Планиране писмене провере ученика

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

ТИТЕЛ

5-1

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

17.01.

 

18.01.

 

19.01.

 

20.01.

 

21.01.

 

24.01.

 

25.01.

 

26.01.

 

27.01.

Свети Сава

28.01.

 

31.01.

 

01.02.

 

02.02.

Математика (Т)

03.02.

Информатика (Т)

04.02.

 

07.02.

 

08.02.

 

09.02.

 

10.02.

 

11.02.

 

14.02.

Распуст

15.02.

Распуст

16.02.

Распуст

17.02.

 

18.02.

 

21.02.

 

22.02.

 

23.02.

 

24.02.

 

25.02.

 

28.02.

 

01.03.

 

02.03.

 

03.03.

 

04.03.

 

07.03.

 

08.03.

 

09.03.

 

10.03.

 

11.03.

Математика (К)

14.03.

 

15.03.

 

16.03.

 

17.03.

 

18.03.

 

21.03.

 

22.03.

 

23.03.

 

24.03.

 

25.03.

 

28.03.

 

29.03.

Математика (П)

30.03.

 

31.03.

 

01.04.

 

04.04.

 

05.04.

 

06.04.

 

07.04.

 

08.04.

 

11.04.

 

12.04.

 

13.04.

Математика (Т)

14.04.

 

15.04.

Распуст

18.04.

Распуст

19.04.

Распуст

20.04.

Распуст

21.04.

Распуст

22.04.

Распуст

25.04.

Распуст

26.04.

 

27.04.

 

28.04.

 

29.04.

 

02.05.

Распуст

03.05.

Распуст

04.05.

 

05.05.

 

06.05.

 

09.05.

 

10.05.

 

11.05.

 

12.05.

 

13.05.

 

16.05.

 

17.05.

 

18.05.

 

19.05.

 

20.05.

 

23.05.

 

24.05.

 

25.05.

 

26.05.

 

27.05.

 

30.05.

 

31.05.

Математика (К)

01.06.

 

02.06.

 

03.06.

 

06.06.

 

07.06.

 

08.06.

 

09.06.

Информатика (Т)

10.06.

 

13.06.

 

14.06.

 

15.06.

 

16.06.

 

17.06.

 

20.06.

Математика (П)

21.06.

Крај

 

 

 

 

 

 

(К) – контролни             (П) – писмени              (Т) – тест

5-2

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

17.01.

 

18.01.

 

19.01.

 

20.01.

 

21.01.

 

24.01.

 

25.01.

 

26.01.

 

27.01.

Свети Сава

28.01.

 

31.01.

 

01.02.

 

02.02.

 

03.02.

 

04 02.

 

07.02.

Математика (К)

08.02.

 

09.02.

 

10.02.

 

11.02.

 

14.02.

Распуст

15.02.

Распуст

16.02.

Распуст

17.02.

 

18.02.

 

21.02.

 

22.02.

 

23.02.

 

24.02.

 

25.02.

 

28.02.

 

01.03.

 

02.03.

 

03.03.

 

04.03.

 

07.03.

 

08.03.

 

09.03.

 

10.03.

 

11.03.

 

14.03.

Математика (П)

15.03.

 

16.03.

 

17.03.

 

18.03.

 

21.03.

 

22.03.

 

23.03.

 

24.03.

 

25.03.

 

28.03.

 

29.03.

 

30.03.

 

31.03.

 

01.04.

 

04.04.

 

05.04.

 

06.04.

 

07.04.

 

08.04.

 

11.04.

 

12.04.

 

13.04.

 

14.04.

Математика (К)

15.04.

Распуст

18.04.

Распуст

19.04.

Распуст

20.04.

Распуст

21.04.

Распуст

22.04.

Распуст

25.04.

Распуст

26.04.

 

27.04.

 

28.04.

 

29.04.

 

02.05.

Распуст

03.05.

Распуст

04.05.

 

05.05.

 

06.05.

 

09.05.

 

10.05.

 

11.05.

 

12.05.

 

13.05.

 

16.05.

 

17.05.

 

18.05.

 

19.05.

 

20.05.

 

23.05.

 

24.05.

 

25.05.

 

26.05.

 

27.05.

 

30.05.

 

31.05.

 

01.06.

 

02 06.

 

03.06.

 

06.06.

 

07.06.

 

08.06.

 

09.06.

 

10.06.

 

13.06.

Математика (П)

14.06.

 

15.06.

 

16.06.

 

17.06.

 

20.06.

 

21.06.

Крај

 

 

 

 

 

 

 

(К) – контролни             (П) – писмени              (Т) – тест            

6-1

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

17.01.

 

18.01.

 

19.01.

 

20.01.

 

21.01.

 

24.01.

 

25.01.

 

26.01.

 

27.01.

Свети Сава

28.01.

 

31.01.

 

01.02.

 

02.02.

 

03.02.

 

04 02.

 

07.02.

Математика (К)

08.02.

 

09.02.

 

10.02.

 

11.02.

 

14.02.

Распуст

15.02.

Распуст

16.02.

Распуст

17.02.

 

18.02.

 

21.02.

 

22.02.

 

23.02.

 

24.02.

 

25.02.

 

28.02.

 

01.03.

 

02.03.

 

03.03.

 

04.03.

 

07.03.

 

08.03.

 

09.03.

 

10.03.

 

11.03.

 

14.03.

 

15.03.

 

16.03.

 

17.03.

 

18.03.

 

21.03.

Математика (П)

22.03.

 

23.03.

 

24.03.

 

25.03.

 

28.03.

 

29.03.

 

30.03.

 

31.03.

 

01.04.

 

04.04.

 

05.04.

 

06.04.

 

07.04.

 

08.04.

 

11.04.

Математика (К)

12.04.

 

13.04.

 

14.04.

Енглески (П)

15.04.

Распуст

18.04.

Распуст

19.04.

Распуст

20.04.

Распуст

21.04.

Распуст

22.04.

Распуст

25.04.

Распуст

26.04.

 

27.04.

 

28.04.

 

29.04.

 

02.05.

Распуст

03.05.

Распуст

04.05.

 

05.05.

 

06.05.

 

09.05.

 

10.05.

 

11.05.

 

12.05.

 

13.05.

 

16.05.

 

17.05.

 

18.05.

Математика (К)

19.05.

 

20.05.

 

23.05.

 

24. 05.

 

25.05.

 

26.05.

 

27.05.

 

30.05.

 

31.05.

 

01.06.

 

02 06.

 

03.06.

 

06.06.

 

07.06.

 

08.06.

 

09.06.

 

10.06.

 

13.06.

Математика (П)

14.06.

Информатика (Т)

15.06.

 

16.06.

 

17.06.

 

20.06.

 

21.06.

 

 

 

 

 

 

 

 

(К) – контролни             (П) – писмени              (Т) – тест            

6-2

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

17.01.

 

18.01.

 

19.01.

 

20.01.

 

21.01.

 

24.01.

 

25.01.

 

26.01.

 

27.01.

Свети Сава

28.01.

 

31.01.

 

01.02.

 

02.02.

 

03.02.

 

04 02.

 

07.02.

 

08.02.

 

09.02.

 

10.02.

 

11.02.

 

14.02.

Распуст

15.02.

Распуст

16.02.

Распуст

17.02.

 

18.02.

 

21.02.

 

22.02.

 

23.02.

 

24.02.

 

25.02.

 

28.02.

 

01.03.

 

02.03.

 

03.03.

 

04.03.

 

07.03.

 

08.03.

 

09.03.

 

10.03.

 

11.03.

 

14.03.

 

15.03.

 

16.03.

 

17.03.

 

18.03.

 

21.03.

 

22.03.

 

23.03.

 

24.03.

 

25.03.

 

28.03.

 

29.03.

 

30.03.

 

31.03.

 

01.04.

 

04.04.

 

05.04.

 

06.04.

 

07.04.

 

08.04.

 

11.04.

Енглески (П)

12.04.

 

13.04.

 

14.04.

 

15.04.

Распуст

18.04.

Распуст

19.04.

Распуст

20.04.

Распуст

21.04.

Распуст

22.04.

Распуст

25.04.

Распуст

26.04.

 

27.04.

 

28.04.

 

29.04.

 

02.05.

Распуст

03.05.

Распуст

04.05.

 

05.05.

 

06.05.

 

09.05.

 

10.05.

 

11.05.

 

12.05.

 

13.05.

 

16.05.

 

17.05.

 

18.05.

 

19.05.

 

20.05.

 

23.05.

 

24.05.

 

25.05.

 

26.05.

 

27.05.

 

30.05.

 

31.05.

 

01.06.

 

02.06.

 

03.06.

 

06.06.

 

07.06.

 

08.06.

 

09.06.

 

10.06.

 

13.06.

 

14.06.

Информатика (Т)

15.06.

 

16.06.

 

17.06.

 

20.06.

 

21.06.

 

 

 

 

 

 

 

(К) – контролни             (П) – писмени              (Т) – тест           

6-3

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

17.01.

 

18.01.

 

19.01.

 

20.01.

 

21.01.

 

24.01.

 

25.01.

 

26.01.

Физика (К)

27.01.

Свети Сава

28.01.

 

31.01.

 

01.02.

 

02.02.

 

03.02.

 

04 02.

 

07.02.

Математика (К)

08.02.

 

09.02.

 

10.02.

 

11.02.

 

14.02.

Распуст

15.02.

Распуст

16.02.

Распуст

17.02.

 

18.02.

 

21.02.

 

22.02.

 

23.02.

 

24.02.

 

25.02.

 

28.02.

 

01.03.

 

02.03.

 

03.03.

 

04.03.

 

07.03.

 

08.03.

 

09.03.

Физика (К)

10.03.

 

11.03.

 

14.03.

 

15.03.

 

16.03.

 

17.03.

 

18.03.

 

21.03.

Математика (П)

22.03.

 

23.03.

 

24.03.

 

25.03.

 

28.03.

 

29.03.

 

30.03.

 

31.03.

 

01.04.

 

04.04.

 

05.04.

 

06.04.

 

07.04.

 

08.04.

 

11.04.

Математика (К)

12.04.

 

13.04.

 

14.04.

 

15.04.

Распуст

18.04.

Распуст

19.04.

Распуст

20.04.

Распуст

21.04.

Распуст

22.04.

Распуст

25.04.

Распуст

26.04.

 

27.04.

 

28.04.

 

29.04.

 

02.05.

Распуст

03.05.

Распуст

04.05.

Физика (К)

05.05.

 

06.05.

 

09.05.

 

10.05.

 

11.05.

 

12.05.

 

13.05.

 

16.05.

 

17.05.

 

18.05.

Математика (К)

19.05.

 

20.05.

 

23.05.

 

24.05.

 

25.05.

 

26.05.

 

27.05.

 

30.05.

 

31.05.

 

01.06.

 

02.06.

 

03.06.

 

06.06.

 

07.06.

 

08.06.

 

09.06.

Информатика (Т)

10.06.

 

13.06.

Математика (П)

14.06.

 

15.06.

 

16.06.

 

17.06.

 

20.06.

 

21.06.

 

 

 

 

 

 

 

(К) – контролни             (П) – писмени              (Т) – тест    

7-1

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

17.01.

 

18.01.

 

19.01.

Информатика (Т)

20.01.

 

21.01.

 

24.01.

 

25.01.

 

26.01.

 

27.01.

Свети Сава

28.01.

 

31.01.

 

01.02.

Физика (К)

02.02.

 

03.02.

 

04 02.

 

07.02.

 

08.02.

 

09.02.

 

10.02.

 

11.02.

 

14.02.

Распуст

15.02.

Распуст

16.02.

Распуст

17.02.

 

18.02.

 

21.02.

 

22.02.

 

23.02.

 

24.02.

 

25.02.

 

28.02.

Математика (К)

01.03.

 

02.03.

 

03.03.

 

04.03.

 

07.03.

 

08.03.

 

09.03.

 

10.03.

 

11.03.

 

14.03.

 

15.03.

 

16.03.

Физика (К)

17.03.

 

18.03.

 

21.03.

 

22.03.

 

23.03.

Математика (П)

24.03.

 

25.03.

 

28.03.

 

29.03.

 

30.03.

 

31.03.

 

01.04.

 

04.04.

 

05.04.

 

06.04.

 

07.04.

 

08.04.

 

11.04.

 

12.04.

 

13.04.

Математика (К)

14.04.

 

15.04.

Распуст

18.04.

Распуст

19.04.

Распуст

20.04.

Распуст

21.04.

Распуст

22.04.

Распуст

25.04.

Распуст

26.04.

 

27.04.

 

28.04.

 

29.04.

 

02.05.

Распуст

03.05.

Распуст

04.05.

 

05.05.

 

06.05.

 

09.05.

 

10.05.

 

11.05.

Физика (К)

12.05.

 

13.05.

 

16.05.

 

17.05.

 

18.05.

 

19.05.

 

20.05.

 

23.05.

 

24.05.

 

25.05.

 

26.05.

 

27.05.

 

30.05.

 

31.05.

 

01.06.

Математика (П)

02.06.

 

03.06.

 

06.06.

 

07.06.

 

08.06.

Информатика (Т)

09.06.

 

10.06.

 

13.06.

 

14.06.

 

15.06.

 

16.06.

 

17.06.

 

20.06.

 

21.06.

 

 

 

 

 

 

 

(К) – контролни             (П) – писмени              (Т) – тест      

7-2

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

17.01.

 

18.01.

 

19.01.

 

20.01.

 

21.01.

 

24.01.

 

25.01.

 

26.01.

 

27.01.

Свети Сава

28.01.

 

31.01.

Физика (К)

01.02.

 

02.02.

 

03.02.

 

04 02.

 

07.02.

 

08.02.

 

09.02.

 

10.02.

 

11.02.

 

14.02.

Распуст

15.02.

Распуст

16.02.

Распуст

17.02.

 

18.02.

 

21.02.

 

22.02.

 

23.02.

 

24.02.

 

25.02.

 

28.02.

Математика (К)

01.03.

 

02.03.

 

03.03.

 

04.03.

 

07.03.

 

08.03.

 

09.03.

 

10.03.

 

11.03.

 

14.03.

 

15.03.

Физика (К)

16.03.

 

17.03.

 

18.03.

 

21.03.

 

22.03.

 

23.03.

 

24.03.

Математика (П)

25.03.

 

28.03.

 

29.03.

 

30.03.

 

31.03.

 

01.04.

 

04.04.

 

05.04.

 

06.04.

 

07.04.

 

08.04.

 

11.04.

Енглески (П)

12.04.

 

13.04.

 

14.04.

Математика (К)

15.04.

Распуст

18.04.

Распуст

19.04.

Распуст

20.04.

Распуст

21.04.

Распуст

22.04.

Распуст

25.04.

Распуст

26.04.

 

27.04.

 

28.04.

 

29.04.

 

02.05.

Распуст

03.05.

Распуст

04.05.

 

05.05.

 

06.05.

 

09.05.

 

10.05.

 

11.05.

 

12.05.

 

13.05.

 

16.05.

Физика (К)

17.05.

 

18.05.

 

19.05.

 

20.05.

 

23.05.

 

24.05.

 

25.05.

 

26.05.

 

27.05.

 

30.05.

 

31.05.

 

01.06.

 

02.06.

Математика (П)

03.06.

 

06.06.

 

07.06.

 

08.06.

 

09.06.

 

10.06.

 

13.06.

 

14.06.

 

15.06.

 

16.06.

 

17.06.

 

20.06.

 

21.06.

 

 

 

 

 

 

 

(К) – контролни             (П) – писмени              

8-1

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

17.01.

 

18.01.

 

19.01.

 

20.01.

 

21.01.

 

24.01.

 

25.01.

 

26.01.

 

27.01.

Свети Сава

28.01.

 

31.01.

 

01.02.

 

02.02.

 

03.02.

 

04 02.

 

07.02.

 

08.02.

 

09.02.

 

10.02.

 

11.02.

 

14.02.

Распуст

15.02.

Распуст

16.02.

Распуст

17.02.

 

18.02.

 

21.02.

 

22.02.

 

23.02.

 

24.02.

 

25.02.

 

28.02.

 

01.03.

 

02.03.

 

03.03.

 

04.03.

 

07.03.

 

08.03.

 

09.03.

 

10.03.

 

11.03.

 

14.03.

 

15.03.

 

16.03.

 

17.03.

 

18.03.

 

21.03.

 

22.03.

 

23.03.

 

24.03.

 

25.03.

Пробна матура

28.03.

 

29.03.

 

30.03.

 

31.03.

 

01.04.

 

04.04.

 

05.04.

 

06.04.

 

07.04.

 

08.04.

 

11.04.

Енглески (П)

12.04.

 

13.04.

 

14.04.

 

15.04.

Распуст

18.04.

Распуст

19.04.

Распуст

20.04.

Распуст

21.04.

Распуст

22.04.

Распуст

25.04.

Распуст

26.04.

 

27.04.

 

28.04.

 

29.04.

 

02.05.

Распуст

03.05.

Распуст

04.05.

 

05.05.

 

06.05.

 

09.05.

 

10.05.

 

11.05.

 

12.05.

 

13.05.

 

16.05.

 

17.05.

 

18.05.

 

19.05.

 

20.05.

 

23.05.

 

24.05.

 

25.05.

 

26.05.

 

27.05.

 

30.05.

 

31.05.

 

01.06.

Информатика (Т)

02.06.

 

03.06.

 

06.06.

 

07.06.

Крај

08.06.

 

09.06.

 

10.06.

 

13.06.

 

14.06.

 

15.06.

 

16.06.

 

17.06.

 

20.06.

 

21.06.

 

 

 

 

 

 

 

(К) – контролни             (П) – писмени              (Т) – тест           

8-2

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

17.01.

 

18.01.

 

19.01.

 

20.01.

 

21.01.

 

24.01.

 

25.01.

 

26.01.

 

27.01.

Свети Сава

28.01.

 

31.01.

 

01.02.

 

02.02.

 

03.02.

 

04 02.

 

07.02.

 

08.02.

 

09.02.

 

10.02.

 

11.02.

 

14.02.

Распуст

15.02.

Распуст

16.02.

Распуст

17.02.

 

18.02.

 

21.02.

 

22.02.

 

23.02.

 

24.02.

 

25.02.

 

28.02.

 

01.03.

 

02.03.

 

03.03.

 

04.03.

 

07.03.

 

08.03.

 

09.03.

 

10.03.

 

11.03.

 

14.03.

 

15.03.

 

16.03.

 

17.03.

 

18.03.

 

21.03.

 

22.03.

 

23.03.

 

24.03.

 

25.03.

Пробна матура

28.03.

 

29.03.

 

30.03.

 

31.03.

 

01.04.

 

04.04.

 

05.04.

 

06.04.

 

07.04.

 

08.04.

 

11.04.

Енглески (П)

12.04.

 

13.04.

 

14.04.

 

15.04.

Распуст

18.04.

Распуст

19.04.

Распуст

20.04.

Распуст

21.04.

Распуст

22.04.

Распуст

25.04.

Распуст

26.04.

 

27.04.

 

28.04.

 

29.04.

 

02.05.

Распуст

03.05.

Распуст

04.05.

 

05.05.

 

06.05.

 

09.05.

 

10.05.

 

11.05.

 

12.05.

 

13.05.

 

16.05.

 

17.05.

 

18.05.

 

19.05.

 

20.05.

 

23.05.

 

24.05.

 

25.05.

 

26.05.

 

27.05.

 

30.05.

 

31.05.

 

01.06.

 

02.06.

Информатика (Т)

03.06.

 

06.06.

 

07.06.

Крај

08.06.

 

09.06.

 

10.06.

 

13.06.

 

14.06.

 

15.06.

 

16.06.

 

17.06.

 

20.06.

 

21.06.

 

 

 

 

 

 

 

(К) – контролни             (П) – писмени              (Т) – тест


ЛОК

5.  разред

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

17.01.

 

18.01.

 

19.01.

 

20.01.

 

21.01.

 

24.01.

 

25.01.

 

26.01.

 

27.01.

Свети Сава

28.01.

 

31.01.

 

01.02.

Српски (К)

02.02.

Математика (Т)

03.02.

 

04 02.

 

07.02.

Информатика и рачунарство (К)

08.02.

 

09.02.

 

10.02.

 

11.02.

 

14.02.

Распуст

15.02.

Распуст

16.02.

Распуст

17.02.

 

18.02.

 

21.02.

 

22.02.

 

23.02.

 

24.02.

 

25.02.

 

28.02.

 

01.03.

 

02.03.

 

03.03.

 

04.03.

 

07.03.

 

08.03.

 

09.03.

 

10.03.

 

11.03.

Математика (К)

14.03.

 

15.03.

 

16.03.

 

17.03.

 

18.03.

 

21.03.

 

22.03.

 

23.03.

 

24.03.

 

25.03.

 

28.03.

Српски (П)

29.03.

Математика (П)

30.03.

 

31.03.

 

01.04.

 

04.04.

 

05.04.

 

06.04.

 

07.04.

 

08.04.

 

11.04.

 

12.04.

 

13.04.

Математика (Т)

14.04.

 

15.04.

Распуст

18.04.

Распуст

19.04.

Распуст

20.04.

Распуст

21.04.

Распуст

22.04.

Распуст

25.04.

Распуст

26.04.

Српски (К)

27.04.

 

28.04.

 

29.04.

 

02.05.

Распуст

03.05.

Распуст

04.05.

 

05.05.

 

06.05.

 

09.05.

 

10.05.

 

11.05.

 

12.05.

 

13.05.

 

16.05.

 

17.05.

 

18.05.

 

19.05.

 

20.05.

 

23.05.

 

24.05.

 

25.05.

Српски (П)

26.05.

 

27.05.

 

30.05.

 

31.05.

Математика (К)

01.06.

Руски (П)

02.06.

 

03.06.

 

06.06.

 

07.06.

 

08.06.

 

09.06.

 

10.06.

Српски (К)

13.06.

Информатика и рачунарство (К)

14.06.

 

15.06.

 

16.06.

 

17.06.

Српски (К)

20.06.

Математика (П)

21.06.

Крај

 

 

 

 

 

 

(К) – контролни             (П) – писмени              (Т) – тест            

6. разред

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

17.01.

 

18.01.

 

19.01.

 

20.01.

 

21.01.

 

24.01.

Математика (Т)

25.01.

 

26.01.

Физика (К)

27.01.

Свети Сава

28.01.

 

31.01.

 

01.02.

 

02.02.

 

03.02.

 

04 02.

 

07.02.

Српски (К)

08.02.

 

09.02.

 

10.02.

 

11.02.

 

14.02.

Распуст

15.02.

Распуст

16.02.

Распуст

17.02.

 

18.02.

 

21.02.

 

22.02.

Математика (К)

23.02.

 

24.02.

 

25.02.

 

28.02.

 

01.03.

 

02.03.

 

03.03.

 

04.03.

 

07.03.

 

08.03.

 

09.03.

Физика (К)

10.03.

 

11.03.

 

14.03.

 

15.03.

 

16.03.

 

17.03.

 

18.03.

 

21.03.

 

22.03.

 

23.03.

 

24.03.

 

25.03.

 

28.03.

Српски (П)

29.03.

Математика (П)

30.03.

 

31.03.

 

01.04.

 

04.04.

 

05.04.

 

06.04.

 

07.04.

 

08.04.

 

11.04.

 

12.04.

 

13.04.

 

14.04.

 

15.04.

Распуст

18.04.

Распуст

19.04.

Распуст

20.04.

Распуст

21.04.

Распуст

22.04.

Распуст

25.04.

Распуст

26.04.

 

27.04.

Математика (К)

28.04.

 

29.04.

 

02.05.

Распуст

03.05.

Распуст

04.05.

Физика (К)

05.05.

 

06.05.

 

09.05.

 

10.05.

 

11.05.

 

12.05.

 

13.05.

 

16.05.

 

17.05.

 

18.05.

 

19.05.

 

20.05.

 

23.05.

 

24.05.

 

25.05.

Српски (П)

26.05.

 

27.05.

 

30.05.

 

31.05.

Математика (К)

01.06.

Руски (П)

02.06.

 

03.06.

 

06.06.

 

07.06.

 

08.06.

Информатика и рачунарство (К)

09.06.

 

10.06.

 

13.06.

 

14.06.

 

15.06.

Математика (П)

16.06.

 

17.06.

Српски (К)

20.06.

 

21.06.

Крај

 

 

 

 

 

 

(К) – контролни             (П) – писмени              (Т) – тест                 

7. разред

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

17.01.

 

18.01.

 

19.01.

 

20.01.

 

21.01.

 

24.01.

 

25.01.

 

26.01.

 

27.01.

Свети Сава

28.01.

 

31.01.

Математика (К)

01.02.

 

02.02.

Српски (К)

03.02.

 

04 02.

 

07.02.

 

08.02.

 

09.02.

 

10.02.

 

11.02.

 

14.02.

Распуст

15.02.

Распуст

16.02.

Распуст

17.02.

 

18.02.

 

21.02.

Математика (Т)

22.02.

 

23.02.

 

24.02.

 

25.02.

 

28.02.

 

01.03.

 

02.03.

 

03.03.

 

04.03.

 

07.03.

 

08.03.

 

09.03.

 

10.03.

 

11.03.

 

14.03.

Математика (П)

15.03.

 

16.03.

 

17.03.

 

18.03.

 

21.03.

 

22.03.

 

23.03.

 

24.03.

 

25.03.

 

28.03.

Српски (П)

29.03.

Техника и технологија (К)

30.03.

 

31.03.

 

01.04.

 

04.04.

 

05.04.

 

06.04.

Математика (К)

07.04.

 

08.04.

 

11.04.

 

12.04.

 

13.04.

 

14.04.

 

15.04.

Распуст

18.04.

Распуст

19.04.

Распуст

20.04.

Распуст

21.04.

Распуст

22.04.

Распуст

25.04.

Распуст

26.04.

 

27.04.

 

28.04.

 

29.04.

 

02.05.

Распуст

03.05.

Распуст

04.05.

 

05.05.

 

06.05.

 

09.05.

Математика (К)

10.05.

 

11.05.

 

12.05.

 

13.05.

 

16.05.

 

17.05.

 

18.05.

 

19.05.

 

20.05.

 

23.05.

 

24.05.

 

25.05.

 

26.05.

 

27.05.

 

30.05.

Српски (П)

31.05.

 

01.06.

Руски (П)

02.06.

 

03.06.

 

06.06.

Информатика и рачунарство (К)

07.06.

 

08.06.

 

09.06.

 

10.06.

 

13.06.

Математика (П)

14.06.

 

15.06.

 

16.06.

 

17.06.

Српски (К)

20.06.

 

21.06.

Крај

 

 

 

 

 

 

(К) – контролни             (П) – писмени              (Т) – тест             

8. разред

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

17.01.

 

18.01.

 

19.01.

 

20.01.

 

21.01.

 

24.01.

 

25.01.

 

26.01.

 

27.01.

Свети Сава

28.01.

 

31.01.

 

01.02.

Српски (К)

02.02.

 

03.02.

 

04 02.

 

07.02.

 

08.02.

 

09.02.

 

10.02.

 

11.02.

 

14.02.

Распуст

15.02.

Распуст

16.02.

Распуст

17.02.

 

18.02.

 

21.02.

 

22.02.

 

23.02.

 

24.02.

 

25.02.

 

28.02.

 

01.03.

 

02.03.

 

03.03.

 

04.03.

 

07.03.

 

08.03.

 

09.03.

 

10.03.

 

11.03.

 

14.03.

 

15.03.

 

16.03.

 

17.03.

 

18.03.

 

21.03.

 

22.03.

Техника и технологија (К)

23.03.

 

24.03.

 

25.03.

Пробна матура

28.03.

Српски (П)

29.03.

 

30.03.

 

31.03.

 

01.04.

 

04.04.

 

05.04.

 

06.04.

 

07.04.

 

08.04.

 

11.04.

 

12.04.

 

13.04.

 

14.04.

 

15.04.

Распуст

18.04.

Распуст

19.04.

Распуст

20.04.

Распуст

21.04.

Распуст

22.04.

Распуст

25.04.

Распуст

26.04.

 

27.04.

 

28.04.

 

29.04.

 

02.05.

Распуст

03.05.

Распуст

04.05.

 

05.05.

 

06.05.

 

09.05.

 

10.05.

 

11.05.

 

12.05.

 

13.05.

 

16.05.

 

17.05.

 

18.05.

 

19.05.

 

20.05.

 

23.05.

 

24.05.

Српски (П)

25.05.

Информатика и рачунарство (К)

26.05.

 

27.05.

Руски (П)

30.05.

 

31.05.

 

01.06.

 

02.06.

 

03.06.

Српски (К)

06.06.

Српски (К)

07.06.

Крај

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(К) – контролни             (П) – писмени              (Т) – тест               

 

 


ГАРДИНОВЦИ

5. разред

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

17.01.

 

18.01.

 

19.01.

 

20.01.

 

21.01.

 

24.01.

 

25.01.

 

26.01.

 

27.01.

Свети Сава

28.01.

 

31.01.

 

01.02.

 

02.02.

 

03.02.

 

04.02.

 

07.02.

Математика(к)

08.02.

 

09.02.

 

10.02.

 

11.02.

Рач и инф(к)

14.02.

Распуст

15.02.

Распуст

16.02.

Распуст

17.02.

 

18.02.

 

21.02.

 

22.02.

 

23.02.

 

24.02.

 

25.02.

 

28.02.

 

01.03.

 

02.03.

 

03.03.

 

04.03.

 

07.03.

 

08.03.

 

09.03.

 

10.03.

 

11.03.

 

14.03.

 

15.03.

 

16.03.

Српски  (п)

17.03.

 

18.03.

 

21.03

Математика(п)

22.03.

 

23.03.

 

24.03.

 

25.03.

 

28.03.

 

29.03

 

30.03.

 

31.03.

 

01.04.

 

04.04.

 

05.04.

 

06.04.

 

07.04.

 

08.04.

 

11.04.

 

12.04.

 

13.04.

 

14.04.

Математика(к)

15.04.

Распуст

18.04.

Распуст

19.04.

Распуст

20.04.

Распуст

21.04.

Распуст

22.04.

Распуст

25.04.

Распуст

26.04.

 

27.04.

 

28.04.

 

29.04.

 

02.05.

Распуст

03.05.

Распуст

04.05.

 

05.05.

 

06.05.

 

09.05.

 

10.05.

 

11.05.

 

12.05.

 

13.05.

 

16.05.

 

17.05.

 

18.05.

 

19.05.

Српски ј (п)

20.05.

 

23.05.

Руски ј (п)

24.05.

 

25.05.

 

26.05.

 

27.05.

 

30.05.

 

31.05.

 

01.06.

 

02.06.

 

03.06.

 

06.06.

 

07.06.

 

08.06.

 

09.06.

 

10.06.

Рач и инф(к)

13.06.

Математика(п)

14.06.

 

15.06.

 

16.06.

 

17.06.

 

20.06.

 

21.06.

Крај

 

 

 

 

 

 

(К) – контролни             (П) – писмени              (Т) – тест

6. разред

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

17.01.

 

18.01.

 

19.01.

 

20.01.

 

21.01.

 

24.01.

 

25.01.

 

26.01.

 

27.01.

Свети Сава

28.01.

 

31.01.

 

01.02.

 

02.02.

 

03.02.

Физика(к)

04.02.

 

07.02.

Енгл ј (к)

08.02.

Математика(к)

09.02.

 

10.02.

 

11.02.

 

14.02.

Распуст

15.02.

Распуст

16.02.

Распуст

17.02.

 

18.02.

 

21.02.

 

22.02.

 

23.02.

 

24.02.

 

25.02.

 

28.02.

 

01.03.

 

02.03.

 

03.03.

 

04.03.

 

07.03.

 

08.03.

 

09.03.

 

10.03.

Физика (к)

11.03.

 

14.03.

 

15.03.

 

16.03.

 

17.03.

 

18.03.

Српски ј (п)

21.03

Математика(п)

22.03.

 

23.03.

 

24.03.

Енгл јези (к)

25.03.

 

28.03.

 

29.03

 

30.03.

 

31.03.

 

01.04.

 

04.04.

 

05.04.

 

06.04.

 

07.04.

 

08.04.

 

11.04.

Математика(к)

12.04.

 

13.04.

 

14.04.

 

15.04.

Распуст

18.04.

Распуст

19.04.

Распуст

20.04.

Распуст

21.04.

Распуст

22.04.

Распуст

25.04.

Распуст

26.04.

 

27.04.

 

28.04.

 

29.04.

 

02.05.

Распуст

03.05.

Распуст

04.05.

 

05.05.

Физика (к)

06.05.

 

09.05.

 

10.05.

 

11.05.

 

12.05.

 

13.05.

 

16.05.

 

17.05.

 

18.05.

Математика(к)

19.05.

 

20.05.

 

23.05.

 

24.05.

 

25.05.

 

26.05.

 

27.05.

Српски ј (п)

30.05.

Енгл језик (п)

31.05.

Руски ј (п)

01.06.

 

02.06.

 

03.06.

 

06.06.

 

07.06.

 

08.06.

 

09.06.

Инф и рач(к)

10.06.

 

13.06.

Математика(п)

14.06.

 

15.06.

 

16.06.

 

17.06.

 

20.06.

 

21.06.

Крај

 

 

 

 

 

 

(К) – контролни             (П) – писмени              (Т) – тест

7. разред

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

17.01.

 

18.01.

 

19.01.

 

20.01.

 

21.01.

 

24.01.

 

25.01.

 

26.01.

 

27.01.

Свети Сава

28.01.

 

31.01.

 

01.02.

 

02.02.

 

03.02.

 

04.02.

Физика (к)

07.02.

 

08.02.

 

09.02.

 

10.02.

 

11.02.

 

14.02.

Распуст

15.02.

Распуст

16.02.

Распуст

17.02.

 

18.02.

 

21.02.

 

22.02.

 

23.02.

 

24.02.

 

25.02.

 

28.02.

Математика(к)

01.03.

 

02.03.

Српски ј (п)

03.03.

 

04.03.

 

07.03.

 

08.03.

 

09.03.

 

10.03.

 

11.03.

 

14.03.

 

15.03.

 

16.03.

 

17.03.

Физика (к)

18.03.

 

21.03

 

22.03.

 

23.03.

Математика(п)

24.03.

 

25.03.

 

28.03.

 

29.03

 

30.03.

 

31.03.

 

01.04.

 

04.04.

 

05.04.

 

06.04.

 

07.04.

 

08.04.

 

11.04.

 

12.04.

 

13.04.

Математика(к)

14.04.

 

15.04.

Распуст

18.04.

Распуст

19.04.

Распуст

20.04.

Распуст

21.04.

Распуст

22.04.

Распуст

25.04.

Распуст

26.04.

 

27.04.

 

28.04.

 

29.04.

 

02.05.

Распуст

03.05.

Распуст

04.05.

 

05.05.

 

06.05.

 

09.05.

 

10.05.

 

11.05.

 

12.05.

Физика (к)

13.05.

 

16.05.

Енгл ј (п)

17.05.

 

18.05.

 

19.05.

 

20.05.

 

23.05.

 

24.05.

Руски ј (п)

25.05.

 

26.05.

 

27.05.

 

30.05.

 

31.05.

 

01.06.

Математика(п)

02.06.

Рач и инф(к)

03.06.

 

06.06.

 

07.06.

 

08.06.

 

09.06.

 

10.06.

 

13.06.

 

14.06.

 

15.06.

 

16.06.

 

17.06.

 

20.06.

 

21.06.

Крај

 

 

 

 

 

 

(К) – контролни             (П) – писмени              (Т) – тест

8. разред

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

17.01.

 

18.01.

 

19.01.

 

20.01.

 

21.01.

 

24.01.

 

25.01.

 

26.01.

 

27.01.

Свети Сава

28.01.

 

31.01.

 

01.02.

 

02.02.

 

03.02.

 

04.02.

 

07.02.

 

08.02.

 

09.02.

 

10.02.

 

11.02.

Математика(к)

14.02.

Распуст

15.02.

Распуст

16.02.

Распуст

17.02.

 

18.02.

 

21.02.

 

22.02.

 

23.02.

 

24.02.

 

25.02.

 

28.02.

 

01.03.

 

02.03.

 

03.03.

Енгл ј (к)

04.03.

 

07.03.

 

08.03.

 

09.03.

Математика(к)

10.03.

 

11.03.

 

14.03.

 

15.03.

 

16.03.

 

17.03.

 

18.03.

 

21.03

 

22.03.

 

23.03.

 

24.03.

 

25.03.

Пробна матура

28.03.

 

29.03

Српски ј (п)

30.03.

Математика(п)

31.03.

Физика (к)

01.04.

 

04.04.

 

05.04.

 

06.04.

 

07.04.

 

08.04.

 

11.04.

 

12.04.

 

13.04.

 

14.04.

 

15.04.

Распуст

18.04.

Распуст

19.04.

Распуст

20.04.

Распуст

21.04.

Распуст

22.04.

Распуст

25.04.

Распуст

26.04.

 

27.04.

 

28.04.

 

29.04.

Физика(к)

02.05.

Распуст

03.05.

Распуст

04.05.

Математика(к)

05.05.

Енгл ј (к)

06.05.

 

09.05.

 

10.05.

 

11.05.

 

12.05.

 

13.05.

 

16.05.

 

17.05.

 

18.05.

 

19.05.

Енгл ј (п)

20.05.

Српски ј (п)

23.05.

Руски ј (п)

24.05.

 

25.05.

 

26.05.

 

27.05.

Рач и инф(к)

30.05.

 

31.05.

Математика(п)

01.06.

Српски ј (к)

02.06.

 

03.06.

 

06.06.

 

07.06.

Крај за осмаке

08.06.

 

09.06.

 

10.06.

 

13.06.

 

14.06.

 

15.06.

 

16.06.

 

17.06.

 

20.06.

 

21.06.

Крај

 

 

 

 

 

 

(К) – контролни             (П) – писмени              (Т) – тест