zip

Документи школе


 • Правилник о јавним набавкама  – можете погледати ОВДЕ.

 • Финансијски план за 2020. годину – Измена плана – можете погледати ОВДЕ.
 • Финансијски план за 2020. годину –  II ребаланс- можете погледати ОВДЕ.
 • Финансијски план за 2020. годину –  III ребаланс- можете погледати ОВДЕ.
 • Годишњи финансијски извештај за 2019. годину – можете погледати ОВДЕ.
 • План јавних набавки за 2020.  годину – Прва измена – можете погледати  ОВДЕ.
 • Финансијски план за 2020. годину – Прва измена – можете погледати ОВДЕ.
 • План јавних набавки за 2020. годину можете погледати ОВДЕ.
 • Финансијски план за 2020. годину можете погледати ОВДЕ.
 • Финансијски план за 2020. годину – I ребаланс – можете погледати ОВДЕ.
 • Финансијски план за 2020. годину – Измена – Закључак I – можете погледати ОВДЕ.
 • Финансијски план за 2020. годину – Измена – Закључак II – можете погледати ОВДЕ.

 • Финансијски план за 2019. годину – можете погледати ОВДЕ.
 • План јавних набавки за 2019. годину – можете погледати ОВДЕ.
 • План јавних набавки за 2019. годину – техничка исправка можете  преузети ОВДЕ.
 • Годишњи финансијски извештај за 2018. годину – можете погледати ОВДЕ.
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОД. –  I  РЕБАЛАНС – можете погледати ОВДЕ.
 • План јавних набавки за 2019. годину – 1. измена – можете погледати ОВДЕ.
 • Финансијски план за 2019. годину – 1. измена – можете погледати ОВДЕ.
 • Финансијски план за 2019. годину – 2. ребаланс – можете погледати ОВДЕ.

 • Финансијски план за 2018. годину можете погледати ОВДЕ.
 • Финансијски план  за 2018. годину – прва измена – можете погледати ОВДЕ.
 • План набавки за 2018. годину можете погледати ОВДЕ.
 • Финансијски план за 2018. год. (измена 27.04.2018.) можете погледати ОВДЕ.
 • План набави за 2018. год. – прва измена – можете преузети ОВДЕ.
 • План набавки за 2018. год. – друга измена – можете видети ОВДЕ.
 • Финансијски план за 2018.год. – први ребаланс можете преузети  ОВДЕ.
 • План набавки за 2018. год. – техничка исправка – можете  погледати ОВДЕ.
 • План набавки за 2018. год. – трећа измена – можете погледати ОВДЕ.
 • Финансијски план за 2018. год. – други ребаланс – можете погледати ОВДЕ.

 •  Годишњи финансијски извештај за 2017. годину можете погледати ОВДЕ.
 • Финансијски план за 2017. год. – измена 11. 10, 2017. год. – преузмите ОВДЕ.
 • Финансијски план за 2017. год. – други ребаланс – преузмите ОВДЕ.
 • Финансијски план за 2017. годину – измена 24.04. 2017. – преузмите ОВДЕ.
 • Финансијски план за 2017. годину – први ребаланс – преузмите ОВДЕ.
 • План набавки за 2017. годину –  друга измена – преузмите ОВДЕ.
 • План набавки за 2107. годину – трећа измена  – преузмите ОВДЕ.
 • План набавки за 2017. годину – преузмите ОВДЕ.
 • План јавних набавки за 2017. годину  – преузмите овде.
 • Финансијкси план за 2017. годину преузмите овде.

НОВИ ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.


 

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о наставном плану за II циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за V разред основног образовања и васпитања можете преузети ОВДЕ.


ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА  7. РАЗРЕД  – МОЖЕТЕ ПРУЗЕТИ ОВДЕ.

ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС И ПРОГРАМУ ЗА 1. РАЗРЕД  – МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

ПРАВИЛНИК О  ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА 2. РАЗРЕД  – МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

ПРАВИЛНИК, ПЛАН ИПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА 5. И 6. БР. 15-18 – МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

ДОПУНА ПРАВИЛНИКА 5. И 6. БР. 3-19 – МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

ИЗМЕНА ПРАВИЛНИКА В. И 6. БР. 18-18  – МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

НОВИ ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.


ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о наставном плану за II циклус  и наставном програму за V разред 2018/2019. – можете преузети ОВДЕ.

ПРАВИЛНИК о плану наставе и учења за I циклус и програм за I разред 2018/2019. – можете преузети ОВДЕ.

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о  наставном програму за VI разред 2018/2019. – можете преузети ОВДЕ.

 • ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
  У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“ ТИТЕЛ можете видети  овде.
 • ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА можете преузети ОВДЕ.

Документација за ИОП и индивидуализацију:

 • Збирка примера добре праксе – погледати.
 • НОВО – ОБРАСЦИ ЗА ИОП !!! – МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ  ОВДЕ.