Планиране писмене провере ученика

РАСПОРЕД ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ ЗА 2. ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОДИНЕ 


Матична школа Тител

 

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

16.01.

 

17.01.

 

18.01.

VIII-1 инф. (Т)

19.01.

 

20.01.

 

23.01.

VIII-1(K)

VIII-2 (K)

VII-2 инф (Т)

VII-3 инф (Т)

24.01.

 

25.01.

VII-1(К)

VII-2(К)

VII-3(К)

VI-1 инф (Т)

VI-2 инф (Т)

26.01

VII-2 мат. (К)

VII-1 инф, (Т)

V-2 инф. (Т)

VI-2 срп .(П)

VI-1 срп. (П)

27.01

Школска слава Свети Сава

30.01

 

31.01.

VI-1 мат. (Т)

VIII-1 мат. (К)

VIII-2 мат. (К)

01.02.

VIII-1 физ. (К)

VIII-2 физ. (К)

V срп. (П)

02.02.

 

03.02.

 

06.02.

V1,2,3 срп. (К)

07.02.

VI1,2 срп. (К)

08.02.

 

09.02.

VII-1 физ. (К)

VII-2 физ. (К)

10.02.

VII-1 мат. (К)

VII-3 мат. (К)

13.02.

VI мат. (К)

V-1 мат.(К)

V-2 мат.(К)

V-3 мат. (К)

 

14.02.

 

15.02.

Државни празник- нерадни дан

16.02.

Државни празник- нерадни дан

 

17.02.

Ученички распуст – нерадни дан

20.02.

 

21.02.

 

22.02.

 

23.02.

 

VI-2 мат. (К)

24.02.

VIII-1 срп. (К)

VIII-2 срп. (К)

27.02.

 

28.02.

 

01.03.

VIII-1 мат. (П)

VIII-2 мат. (П)

02.03.

 

03.03.

 

06.03.

VII-2 мат. (К)

07.03.

VI-1 физ. (К)

VI-2 физ. (К)

08.03.

 

09.03.

VIII-3 физ. (К)

10.03.

VII-1,2,3 хем. (К)

13.03.

V-1 мат. (П)

V-2 мат. (П)

V-3 мат (П)

14.03.

VII-1 срп. (П)

VII-2 срп. (П)

VII-3 срп. (П)

VII1,2,3 хем. (К)

15.03.

V1,2,3 спр.(К)

16.03.

VI1,2 срп.(П)

VIII-1 хем (К)

17.03.

 

20.03.

VI1,2 срп. (К)

V1,2,3 срп. (П)

21.03.

 

22.03.

VI-1 мат. (П)

VII-1 мат. (П)

VII-3 мат. (П)

23.03.

VI-2 мат. (П)

24.03.

Пробни и завршни испит за ученике 8. Разреда

27.03.

VII-2 мат. (П)

28.03.

 

29.03.

Завршетак квартала

30.03.

 

31.03.

 

03.04.

 

04.04.

VIII-1 физ. (П)

VIII-2 физ.(П)

VI1,2 енг (П)

V1,2 енг.(П)

VIII-2 енг (П)

 

05.04.

V-1 мат. (К)

V-2 мат. (К)

V-3 мат. (К)

VII-1 енг. (П)

06.04.

V1,2,3 срп. (К)

07.04.

Ученички распуст- нерадни дан

10.04.

Ученички распуст- нерадни дан

11.04.

Ученички распуст- нерадни дан

 

12.04.

Ученички распуст- нерадни дан

13.04.

Ученички распуст- нерадни дан

14.04.

Ученички распуст- нерадни дан

17.04.

Ученички распуст- нерадни дан

18.04.

VIII-2 хем. (К)

19.04.

VIII-1 мат. (К)

VIII-2 мат. (К)

VI-1 физ. (К)

VI-2 физ. (К)

20.04.

VII-3 физ. (К)

VIII-1 хем. (К)

21.04.

VII1,2,3 хем. (К)

24.04.

VI-1 мат. (Т)

25.04.

VIII-1 рус. (П)

VI-2 рус. (П)

VI-1 рус. (П)

 

26.04.

VII-1 рус. (П)

VII-3 рус. (П)

VIII-2 рус ( П)

 

27.04.

VII-1 физ. (К)

VII-2 физ. (К)

28.04.

V-1рус. ( П)

V-2 рус. (П)

V-3 рус. (П)

VII-2 рус. (П)

01.05.

Државни празник- нерадни дан

02.05.

Државни празник – нерадни дан

03.05.

 

04.05.

 

05.05.

 

08.05.

VII-1 мат.(К)

VII-2 мат.(К)

VII-3 мат. (К)

09.05.

VIII-1 физ. (К)

VIII-2 физ. (К)

10.05.

 

11.05.

VI-1 срп. (К)

VI-2 срп (К)

12.05.

 

15.05.

VI-2 (K)

16.05.

VIII-2 хем. (К)

17.05.

V-1 мат. (К)

V-2 мат. (К)

V-3 мат. (К)

18.05.

 

19.05.

V1,2,3 срп. (П)

22.05

 

23.05.

VIII-1 мат. (П)

VIII-2 мат. (П)

24.05.

 

25.05.

VII-2 мат. (К)

VII-3 физ. (К)

26.05.

VI-1 мат. (К)

VII1,2,3 хем. (К)

29.05.

VI1,2 срп. (П)

30.05.

 

31.05.

 

01.06.

VII-3 физ. (К)

02.06.

V1,2,3 срп. (К)

05.06.

V-1 мат. (П)

V-3 мат.(П)

V-2 мат. (П)

06.06.

Завршетак полугодишта за 8. разред

07.06.

VII-1мат.(П)

VII-3 мат. (П)

VI-1 физ. (К)

VI-2 физ. (К)

08.06

VII-2 мат. (П)

VI1,2 срп. (К)

09.06

 

12.06

VI-1 мат. (П)

VI-2 мат. (П)

13.06

 

14.06

 

15.06

 

16.06

 

19.06

 

20.06

Завршетак полугодишта

 

 

 

 

 

 

 

 


Издвојено одељење Лок

одељење 5-4:

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

16.01.

 

17.01.

 

18.01.

 

19.01.

 

20.01.

 

23.01.

 

24.01.

ИиР (Т)

25.01.

 

26.01.

М (Т)

27.01.

Св. Сава

30.01.

ТиТ (К)

31.01.

 

01.02.

 

02.02.

 

03.02.

 

06.02.

 

07.02.

 

08.02.

 

09.02.

 

10.02.

 

13.02.

 

14.02.

 

15.02.

Распуст

16.02.

Распуст

17.02.

Распуст

20.02.

 

21.02.

 

22.02.

 

23.02.

 

24.02.

 

27.02.

 

28.02.

 

01.03.

 

02.03.

 

03.03.

 

06.03.

 

07.03.

М (К)

08.03.

 

09.03.

 

10.03.

 

13.03.

 

14.03.

 

15.03.

 

16.03.

 

17.03.

 

20.03.

 

21.03.

 

22.03.

 

23.03.

М (П)

24.03.

 

27.03.

ТиТ (К)

28.03.

 

29.03.

 

30.03.

 

31.03.

 

03.04.

Е (П)

04.04.

 

05.04.

 

06.04.

 

07.04.

Распуст

10.04.

Распуст

11.04.

Распуст

12.04.

Распуст

13.04.

Распуст

14.04.

Распуст

17.04.

Распуст

18.04.

 

19.04.

М (Т)

20.04.

 

21.04.

 

24.04.

 

25.04.

 

26.04.

 

27.04.

 

28.04.

 

01.05.

Распуст

02.05.

Распуст

03.05.

 

04.05.

 

05.05.

 

08.05.

ТиТ (К)

09.05.

 

10.05.

 

11.05.

 

13.05.

 

15.05.

 

16.05.

 

17.05.

 

18.05.

 

19.05.

 

22.05.

 

23.05.

 

24.05.

М (К)

25.05.

 

26.05.

 

29.05.

 

30.05.

 

31.05.

Р (П)

01.06

 

02.06.

 

05.06.

 

06.06.

 

07.06.

 

08.06.

 

09.06.

 

12.06.

 

13.06.

М (П)

20.06.

 

15.06.

 

16.06.

 

19.06.

 

20.06.

Крај

 

 

 

 

 

 

одељење 6-3:

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

16.01.

 

17.01.

 

18.01.

 

19.01.

 

20.01.

 

23.01.

 

24.01.

ИиР (Т)

25.01.

 

26.01.

 

27.01.

Св. Сава

30.01.

М (Т)

31.01.

 

01.02.

 

02.02.

 

03.02.

 

06.02.

 

07.02.

 

08.02.

 

09.02.

 

10.02.

 

13.02.

М (К)

14.02.

 

15.02.

Распуст

16.02.

Распуст

17.02.

Распуст

20.02.

 

21.02.

 

22.02.

 

23.02.

 

24.02.

 

27.02.

 

28.02.

 

01.03.

 

02.03.

 

03.03.

 

06.03.

 

07.03.

 

08.03.

 

09.03.

 

10.03.

Ф (К)

13.03.

 

14.03.

 

15.03.

 

16.03.

 

17.03.

 

20.03.

 

21.03.

 

22.03.

М (П)

23.03.

 

24.03.

 

27.03.

 

28.03.

 

29.03.

 

30.03.

 

31.03.

 

03.04.

Е (П)

04.04.

 

05.04.

 

06.04.

 

07.04.

Распуст

10.04.

Распуст

11.04.

Распуст

12.04.

Распуст

13.04.

Распуст

14.04.

Распуст

17.04.

Распуст

18.04.

 

19.04.

 

20.04.

 

21.04.

 

24.04.

М (Т)

25.04.

 

26.04.

 

27.04.

 

28.04.

Ф (К)

01.05.

Распуст

02.05.

Распуст

03.05.

 

04.05.

 

05.05.

 

08.05.

 

09.05.

 

10.05.

 

11.05.

 

13.05.

 

15.05.

 

16.05.

 

17.05.

 

18.05.

 

19.05.

 

22.05.

 

23.05.

 

24.05.

 

25.05.

 

26.05.

М  (К)

29.05.

 

30.05.

 

31.05.

Р (П)

01.06

 

02.06.

 

05.06.

 

06.06.

 

07.06.

 

08.06.

 

09.06.

 

12.06.

М (П)

13.06.

 

20.06.

 

15.06.

 

16.06.

Ф (Т)

19.06.

 

20.06.

Крај

 

 

 

 

 

 

одељење 7-4:

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

16.01.

 

17.01.

 

18.01.

 

19.01.

 

20.01.

 

23.01.

 

24.01.

ИиР (Т)

25.01.

М (К)

26.01.

 

27.01.

Св. Сава

30.01.

 

31.01.

 

01.02.

 

02.02.

 

03.02.

Ф (К)

06.02.

 

07.02.

 

08.02.

М (Т)

09.02.

 

10.02.

 

13.02.

 

14.02.

 

15.02.

Распуст

16.02.

Распуст

17.02.

Распуст

20.02.

 

21.02.

 

22.02.

 

23.02.

 

24.02.

 

27.02.

 

28.02.

 

01.03.

М (П)

02.03.

 

03.03.

 

06.03.

 

07.03.

 

08.03.

 

09.03.

 

10.03.

 

13.03.

 

14.03.

 

15.03.

 

16.03.

 

17.03.

 

20.03.

Ф (К)

21.03.

 

22.03.

 

23.03.

 

24.03.

 

27.03.

 

28.03.

М (К)

29.03.

 

30.03.

 

31.03.

 

03.04.

Е (П)

04.04.

 

05.04.

 

06.04.

 

07.04.

Распуст

10.04.

Распуст

11.04.

Распуст

12.04.

Распуст

13.04.

Распуст

14.04.

Распуст

17.04.

Распуст

18.04.

 

19.04.

 

20.04.

 

21.04.

 

24.04.

 

25.04.

М (К)

26.04.

 

27.04.

 

28.04.

 

01.05.

Распуст

02.05.

Распуст

03.05.

 

04.05.

 

05.05.

 

08.05.

 

09.05.

 

10.05.

 

11.05.

 

13.05.

 

15.05.

 

16.05.

 

17.05.

 

18.05.

 

19.05.

 

22.05.

Ф (К)

23.05.

 

24.05.

 

25.05.

 

26.05.

 

29.05.

 

30.05.

 

31.05.

Р (П)

01.06

М (П)

02.06.

 

05.06.

 

06.06.

 

07.06.

 

08.06.

 

09.06.

 

12.06.

 

13.06.

 

20.06.

 

15.06.

 

16.06.

 

19.06.

 

20.06.

Крај

 

 

 

 

 

 

одељење 8-3:

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

16.01.

 

17.01.

 

18.01.

 

19.01.

 

20.01.

 

23.01.

 

24.01.

ИиР (Т)

25.01.

 

26.01.

М (Т)

27.01.

Св. Сава

30.01.

Ф (К)

31.01.

 

01.02.

 

02.02.

 

03.02.

 

06.02.

 

07.02.

 

08.02.

 

09.02.

 

10.02.

 

13.02.

 

14.02.

 

15.02.

Распуст

16.02.

Распуст

17.02.

Распуст

20.02.

 

21.02.

 

22.02.

 

23.02.

 

24.02.

 

27.02.

 

28.02.

 

01.03.

 

02.03.

М (К)

03.03.

 

06.03.

 

07.03.

 

08.03.

 

09.03.

 

10.03.

 

13.03.

 

14.03.

 

15.03.

 

16.03.

 

17.03.

 

20.03.

 

21.03.

 

22.03.

 

23.03.

 

24.03.

 

27.03.

 

28.03.

М (П)

29.03.

 

30.03.

Ф (К)

31.03.

 

03.04.

Е (П)

04.04.

 

05.04.

 

06.04.

 

07.04.

Распуст

10.04.

Распуст

11.04.

Распуст

12.04.

Распуст

13.04.

Распуст

14.04.

Распуст

17.04.

Распуст

18.04.

 

19.04.

 

20.04.

 

21.04.

 

24.04.

 

25.04.

 

26.04.

 

27.04.

 

28.04.

 

01.05.

Распуст

02.05.

Распуст

03.05.

 

04.05.

Ф (К)

05.05.

М (К)

08.05.

 

09.05.

 

10.05.

 

11.05.

 

13.05.

 

15.05.

 

16.05.

 

17.05.

 

18.05.

 

19.05.

 

22.05.

 

23.05.

 

24.05.

Р (П)

25.05.

 

26.05.

М (П)

29.05.

 

30.05.

 

31.05.

 

01.06

 

02.06.

 

05.06.

 

06.06.

Крај

07.06.

 

08.06.

 

09.06.

 

12.06.

 

13.06.

 

20.06.

 

15.06.

 

16.06.

 

19.06.

 

20.06.

 

 

 

 

 

 

 


Издвојено одељење Гардиновци

Одељење 5-5

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

16.01.

 

17.01.

 

18.01

 

19.01

 

20.01.

 

23.01.

 

24.01.

Математика (К)

25.01.

 

26.01

 

27.01

 

30.О1

 

31.01.

 

01.02.

 

02.02.

 

03.02.

 

О6.02.

 

07.02.

 

08.02.

Српски језик (К)

09.02.

 

10.02.

 

13.02.

 

14.02.

 

15.02.

 

16.02.

 

17.02.

 

20.02.

 

21.02.

 

22.02.

 

23.02.

 

24.02.

 

27.02.

 

28.02.

 

01.03.

 

02.03.

 

04.03.

 

06.03.

 

07.03.

Математика (К)

О8.03.

Српски језик (К)

09.03.

 

10.03.

 

13.03.

 

14.03.

 

15.03.

Српски језик (П)

16.03.

 

17.03.

 

20.03.

 

21.03.

 

22.03.

 

23.03.

Математика (П)

24.03.

 

27.03.

Енглески језик (К)

28.03.

 

29.03.

 

30.03.

 

31.03.

 

03.04.

 

04.04.

 

05.04.

 

06.04.

 

07.04.

 

17.04.

 

18.04.

 

19.04.

 

20.04.

 

21.04.

 

24.04.

 

25.04.

 

26.04.

 

27.04.

 

28.04.

 

01.05.

Празник

02.05.

Празник

03.05.

 

04.05.

 

06.05

 

16.05.

 

17.05.

 

18.05.

 

19.05.

 

20.05.

Математика (К)

23.05.

Енглески језик (П)

24.05.

 

25.05.

 

26.05.

 

27.05.

 

30.05.

 

31.05.

 

01.06.

 

02.06.

 

03.06.

 

05.06.

Руски језик (П)

06.06.

 

07.06.

 

08.06.

 

09.06

Српски језик П

12.06.

 

13.06.

Математика (П)

14.06.

 

15.06.

 

16.06.

 

Одељење 6-4

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

16.01.

 

17.01.

 

18.01

 

19.01

 

20.01.

 

23.01.

 

24.01.

 

25.01.

 

26.01

 

27.01

 

30.О1

 

31.01.

 

01.02.

 

02.02.

 

03.02.

 

О6.02.

 

07.02.

Математика (К)

08.02.

 

09.02.

 

10.02.

Српски језик (К)

13.02.

 

14.02.

 

15.02.

 

16.02.

 

17.02.

 

20.02.

 

21.02.

 

22.02.

 

23.02.

 

24.02.

 

27.02.

 

28.02.

 

01.03.

 

02.03.

 

04.03.

 

06.03.

 

07.03.

 

О8.03.

 

09.03.

 

10.03.

 

13.03.

 

14.03.

Математика (К)

15.03.

 

16.03.

Српски језик (К)

17.03.

 

20.03.

 

21.03.

Српски језик (П)

22.03.

 

23.03.

 

24.03.

 

27.03.

 

28.03.

 

29.03.

 

30.03.

 

31.03.

Математика (П)

03.04.

 

04.04.

 

05.04.

 

06.04.

 

07.04.

 

17.04.

 

18.04.

 

19.04.

 

20.04.

 

21.04.

 

24.04.

 

25.04.

 

26.04.

 

27.04.

 

28.04.

 

01.05.

Празник

02.05.

Празник

03.05.

 

04.05.

Енглески језик (К)

06.05

 

16.05.

 

17.05.

 

18.05.

 

19.05.

 

20.05.

Математика (К)

23.05.

Руски  језик (П)

24.05.

 

25.05.

 

26.05.

 

27.05.

 

30.05.

 

31.05.

 

01.06.

 

02.06.

 

03.06.

 

05.06.

 

06.06.

 

07.06.

Математика (П)

08.06.

Енглески језик (П)

09.06

Српски језик (П)

12.06.

 

13.06.

 

14.06.

 

15.06.

 

16.06.

 

Одељење 7-5

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

16.01.

 

17.01.

 

18.01

 

19.01

 

20.01.

 

23.01.

 

24.01.

 

25.01.

 

26.01

 

27.01

 

30.О1

 

31.01.

 

01.02.

 

02.02.

 

03.02.

 

О6.02.

 

07.02.

Српски језик П

08.02.

 

09.02.

 

10.02.

Математика К

13.02.

 

14.02.

 

15.02.

 

16.02.

 

17.02.

 

20.02.

 

21.02.

 

22.02.

 

23.02.

 

24.02.

 

27.02.

 

28.02.

 

01.03.

 

02.03.

 

04.03.

 

06.03.

 

07.03.

 

О8.03.

 

09.03.

 

10.03.

Математика П

13.03.

 

14.03.

 

15.03.

 

16.03.

 

17.03.

 

20.03.

 

21.03.

 

22.03.

 

23.03.

 

24.03.

 

27.03.

 

28.03.

 

29.03.

 

30.03.

 

31.03.

Математика К

03.04.

 

04.04.

Српски језик К

05.04.

 

06.04.

 

07.04.

 

17.04.

 

18.04.

 

19.04.

 

20.04.

Енглески језик К

21.04.

 

24.04.

 

25.04.

 

26.04.

 

27.04.

 

28.04.

 

01.05.

Празник

02.05.

Празник

03.05.

 

04.05.

 

06.05

 

16.05.

Енглески језик П

17.05.

Руски језик П

18.05.

 

19.05.

 

20.05.

 

23.05.

 

24.05.

Српски језик П

25.05.

 

26.05.

 

27.05.

 

30.05.

 

31.05.

 

01.06.

 

02.06.

 

03.06.

 

05.06.

Математика П

06.06.

 

07.06.

 

08.06.

 

09.06

 

12.06.

 

13.06.

 

14.06.

 

15.06.

 

16.06.

 

Одељење 8-4

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

16.01.

 

17.01.

 

18.01

 

19.01

 

20.01.

 

23.01.

 

24.01.

 

25.01.

 

26.01

 

27.01

 

30.О1

 

31.01.

 

01.02.

Српски језик К

02.02.

 

03.02.

 

О6.02.

 

07.02.

 

08.02.

 

09.02.

 

10.02.

Математика К

13.02.

 

14.02.

 

15.02.

 

16.02.

 

17.02.

 

20.02.

 

21.02.

 

22.02.

 

23.02.

 

24.02.

 

27.02.

 

28.02.

 

01.03.

 

02.03.

 

04.03.

 

06.03.

Математика П

07.03.

 

О8.03.

 

09.03.

 

10.03.

 

13.03.

 

14.03.

 

15.03.

 

16.03.

 

17.03.

 

20.03.

 

21.03.

Српски језик П

22.03.

 

23.03.

 

24.03.

 

27.03.

 

28.03.

 

29.03.

 

30.03.

 

31.03.

 

03.04.

 

04.04.

 

05.04.

 

06.04.

 

07.04.

 

17.04.

 

18.04.

 

19.04.

 

20.04.

 

21.04.

 

24.04.

 

25.04.

 

26.04.

Математика К

27.04.

Енглески језик К

28.04.

 

01.05.

Празник

02.05.

Празник

03.05.

 

04.05.

 

06.05

 

16.05.

Руски језик П

17.05.

 

18.05.

 

19.05.

 

20.05.

Српски језик П

23.05.

 

24.05.

 

25.05.

 

26.05.

Енглески језик П

27.05.

 

30.05.

Математика П

31.05.

 

01.06.

 

02.06.

 

03.06.

 

05.06.

 

06.06.

 

07.06.

 

08.06.

 

09.06

 

12.06.

 

13.06.

 

14.06.

 

15.06.

 

16.06.

 

 

 


РАСПОРЕД ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ ЗА
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2022/23. ГОДИНЕ


МАТИЧНА ШКОЛА ТИТЕЛ

 

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

//

//

//

//

//

//

01.09.

 

02.09.

 

05.09.

Иницијални (VII-2)

Јасна Бењоцки

06.09.

 

07.09.

Иницијални (VII-2 физика, V-1,V-2,V-3)

Јасна Бењоцки

Иницијални

(VI-1, VI-2)

Наташа Живанчев

08.09.

 

09.09.

 

12.09.

Иницијални

(VIII-1, VIII-2)

Јелена Влашки Радосављев

13.09.

 

14.09.

Иницијални

(VII-1,VII-2, VII-3)

Јелена Влашки Радосављев

15.09.

Иницијални

(V-1,V-2,V-3) Наташа Живанчев

16.09.

 

19.09.

 

20.09.

 

21.09.

 

22.09.

 

23.09.

 

26.09.

 

27.09.

 

28.09.

K(V-1,V-2,V-3)

Наташа Живанчев

29.09.

 

30.09.

К(VII-2)Јасна Бењоцки

К(VIII-1,VIII-2) Јелена Влашки Радосављев

03.10.

 

04.10.

 

05.10.

К(V-1,V-2,V-3)

Јасна Бењоцки

06.10.

K(VI-1,VI-2)

Наташа Живанчев

07.10.

 

10.10.

П (VIII-1,VIII-2)

Јелена Влашки Радосављев

11.10.

 

12.10.

П(VII-1,VII-2, VII-3)

Јелена Влашки Радосављев

13.10.

К(VII-2 физика, VII-1)

Јасна Бењоцки

П(VI-1, VI-2)

Наташа Живанчев

14.10.

 

17.10.

VII-1a, VII-3а (K) Техника
Ј.Петров

18.10.

 

19.10.

П(V-1,V-2,V-3)

Јасна Бењоцки

20.10.

П (VII-2)Јасна Бењоцки

21.10.

П(V-1,V-2,V-3) Наташа Живанчев

24.10.

VII-2a (K) Техника
Ј.Петров

25.10.

 

26.10.

Тромесечје

27.10.

 

28.10.

 

31.10.

 

01.11.

 

02.11.

 

03.11.

 

04.11.

VI-1, VI/2 (K) Техника
Ј.Петров

07.11.

 

08.11.

 

09.11.

VI-1, VI-2 (T) Информатика
Ј.Петров

10.11.

VII-3a (T) Информатика
Ј.Петров

11.11.

ПРАЗНИК

14.11.

VII-2a (T) Информатика
Ј.Петров

15.11.

К(V-1,V-2,V-3) Јасна Бењоцки

16.11.

K (VII-1, VII-2,VII-3)

Јелена Влашки Радосављев

17.11.

 

18.11.

 

21.11.

K(VI-1, VI-2)

Наташа Живанчев

22.11.

 

23.11.

К(VII-2)

Јасна Бењоцки

24.11.

 

25.11.

VII-1a (Т)
Информатика
Ј.Петров
К(VI- 1,VI-2, VI-3)

 Наташа Живанчев

28.11.

VIII-1 (T) Информатика
Ј.Петров

29.11.

П(V-1,V-2)

Јасминка Бакић

30.11.

П(VII-1,VII2, VIII-2) Јасминка Бакић

01.12.

 

02.12.

 

05.12.

П(V-1,V-2,V-3)

Јасна Бењоцки

П(VI-1,VI-2)

Милена Субић

06.12.

П(VIII-1,VIII-2)

Јелена Влашки Радосављев

07.12.

П (VIII-1,VIII-2) Милена Субић

08.12.

 

09.12.

V-2a (T) Информатика
Ј.Петров

12.12.

П(VIII-2)

Јасна Бењоцки

П(VII-1,VII-2)

Милена Субић

13.12.

П(V-1,V-2, V-3, VI-1, VI-2) Наташа Живанчев

14.12.

 

15.12.

П(VII-3) Милена Субић

16.12.

П(VII-1,VII-2, VII-3) Јелена Влашки Радосављев

19.12.

 

20.12.

 

21.12.

 

22.12.

 

23.12.

 

 

 


ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ЛОК

одељење 5-4

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

 

 

 

 

 

01.09.

 

02.09.

 

05.09.

 

06.09.

 

07.09.

 

08.09.

 

09.09.

 

12.09.

 

13.09.

 

14.09.

 

15.09.

 

16.09.

 

19.09.

 

20.09.

 

21.09.

 

22.09.

 

23.09.

 

26.09.

ТиТ(К)

27.09.

 

28.09.

 

29.09.

 

30.09.

 

03.10.

 

04.10.

 

05.10.

Математика (К)

06.10.

 

07.10.

 

10.10.

 

11.10.

 

12.10.

 

13.10.

 

14.10.

Српски (П)

17.10.

ТиТ(К)

18.10.

 

19.10.

 

20.10.

 

21.10.

Математика (П)

24.10.

 

25.10.

 

26.10.

 

27.10.

 

28.10.

 

31.10.

 

01.11.

 

02.11.

Математика (К)

03.11.

 

04.11.

 

07.11.

 

08.11.

 

09.11.

 

10.11.

 

12.11.

 

14.11.

ТиТ(К)

15.11.

 

16.11.

 

17.11.

 

18.11.

 

21.11.

 

22.11.

 

23.11.

 

24.11.

 

25.11.

 

28.11.

Енглески (П)

29.11.

ИиР (Т)

30.11.

Руски (П)

01.12.

 

02.12.

 

05.12.

 

06.12.

Математика (П)

07.12.

 

08.12.

 

09.12.

 

12.12.

ТиТ(К)

13.12.

 

14.12.

 

15.12.

 

16.12.

Математика (К)

19.12.

 

20.12.

 

21.12.

 

22.12.

 

23.12.

 

одељење 6-3

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

 

 

 

 

 

01.09.

 

02.09.

 

05.09.

 

06.09.

 

07.09.

 

08.09.

 

09.09.

 

12.09.

 

13.09.

 

14.09.

 

15.09.

 

16.09.

 

19.09.

 

20.09.

 

21.09.

 

22.09.

 

23.09.

Математика (К)

26.09.

 

27.09.

 

28.09.

 

29.09.

 

30.09.

 

03.10.

 

04.10.

 

05.10.

 

06.10.

 

07.10.

 

10.10.

 

11.10.

Математика (П)

12.10.

 

13.10.

 

14.10.

 

17.10.

 

18.10.

 

19.10.

 

20.10.

 

21.10.

 

24.10.

Физика (К)

25.10.

Српски (П)

26.10.

 

27.10.

 

28.10.

 

31.10.

 

01.11.

 

02.11.

Математика (К)

03.11.

 

04.11.

 

07.11.

 

08.11.

 

09.11.

 

10.11.

 

12.11.

 

14.11.

 

15.11.

ИиР (Т)

16.11.

 

17.11.

 

18.11.

 

21.11.

 

22.11.

 

23.11.

 

24.11.

 

25.11.

 

28.11.

Енглески (П)

29.11.

 

30.11.

Руски (П)

01.12.

 

02.12.

 

05.12.

Математика (П)

06.12.

 

07.12.

 

08.12.

 

09.12.

 

12.12.

 

13.12.

 

14.12.

 

15.12.

 

16.12.

Физика (К)

19.12.

Математика (К)

20.12.

 

21.12.

 

22.12.

 

23.12.

 

одељење 7-4

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

 

 

 

 

 

01.09.

 

02.09.

 

05.09.

 

06.09.

 

07.09.

 

08.09.

 

09.09.

 

12.09.

 

13.09.

 

14.09.

 

15.09.

 

16.09.

 

19.09.

 

20.09.

 

21.09.

 

22.09.

 

23.09.

 

26.09.

 

27.09.

 

28.09.

 

29.09.

 

30.09.

 

03.10.

Математика (К)

04.10.

 

05.10.

 

06.10.

 

07.10.

 

10.10.

 

11.10.

 

12.10.

 

13.10.

 

14.10.

 

17.10.

 

18.10.

 

19.10.

 

20.10.

 

21.10.

 

24.10.

Српски (П)

25.10.

Математика (П)

26.10.

 

27.10.

 

28.10.

 

31.10.

 

01.11.

 

02.11.

 

03.11.

 

04.11.

 

07.11.

 

08.11.

 

09.11.

 

10.11.

 

12.11.

 

14.11.

 

15.11.

ИиР (Т)

16.11.

 

17.11.

Математика (К)

18.11.

 

21.11.

Физика (К)

22.11.

 

23.11.

 

24.11.

 

25.11.

 

28.11.

Енглески (П)

29.11.

 

30.11.

Руски (П)

01.12.

 

02.12.

 

05.12.

 

06.12.

 

07.12.

 

08.12.

Математика (П)

09.12.

 

12.12.

 

13.12.

 

14.12.

 

15.12.

 

16.12.

 

19.12.

 

20.12.

 

21.12.

 

22.12.

 

23.12.

 

одељење 8-3

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

 

 

 

 

 

01.09.

 

02.09.

 

05.09.

 

06.09.

 

07.09.

 

08.09.

 

09.09.

 

12.09.

 

13.09.

 

14.09.

 

15.09.

 

16.09.

 

19.09.

 

20.09.

 

21.09.

 

22.09.

 

23.09.

 

26.09.

 

27.09.

 

28.09.

 

29.09.

 

30.09.

 

03.10.

Физика (К)

04.10.

 

05.10.

Математика (К)

06.10.

 

07.10.

 

10.10.

Српски (П)

11.10.

 

12.10.

 

13.10.

 

14.10.

 

17.10.

 

18.10.

 

19.10.

 

20.10.

 

21.10.

 

24.10.

 

25.10.

Географија (К)

26.10.

 

27.10.

 

28.10.

Математика (П)

31.10.

 

01.11.

 

02.11.

 

03.11.

 

04.11.

 

07.11.

 

08.11.

 

09.11.

 

10.11.

 

12.11.

 

14.11.

 

15.11.

 

16.11.

 

17.11.

 

18.11.

 

21.11.

 

22.11.

 

23.11.

 

24.11.

Физика (К)

25.11.

 

28.11.

Енглески (П)

29.11.

 

30.11.

Руски (П)

01.12.

 

02.12.

Математика (К)

05.12.

ТиТ(К)

06.12.

ИиР (Т)

07.12.

 

08.12.

 

09.12.

 

12.12.

 

13.12.

 

14.12.

 

15.12.

 

16.12.

 

19.12.

 

20.12.

Математика (П)

21.12.

 

22.12.

 

23.12.

 

 


ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ГАРДИНОВЦИ

одељење 5-5

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

//

//

//

//

//

//

01.09.

 

02.09.

 

05.09.

 

06.09.

 

07.09.

 

08.09.

 

09.09.

 

12.09.

 

13.09.

 

14.09.

 

15.09.

 

16.09.

 

19.09.

 

20.09.

 

21.09.

 

22.09.

 

23.09.

Математика (к)

26.09.

 

27.09.

 

28.09.

 

29.09.

 

30.09.

 

03.10.

 

04.10.

 

05.10.

 

06.10.

 

07.10.

 

10.10.

 

11.10.

 

12.10.

 

13.10.

 

14.10.

 

17.10.

Српски језик (п)

18.10.

 

19.10.

 

20.10.

 

21.10.

Математика (п)

24.10.

Енглески ј. (к)

25.10.

 

26.10.

Тромесечје

27.10.

 

28.10.

 

31.10.

 

01.11.

 

02.11.

 

03.11.

 

04.11.

 

07.11.

 

08.11.

 

09.11.

Математика (к)

10.11.

 

11.11.

ПРАЗНИК

14.11.

 

15.11.

 

16.11.

 

17.11.

 

18.11.

 

21.11.

 

22.11.

 

23.11.

 

24.11.

 

25.11.

 

28.11.

 

29.11.

 

30.11.

 

01.12.

 

02.12.

 

05.12.

Енглески ј. (к)

06.12.

Срски ј. (к)

07.12.

 

08.12.

 

09.12.

 

12.12.

 

13.12.

 

14.12.

 

15.12.

Енглески ј. (п)

16.12.

Српски ј. (п)

19.12.

 

20.12.

 

21.12.

Математика (п)

22.12.

 

23.12.

 

одељење 6-4

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

//

//

//

//

//

//

01.09.

 

02.09.

 

05.09.

 

06.09.

 

07.09.

 

08.09.

 

09.09.

 

12.09.

 

13.09.

 

14.09.

 

15.09.

 

16.09.

 

19.09.

 

20.09.

 

21.09.

 

22.09.

 

23.09.

 

26.09.

 

27.09.

 

28.09.

 

29.09.

 

30.09.

Математика (к)

03.10.

 

04.10.

 

05.10.

 

06.10.

 

07.10.

 

10.10.

 

11.10.

Српски ј. (к)

12.10.

 

13.10.

 

14.10.

 

17.10.

 

18.10.

 

19.10.

 

20.10.

 

21.10.

Физика (к)

24.10.

Математика (п)

25.10.

 

26.10.

Тромесечје

27.10.

 

28.10.

 

31.10.

 

01.11.

 

02.11.

 

03.11.

 

04.11.

 

07.11.

Математика (к)

08.11.

Српски ј. (п)

09.11.

 

10.11.

 

11.11.

ПРАЗНИК

14.11.

 

15.11.

 

16.11.

 

17.11.

 

18.11.

 

21.11.

 

22.11.

 

23.11.

 

24.11.

 

25.11.

 

28.11.

 

29.11.

 

30.11.

 

01.12.

Енглески ј. (к)

02.12.

 

05.12.

 

06.12.

 

07.12.

 

08.12.

Српски ј. (к)

09.12.

 

12.12.

 

13.12.

Руски језик

14.12.

 

15.12.

Српски ј. (п)

16.12.

Физика (к)

19.12.

Енглески ј. (п)

20.12.

 

21.12.

Математика (п)

22.12.

 

23.12.

 

одељење 7-5

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

//

//

//

//

//

//

01.09.

 

02.09.

 

05.09.

 

06.09.

 

07.09.

 

08.09.

 

09.09.

 

12.09.

 

13.09.

 

14.09.

 

15.09.

 

16.09.

 

19.09.

 

20.09.

 

21.09.

 

22.09.

 

23.09.

 

26.09.

 

27.09.

 

28.09.

 

29.09.

 

30.09.

 

03.10.

 

04.10.

 

05.10.

 

06.10.

 

07.10.

 

10.10.

 

11.10.

Математика (к)

12.10.

 

13.10.

 

14.10.

 

17.10.

 

18.10.

Српски ј. (п)

19.10.

 

20.10.

 

21.10.

 

24.10.

Математика (п)

25.10.

Срски ј. (к)

26.10.

Тромесечје

27.10.

 

28.10.

 

31.10.

 

01.11.

 

02.11.

 

03.11.

 

04.11.

 

07.11.

Математика (к)

08.11.

 

09.11.

 

10.11.

 

11.11.

ПРАЗНИК

14.11.

 

15.11.

 

16.11.

 

17.11.

Енглески ј. (к)

18.11.

Физика (к)

21.11.

 

22.11.

 

23.11.

 

24.11.

 

25.11.

 

28.11.

 

29.11.

 

30.11.

 

01.12.

Енглески ј. (к)

02.12.

 

05.12.

 

06.12.

Руски језик

07.12.

 

08.12.

 

09.12.

 

12.12.

 

13.12.

 

14.12.

 

15.12.

Енглески ј. (п)

16.12.

Српски ј. (п)

19.12.

 

20.12.

Математика (п)

21.12.

 

22.12.

 

23.12.

 

одељење 8-4

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

//

//

//

//

//

//

01.09.

 

02.09.

 

05.09.

 

06.09.

 

07.09.

 

08.09.

 

09.09.

 

12.09.

 

13.09.

 

14.09.

 

15.09.

 

16.09.

 

19.09.

 

20.09.

 

21.09.

 

22.09.

 

23.09.

 

26.09.

 

27.09.

 

28.09.

Математика (к)

29.09.

 

30.09.

Физика (к)

03.10.

 

04.10.

 

05.10.

 

06.10.

 

07.10.

Српски ј. (п)

10.10.

 

11.10.

 

12.10.

 

13.10.

 

14.10.

 

17.10.

 

18.10.

Српски ј. (к)

19.10.

Математика (п)

20.10.

 

21.10.

 

24.10.

 

25.10.

 

26.10.

Тромесечје

27.10.

 

28.10.

 

31.10.

 

01.11.

 

02.11.

 

03.11.

 

04.11.

 

07.11.

 

08.11.

 

09.11.

 

10.11.

 

11.11.

ПРАЗНИК

14.11.

 

15.11.

 

16.11.

 

17.11.

 

18.11.

 

21.11.

 

22.11.

Математика (к)

23.11.

 

24.11.

 

25.11.

Физика (к)

28.11.

 

29.11.

 

30.11.

 

01.12.

Енглески ј. (к)

02.12.

 

05.12.

Хемија

06.12.

 

07.12.

Српски ј. (п)

08.12.

 

09.12.

 

12.12.

 

13.12.

Руски језик

14.12.

 

15.12.

Енглески ј. (п)

16.12.

 

19.12.

 

20.12.

Математика (п)

21.12.

 

22.12.

 

23.12.