Планиране писмене провере ученика

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

 

V-1

Предмет Група Врста Недеља у месецу
Српски језик и књижевност   писмени задатак 4 нед. /јануар
Математика   писмени задатак 5. нед. /јануар
Информатика и рачунарство ИиР 5-1-1 тестирање 1.нед. /фебруар
Математика   контролни задатак 3.нед. / март
Математика   писмени задатак 3. нед. /април
Руски језик   писмени задатак 4.нед. /април
Математика   контролни задатак 5.нед/мај
Информатика и рачунарство ИиР 5-1-1 тестирање 2.нед/јун
Математика   писмени задатак 3.нед/јун
       
       

V-2 

Предмет Група Врста Недеља у месецу
Математика   писмени задатак 4.нед/јануар
Српски језик и књижевност   писмени задатак 4.нед/јануар
Информатика и рачунарство ИиР 5-2-1 тестирање 1.нед/фебруар
Математика   контролни задатак 3.нед/фебруар
Математика   контролни задатак 1.нед/март
Математика   писмени задатак 3.нед/март
Руски језик   писмени задатак 4.нед/април
Математика   контролни задатак 3.нед/мај
Математика   писмени задатак 5.нед/мај
Информатика и рачунарство ИиР 5-2-1 тестирање 2.нед/јун
       
       

V-3

Предмет Група Врста Недеља у месецу
Српски језик и књижевност   писмени задатак 4.нед/јануар
Математика   писмени задатак 5.нед/јануар
Информатика и рачунарство ИиР 5-3-1 тестирање 1.нед/фебруар
Математика   контролни задатак 3.нед/март
Математика   писмени задатак 3.нед/април
Руски језик   писмени задатак 4.нед/април
Математика   контролни задатак 5.нед/мај
Информатика и рачунарство ИиР 5-3-1 тестирање 2.нед/јун
Математика   писмени задатак 3.нед/јун
       
       
       

V-4

Предмет Група Врста Недеља у месецу
Српски језик и књижевност   писмени задатак 4.нед/јануар
Српски језик и књижевност   контролни задатак ј5.нед/јануар
Математика   писмени задатак 1.нед/фебруар
Информатика и рачунарство   тестирање 1.нед./март
Техника и технологија   контролни задатак 2.нед/април
       
       

V-5

Предмет Група Врста Недеља у месецу
Српски језик и књижевност   писмени задатак 5.нед/јануар
Математика   писмени задатак 2.нед/фебруар
Информатика и рачунарство   тестирање 4.нед/фебруар
       
       

VI-1

Предмет Група Врста Недеља у месецу
Српски језик и књижевност   писмени задатак 5.нед/јануар
Информатика и рачунарство   тестирање 5.нед/јануар
Математика   писмени задатак 1.нед/фебруар
Руски језик   писмени задатак 2.нед/фебруар
Српски језик и књижевност   контролни задатак 2.нед/фебруар
Математика   контролни задатак 1.нед/март
Српски језик и књижевност   контролни задатак 3.нед/март
Српски језик и књижевност   писмена вежба 3.нед/март
Физика   контролни задатак 4.нед/март
Математика   контролни задатак 2.нед/април
Математика   писмени задатак 5.нед/април
Математика   контролни задатак 4.нед/мај
Физика   контролни задатак 5.нед/мај
Српски језик и књижевност   писмени задатак 5.нед/мај
Информатика и рачунарство   тестирање 2.нед/јун
Математика   писмени задатак 3.нед/јун
       
       

VI-2

Предмет Група Врста Недеља у месецу
Српски језик и књижевност   писмени задатак 4.нед/јануар
Математика   писмени задатак 5.нед/јануар
Српски језик и књижевност   контролни задатак 2.нед/фебруар
Руски језик   писмени задатак 2.нед/фебруар
Математика   контролни задатак 1.нед/март
Физика   контролни задатак 4.нед/март
Математика   контролни задатак 2.нед/април
Математика   писмени задатак 5.нед/април
Математика   контролни задатак 5.нед/април
Физика   контролни задатак 5.нед/април
Математика   писмени задатак 3.нед/јун
       

VI-3

Предмет Група Врста Недеља у месецу
Српски језик и књижевност   писмени задатак 4.нед/јанура
Српски језик и књижевност   контролни задатак 5.нед/јануар
Математика   контролни задатак 1.нед/фебруар
Математика   писмени задатак 2.нед/март
Техника и технологија   контролни задатак 2.нед/април
       
       

VI-4

Предмет Група Врста Недеља у месецу
Математика   контролни задатак 5.нед/јануар
Српски језик и књижевност   контролни задатак 5.нед/јануар
Српски језик и књижевност   писмени задатак 1.нед/фебруар
Математика   писмени задатак 3.нед/фебруар
       
       

VII-1

Предмет Група Врста Недеља у месецу
Математика   писмени задатак 4.нед/јануар
Математика   писмени задатак 4.нед/јануар
Српски језик и књижевност   писмени задатак 5.нед/јануар
Математика   контролни задатак 2.нед/фебруар
Руски језик   писмени задатак 2.нед/фебруар
Математика   контролни задатак 4.нед/фебруар
Хемија   контролни задатак 4.нед/фебруар
Српски језик и књижевност   контролни задатак 1.мед/март
Математика   писмени задатак 3.нед/март
Српски језик и књижевност   писмени задатак 3.нед/март
Српски језик и књижевност   контролни задатак 4.нед/април
Математика   контролни задатак 3.нед/мај
Математика   писмени задатак 5.нед/мај
Српски језик и књижевност   писмени задатак 5.нед/мај
       

VII-2

Предмет Група Врста Недеља у месецу
Математика   писмени задатак 4.нед/јануар
Српски језик и књижевност   писмени задатак 5.нед/јануар
Математика   контролни задатак 2.нед/фебруар
Руски језик   писмени задатак 2.нед/фебруар
Хемија   контролни задатак 4.нед/фебруар
Српски језик и књижевност   контролни задатак 1.нед/март
Математика   писмени задатак 3.нед/март
Српски језик и књижевност   писмени задатак 3.нед/март
Српски језик и књижевност   контролни задатак 4.нед/април
Математика   контролни задатак 3.нед/мај
Математика   писмени задатак 5.нед/мај
Српски језик и књижевност   писмени задатак 5.нед/мај
Српски језик и књижевност   тестирање 2.нед/јун
       
       

VII-3

Предмет Група Врста Недеља у месецу
Српски језик и књижевност   писмени задатак 5.нед/јануар
Српски језик и књижевност   контролни задатак 1.нед/фебруар
Математика   писмени задатак 1.нед/фебруар
Хемија   контролни задатак 4.нед/фебруар
Математика   контролни задатак 2.нед/март
Техника и технологија   контролни задатак 2.нед/април
       
       

VII-4

Предмет Група Врста Недеља у месецу
Математика   контролни задатак 4.нед/јануар
Српски језик и књижевност   писмени задатак 5.нед/јануар
Математика   писмени задатак 2.нед/фебруар
       
       

VIII-1

Предмет Група Врста Недеља у месецу
Српски језик и књижевност   контролни задатак 5.нед/јануар
Математика   писмени задатак 5.нед/јануар
Српски језик и књижевност   писмени задатак 5.нед/јануар
Информатика и рачунарство ИиР 8-1-1 тестирање 1.нед/фебруар
Руски језик   писмени задатак 2.нед/фебруар
Математика   контролни задатак 3.нед/фебруар
Информатика и рачунарство ИиР 8-1-2 тестирање 4.нед/фебруар
Хемија   контролни задатак 4.нед/фебруар
Математика   писмени задатак 2.нед/март
Српски језик и књижевност   писмени задатак 3.нед/март
Српски језик и књижевност   контролни задатак 4.нед/март
Математика   контролни задатак 2.нед/април
Информатика и рачунарство ИиР 8-1-1 тестирање 4.нед/мај
Српски језик и књижевност   писмени задатак 4.нед/мај
Српски језик и књижевност   тестирање 5.нед/мај
Математика   писмени задатак 6.нед/мај
       
       

VIII-2

Предмет Група Врста Недеља у месецу
Математика   писмени задатак 5.нед/јануар
Српски језик и књижевност   контролни задатак 5.нед/јануар
Српски језик и књижевност   писмени задатак 5.нед/јануар
Информатика и рачунарство ИиР 8-2-1 тестирање 1.нед/фебриар
Руски језик   писмени задатак 2.нед/фебруар
Математика   контролни задатак 4.нед/фебруар
Информатика и рачунарство ИиР 8-2-2 тестирање 4.нед/фебруар
Хемија   контролни задатак 1.нед/март
Српски језик и књижевност   писмени задатак 3.нед/март
Математика   контролни задатак 4.нед/март
Српски језик и књижевност   контролни задатак 4.нед/март
Српски језик и књижевност   писмени задатак 4.нед/мај
Информатика и рачунарство ИиР 8-2-1 тестирање 4.нед/мај
Српски језик и књижевност   тестирање 5.нед/мај
       
       
       

VIII-3

Предмет Група Врста Недеља у месецу
Српски језик и књижевност   писмени задатак 4.нед/јануар
Математика   писмени задатак 5.нед/јануар
Математика   контролни задатак 4.нед/фебруар
Хемија   контролни задатак 4.нед/фебруар
Информатика и рачунарство   тестирање 1.нед/март
Математика   писмени задатак 4.нед/март
Техника и технологија   контролни задатак 5.нед/март
Физика   контролни задатак 3.нед/април
Математика   контролни задатак 3.нед/април
Математика   писмени задатак 5.нед/мај
       
       

VIII – 4

Предмет Група Врста Недеља у месецу
Српски језик и књижевност   писмени задатак 4.нед/јануар
Математика   писмени задатак 3.нед/фебруар
Информатика и рачунарство   контролни задатак 3.нед/фебруар
Физика   контролни задатак 2.нед/април
       
       

 

 

 

 


ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОД.

Распоред писмене провере задатака за септембар 2020. године

Распоред писмених вежби, контролних задатака
и тестирања

Назив предмета 5-1 5-2 5-3 6-1 6-2 7-1 7-2 8-1 8-2
Српски језик 1./2./3. 1./2./3. 1./2./3. 2./3. 1./2./3. 2. 2. 2./4. 2./4.
Енглески језик                  
Руски језик                  
Историја                  
Географија                  
Физика           4. 4. 4. 4.
Математика           4. 4.    
Биологија                  
Хемија               4. 4.

Распоред писмене провере задатака за октобар 2020. године

Распоред писмених вежби, контролних задатака
и тестирања

  5-1 5-2 5-3 6-1 6-2 7-1 7-2 8-1 8-2
Српски језик 3. 3. 3.   2. 2. 2.    
Енглески језик                  
Руски језик 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
Историја                  
Географија                  
Физика       4. 4.        
Математика 6.10.
30.10.
1. 6.10.
30.10.
8.10.
28.10.
8.10.
28.10.
    22.10. 9.10.
Биологија                  
Хемија               3. 3.

Распоред писмених задатака

  5-1 5-2 5-3 6-1 6-2 7-1 7-2 8-1 8-2
Српски језик 4. 4. 4. 3. 3. 3. 3. 3. 3.
Математика   3.       3. 3.   21.10.
                   

Распоред писмене провере знања за новембар 2020. године

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања

  5-1 5-2 5-3 6-1 6-2 7-1 7-2 8-1 8-2
Српски језик       2.       3. 3.
Енглески језик                  
Руски језик                  
Историја                  
Географија                  
Физика       3. 3. 3. 3.    
Математика 26.11. 2. 26.11. 23.11. 23.11. 2./4. 2./4. 26.11.  
Информатика и рачунарство       1.нед       4.нед. 4.нед.
Хемија           1. 1. 4. 4.

Распоред писмене провере знања за децембар 2020. године

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања

  5-1 5-2 5-3 6-1 6-2 7-1 7-2 8-1 8-2
Српски језик       2.   2. 2. 2. 2.
Енглески језик                  
Руски језик                  
Историја                  
Географија                  
Физика       2. 2.     3. 3.
Математика 15.12.   15.12. 14.12. 14.12.     15.12.  
Информатика и рачунарство 1.нед. 1.нед. 1.нед.            
Хемија           2. 2.    

Распоред писмених задатака

  5-1 5-2 5-3 6-1 6-2 7-1 7-2 8-1 8-2
Енглески језик                  
Руски језик