Документи школе

План јавних набавки за 2020. годину можете погледати ОВДЕ.

Финансијски план за 2020. годину можете погледати ОВДЕ.


Финансијски план за 2018. годину можете погледати ОВДЕ.

Финансијски план  за 2018. годину – прва измена – можете погледати ОВДЕ.

План набавки за 2018. годину можете погледати ОВДЕ.

Годишњи финансијски извештај за 2017. годину можете погледати ОВДЕ.

Финансијски план за 2018. год. (измена 27.04.2018.) можете погледати ОВДЕ.

План набави за 2018. год. – прва измена – можете преузети ОВДЕ.

План набавки за 2018. год. – друга измена – можете видети ОВДЕ.

Финансијски план за 2018.год. – први ребаланс можете преузети  ОВДЕ.

План набавки за 2018. год. – техничка исправка – можете  погледати ОВДЕ.

План набавки за 2018. год. – трећа измена – можете погледати ОВДЕ.

Финансијски план за 2018. год. – други ребаланс – можете погледати ОВДЕ.

Финансијски план за 2019. годину – можете погледати ОВДЕ.

План јавних набавки за 2019. годину – можете погледати ОВДЕ.

План јавних набавки за 2019. годину – техничка исправка можете  преузети ОВДЕ.

Годишњи финансијски извештај за 2018. годину – можете погледати ОВДЕ.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОД. –  I  РЕБАЛАНС – можете погледати ОВДЕ.

План јавних набавки за 2019. годину – 1. измена – можете погледати ОВДЕ.

Финансијски план за 2019. годину – 1. измена – можете погледати ОВДЕ.

Финансијски план за 2019. годину – 2. ребаланс – можете погледати ОВДЕ.


НОВИ ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.


ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о наставном плану за II циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за V разред основног образовања и васпитања можете преузети ОВДЕ.


ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА  7. РАЗРЕД  – МОЖЕТЕ ПРУЗЕТИ ОВДЕ.

ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС И ПРОГРАМУ ЗА 1. РАЗРЕД  – МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

ПРАВИЛНИК О  ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА 2. РАЗРЕД  – МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

ПРАВИЛНИК, ПЛАН ИПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА 5. И 6. БР. 15-18 – МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

ДОПУНА ПРАВИЛНИКА 5. И 6. БР. 3-19 – МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

ИЗМЕНА ПРАВИЛНИКА В. И 6. БР. 18-18  – МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

НОВИ ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.


ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о наставном плану за II циклус  и наставном програму за V разред 2018/2019. – можете преузети ОВДЕ.

ПРАВИЛНИК о плану наставе и учења за I циклус и програм за I разред 2018/2019. – можете преузети ОВДЕ.

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о  наставном програму за VI разред 2018/2019. – можете преузети ОВДЕ.


Финансијски план за 2017. год. – измена 11. 10, 2017. год. – преузмите ОВДЕ.

Финансијски план за 2017. год. – други ребаланс – преузмите ОВДЕ.


Финансијски план за 2017. годину – измена 24.04. 2017. – преузмите ОВДЕ.

Финансијски план за 2017. годину – први ребаланс – преузмите ОВДЕ.

План набавки за 2017. годину –  друга измена – преузмите ОВДЕ.

План набавки за 2107. годину – трећа измена  – преузмите ОВДЕ.


Годишњи финансијски извештај за 2016. год. – преузмите ОВДЕ.

План набавки за 2017. годину – преузмите ОВДЕ.


План јавних набавки за 2017. годину  – преузмите овде.

Финансијкси план за 2017. годину – преузмите овде.


План набавки за 2016. годину – преузмите овде.

Финансијски план за 2016. годину – преузмите овде.


Финансијски план за 2014. годину – преузмите овде.

План набавки за 2014. годину – преузмите овде.


Завршни рачун за 2013. годину – преузмите овде.

Финансијски план за 2015. годину – преузмите овде.


Извештај за Савет родитеља – преузмите овде.

План набавки за 2015. годину – преузмите овде.

Завршни рачун за 2014. годину – преузмите овде.

Стање на подрачуну школе – родитељски динар  2012. – 2015. год.  преузмите овде. 

Одлуку Школског одбора од 16. 12. 2013. год. преузмите овде.


ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ”СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ” ТИТЕЛ можете видети  овде.

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА можете преузети ОВДЕ.


Шаблон – Континуирано праћење рада ученика – преузмите овде.

Шаблон – Глобални планови  рада наставника – преузмите овде.

Шаблон – Оперативни план рада наставника – преузимте овде.

Шаблон – План рада Стручних већа – преузмите овде.

Шаблон – Припрема наставника – преузмите овде.

Шаблон – Извештај Стручних већа – преузмите овде.

Упутство за сачињавање плана рада наставника – преузмите овде.

Напомене – појмови који се користе у настави – преузмите овде.

Запажања о плановима – преузмите овде.

Документација за ИОП и индивидуализацију:

Збирка примера добре праксе – погледати.

НОВО – ОБРАСЦИ ЗА ИОП !!! – МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ  ОВДЕ.


Такмичења:

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ ЗА ШКОЛ. 2019/2020.ГОД. МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА ШКОЛ. 2019*2020. ГОД. МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА ОДНОСНО СМОТРЕ ЗА ШКОЛ. 2019/2020. ГОД. МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.