Планиране писмене провере ученика

МАТИЧНА ШКОЛА – ТИТЕЛ

Распоред писмене провере задатака за јануар 2020. године

Распоред писмених вежби, контролних задатака
и тестирања

Назив предмета5-15-26-16-27-17-28-18-28-3
Српски језик5.5.5.5.5.
Енглески језик
Руски језик
Историја
Географија
Физика 4.4.
Математика 19.19.20.20.5.
Биологија 4.4.
Хемија

Распоред писмене провере задатака за фебруар 2020. године

Распоред писмених вежби, контролних задатака
и тестирања

5-15-26-16-27-17-28-18-28-3
Српски језик2.2.2/5.2/5.
Енглески језик
Руски језик2.2.2.2.2.2.2.2.2.
Историја
Географија
Физика3.3.2.2.2.
Математика2.2.22.22.2.2.24.24.4.
Биологија2.2.2.
Хемија4.3.4.

Распоред писмене провере знања за март 2020. године.

Распоред писмених вежби, контролних задатака
и тестирања

5-15-26-16-27-17-28-18-28-3
Српски језик2.2.3/4.3/4.1.1.2.
Енглески језик
Руски језик
Историја
Географија
Физика1.1.1.1.1.
Математика3.3.2.2.2.
Биологија
Хемија2.2.4.

Распоред писмених задатака

5-15-26-16-27-17-28-18-28-3
Српски језик3.3.4.4.4.4.4.4.4.
Математика3.3.25.25.5.5.16.16.3.

Распоред писмене провере знања за април 2020. године

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања

5-15-26-16-27-17-28-18-28-3
Српски језик1.1.4.4.
Енглески језик
Руски језик2.2.2.2.2.
Историја
Географија
Физика3.3.2.2.2.
Математика5.5.30.30.3.3.30/32.30/32.2.
Биологија1.1.4.4.4.
Хемија4.4.

Распоред писмених задатака

5-15-26-16-27-17-28-18-28-3
Енглески језик 2.2.2.

Распоред писмене провере знања за мај 2020. године

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања

5-15-26-16-27-17-28-18-28-3
Српски језик3.3.4.4.2/4.2/4.4/5.
Енглески језик
Руски језик 2.2.2.2.
Историја
Географија
Физика1.1.3.3.3.
Математика3.3.34.34.2.2.1.
Биологија3.3.1.1.
Хемија1.

Распоред писмених задатака

5-15-26-16-27-17-28-18-28-3
Српски језик1.1.3.3.3.3.3.
Математика5.5.25.25.4.

Распоред писмене провере знања за јун 2020. године

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања

5-15-26-16-27-17-28-18-28-3
Српски језик2.2.1.1.1/2.1/2.
Енглески језик
Руски језик
Историја
Географија
Физика1.1.
Математика
Биологија
Хемија1.1.

Распоред писмених задатака

5-15-26-16-27-17-28-18-28-3
Српски језик
Математика1.1.37.37.2.2.

Издвојено одељење – ЛОК

Распоред писмене провере знања за јануар 2020. године

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања

5-36-37-38-4
Српски језик4. нед.
Енглески језик
Руски језик
Историја
Географија5. нед.5. нед.5. нед.
Физика
Математика
Биологија
Хемија

Распоред писмене провере знања за фебруар 2020. године

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања

5-36-37-38-4
Српски језик1. и 4. нед.4. нед.1. нед.
Енглески језик
Руски језик
Историја
Географија3. нед.4. нед.4. нед.5. нед.
Физика4. нед.5. нед.
Математика1. нед.1. нед.4. нед.1. нед.
Биологија
Хемија3. нед.4. нед.

Распоред писмене провере знања за март 2020. године

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања

5-36-37-38-3
Српски језик 2. нед.2. нед.1. нед.
Енглески језик
Руски језик
Историја
Географија2. нед.///
Физика//2. нед./
Математика
Биологија
Хемија//4. нед./

Распоред писмених задатака

5-36-37-38-4
Српски језик4. нед.4. нед.3. нед.3. нед.
Математика3. нед.3. нед.3. нед.2. нед.

Распоред писмене провере знања за април 2020. године

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања

5-36-37-38-4
Српски језик4. нед.
Енглески језик
Руски језик
Историја
Географија2. нед.//2. нед.
Физика/5 .нед.//
Математика5. нед.5. нед.4. нед.4. нед.
Биологија
Хемија///2. нед.

Распоред писмене провере знања за мај 2020. године

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања

5-36-37-38-4
Српски језик
Енглески језик
Руски језик
Историја
Географија5. нед.2. нед.3. нед.5. нед.
Физика/5. нед./3. нед.
Математика
Билогија
Хемија//5. нед./

Распоред писмених задатака

5-36-37-38-4
Српски језик
Математика4. нед.4. нед.4, нед.3. нед.

Распоред писмене провере знања за јун 2020. године

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања

5-36-37-38-4
Српски језик
Енглески језик
Руски језик
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија

Издвојено одељење – ГАРДИНОВЦИ

Распред писмене провере знања за јануар 2020. године

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања

5-46-47-48-5
Српски језик///3. нед.
Енглески језик
Руски језик
Историја
Географија/5. нед.5. нед.5. нед.
Физика/
Математика/3. нед./2. нед.
Биологија
Хемија////

Распоред писмене провере знања за фебруар 2020. године

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања

5-46-47-48-5
Српски језик//3. нед./
Енглески језик3. нед.2. нед.2. нед.3. нед
Руски језик
Историја
Географија3. нед.4. нед.4. нед.5. нед.
Физика/
Математика2. нед.2. нед.1. нед.3. нед.
Биологија
Хемија//3. нед.5. нед.

Распоред писмене провере знања за март 2020. године

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања

5-46-47-48-5
Српски језик2. нед.2. нед.1. нед.
Енглески језик4. нед.
Руски језик1. нед.3. нед.2. нед.4. нед.
Историја2. нед.1. нед.2. нед.
Географија2. нед.///
Физика/1. нед.1. нед.1. нед.
Математика//1. нед./
Биологија
Хемија//4. нед./

Распоред писмених задатака

5-46-47-48-5
Српски језик3. нед.4. нед.3. нед.3. нед.
Енглески језик3. нед.3. нед.4. нед.4. нед.
Математика3. нед.1. нед.1. нед.2. нед.

Распоред писмене провере знања за април 2020. године

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања

5-46-47-48-5
Српски језик//4. нед./
Енглески језик2. нед.2. нед.
Руски језик3. нед./2. нед./
Историја
Географија2. нед.//2. нед.
Физика/
Математика5. нед.2. нед.2. нед.2. нед. 4. нед.
Биологија
Хемија///2. нед.

Распоред писмене провере знања за мај 2020. године

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања

5-46-47-48-5
Српски језик3. нед.4. нед4.нед
Енглески језик2. нед.4. нед.2. нед.2. нед.
Руски језик
Историја1. нед.
Географија5. нед.2. нед.3. нед.5. нед.
Физика/3. нед.3. нед.
Математика3. нед.2. нед.
Биологија
Хемија//4. нед.4. нед.

Распоред писмених задатака

5-46-47-48-5
Српски језик1. нед.2. нед.3. нед.2. нед.
Руски језик4. нед.3. нед.2. нед.1. нед.
Математика4. нед.3. нед.

Распоред писмене провере знања за јун 2020. године

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања

5-46-47-48-5
Српски језик2. нед. 1. нед.
Енглески језик2. нед. 2. нед.
Руски језик
Историја
Географија
Физика1. нед.
Математика
Биологија
Хемија

Распоред писмених задатака

5-46-47-48-5
Математика1. нед.1. нед.