Вилово
Светлана Лозанов

Помоћник директора за издв. одељење Лок
Мирослава Цветковић

Помоћник директора за издв. одељење Гардиновци
Бранислава Костић

Секретар школе
Надежда Стојановић

Одлука

Административно-технички радник
Наташа Миленковић

Шеф рачуноводства
Зорица Петковић