Планиране писмене провере ученика

ПРВО  ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

ТИТЕЛ

5-1

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

 

 

 

 

01.09.

 

02.09.

 

03.09.

 

06.09

 

07.09.

Српски (К)

08.09.

 

09.09.

 

10.09.

 

13.09.

 

14.09.

 

15.09.

 

16.09.

 

17.09.

 

20.09.

 

21.09.

 

22.09.

 

23.09.

 

24.09.

 

27.09.

 

28.09.

 

29.09.

 

30.09.

 

01.10.

 

04.10.

 

05.10.

Математика (К)

06.10.

распоред – петак

07.10.

 

08.10.

Српски (П)

11.10.

 

12.10.

 

13.10.

 

14.10.

 

15.10.

 

18.10.

 

19.10.

 

20.10.

 

21.10.

Математика (П)

22.10.

 

25.10.

Српски (К)

26.10.

тромесечје

27.10.

 

28.10.

 

29.10.

 

01.11.

 

02.11.

 

03.11.

 

04.11.

 

05.11.

 

08.11.

 

09.11.

 

10.11.

 

11.11.

празник

12.11.

Ученички распуст

15.11.

 

16.11.

 

17.11.

Српски (К)

18.11.

 

19.11.

 

22.11.

 

23.11.

 

24.11.

 

25.11.

 

26.11.

 

29.11.

 

30.11.

Српски (К)

01.12.

 

02.12.

Информатика (Т)

03.12.

 

06.12.

Математика (П)

07.12.

 

08.12.

 

09.12.

 

10.12.

 

13.12.

 

14.12.

 

15.12.

Српски (П)

16.12.

 

17.12.

 

20.12.

 

21.12.

 

22.12.

 

23.12.

 

 

 

(К) – контролни             (П) – писмени              

5-2

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

 

 

 

 

01.09.

 

02.09.

 

03.09.

 

06.09

 

07.09.

Српски (К)

08.09.

 

09.09.

 

10.09.

 

13.09.

 

14.09.

 

15.09.

 

16.09.

 

17.09.

 

20.09.

 

21.09.

 

22.09.

 

23.09.

 

24.09.

 

27.09.

 

28.09.

 

29.09.

 

30.09.

 

01.10.

 

04.10.

Математика (К)

05.10.

 

06.10.

Руски

07.10.

 

08.10.

Српски (П)

11.10.

 

12.10.

 

13.10.

 

14.10.

 

15.10.

 

18.10.

 

19.10.

 

20.10.

 

21.10.

 

22.10.

Математика (П)

25.10.

Српски (К)

26.10.

тромесечје

27.10.

 

28.10.

 

29.10.

 

01.11.

 

02.11.

 

03.11.

 

04.11.

 

05.11.

 

08.11.

 

09.11.

 

10.11.

Српски (К)

11.11.

празник

12.11.

Ученички распуст

15.11.

 

16.11.

 

17.11.

 

18.11.

 

19.11.

 

22.11.

 

23.11.

 

24.11.

 

25.11.

 

26.11.

 

29.11.

Математика (К)

30.11.

Српски (К)

01.12.

 

02.12.

 

03.12.

 

06.12.

 

07.12.

 

08.12.

 

09.12.

 

10.12.

 

13.12.

 

14.12.

 

15.12.

Српски (П)

16.12.

 

17.12.

Математика (П)

20.12.

 

21.12.

 

22.12.

 

23.12.

 

 

 

(К) – контролни             (П) – писмени              

6-1

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

 

 

 

 

01.09.

 

02.09.

 

03.09.

 

06.09

 

07.09.

 

08.09.

 

09.09.

 

10.09.

 

13.09.

 

14.09.

 

15.09.

 

16.09.

 

17.09.

 

20.09.

 

21.09.

 

22.09.

 

23.09.

 

24.09.

 

27.09.

Математика (К)

28.09.

 

29.09.

 

30.09.

Физика (К)

01.10.

 

04.10.

 

05.10.

Руски (К)

06.10.

распоред – петак

07.10.

 

08.10.

 

11.10.

 

12.10.

 

13.10.

 

14.10.

 

15.10.

 

18.10.

 

19.10.

 

20.10.

 

21.10.

 

22.10.

 

25.10.

Математика (П)

26.10.

тромесечје

27.10.

 

28.10.

Физика (К)

29.10.

 

01.11.

 

02.11.

 

03.11.

 

04.11.

 

05.11.

 

08.11.

 

09.11.

Информатиика (Т)

10.11.

 

11.11.

празник

12.11.

ученички распуст

15.11.

 

16.11.

 

17.11.

 

18.11.

 

19.11.

Математика (К)

22.11.

Енглески (П)

23.11.

 

24.11.

 

25.11.

Физика (К)

26.11.

 

29.11.

 

30.11.

 

01.12.

 

02.12.

Руски (П)

03.12.

 

06.12.

 

07.12.

 

08.12.

 

09.12.

 

10.12.

 

13.12.

 

14.12.

 

15.12.

 

16.12.

 

17.12.

Математика (П)

20.12.

 

21.12.

Информатика (Т)

22.12.

 

23.12.

 

 

 

(К) – контролни             (П) – писмени              

6-2

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

 

 

 

 

01.09.

 

02.09.

 

03.09.

 

06.09

Математика (К)

07.09.

 

08.09.

 

09.09.

 

10.09.

 

13.09.

 

14.09.

 

15.09.

 

16.09.

 

17.09.

 

20.09.

 

21.09.

 

22.09.

 

23.09.

 

24.09.

 

27.09.

 

28.09.

 

29.09.

 

30.09.

Физика (К)

01.10.

 

04.10.

 

05.10.

Руски (К)

06.10.

распоред – петак

07.10.

 

08.10.

 

11.10.

 

12.10.

Математика (К)

13.10.

 

14.10.

 

15.10.

 

18.10.

 

19.10.

 

20.10.

 

21.10.

 

22.10.

 

25.10.

 

26.10.

тромесечје

27.10.

 

28.10.

Физика (К)

29.10.

 

01.11.

Математика (П)

02.11.

 

03.11.

 

04.11.

 

05.11.

 

08.11.

 

09.11.

Информатика (Т)

10.11.

 

11.11.

празник

12.11.

ученички распуст

15.11.

 

16.11.

 

17.11.

 

18.11.

 

19.11.

 

22.11.

Енглески (П)

23.11.

 

24.11.

 

25.11.

Физика (К)

26.11.

 

29.11.

 

30.11.

Математика (К)

01.12.

Руски (П)

02.12.

 

03.12.

 

06.12.

 

07.12.

 

08.12.

 

09.12.

 

10.12.

 

13.12.

 

14.12.

 

15.12.

 

16.12.

Математика (П)

17.12.

 

20.12.

 

21.12.

Информатика (Т)

22.12.

 

23.12.

 

 

 

(К) – контролни             (П) – писмени              

6-3

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

 

 

 

 

01.09.

 

02.09.

 

03.09.

 

06.09

 

07.09.

 

08.09.

 

09.09.

 

10.09.

 

13.09.

 

14.09.

 

15.09.

 

16.09.

 

17.09.

 

20.09.

 

21.09.

 

22.09.

 

23.09.

 

24.09.

 

27.09.

Математика (К)

28.09.

 

29.09.

 

30.09.

 

01.10.

 

04.10.

 

05.10.

Руски (К)

06.10.

распоред – петак

07.10.

 

08.10.

 

11.10.

 

12.10.

 

13.10.

 

14.10.

 

15.10.

 

18.10.

 

19.10.

 

20.10.

 

21.10.

 

22.10.

 

25.10.

Математика (П)

26.10.

тромесечје

27.10.

 

28.10.

 

29.10.

 

01.11.

Физика (К)

02.11.

 

03.11.

 

04.11.

Информатика (Т)

05.11.

 

08.11.

 

09.11.

 

10.11.

 

11.11.

празник

12.11.

ученички распуст

15.11.

 

16.11.

 

17.11.

 

18.11.

 

19.11.

Математика (К)

22.11.

 

23.11.

 

24.11.

 

25.11.

 

26.11.

 

29.11.

 

30.11.

 

01.12.

Руски (П)

02.12.

 

03.12.

 

06.12.

Физика (К)

07.12.

 

08.12.

 

09.12.

 

10.12.

 

13.12.

 

14.12.

 

15.12.

 

16.12.

Информатика (Т)

17.12.

Математика (П)

20.12.

 

21.12.

 

22.12.

 

23.12.

 

 

 

(К) – контролни             (П) – писмени              

7-1

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

 

 

 

 

01.09.

 

02.09.

 

03.09.

 

06.09

 

07.09.

 

08.09.

 

09.09.

 

10.09.

 

13.09.

 

14.09.

 

15.09.

 

16.09.

 

17.09.

 

20.09.

 

21.09.

 

22.09.

 

23.09.

 

24.09.

 

27.09.

 

28.09.

 

29.09.

 

30.09.

 

01.10.

Математика (К)

04.10.

 

05.10.

 

06.10.

распоред – петак

07.10.

Руски (К)

08.10.

 

11.10.

 

12.10.

 

13.10.

 

14.10.

 

15.10.

 

18.10.

 

19.10.

 

20.10.

 

21.10.

 

22.10.

Математика (П)

25.10.

 

26.10.

тромесечје

27.10.

 

28.10.

 

29.10.

 

01.11.

 

02.11.

 

03.11.

 

04.11.

 

05.11.

 

08.11.

 

09.11.

 

10.11.

 

11.11.

празник

12.11.

Ученички распуст

15.11.

 

16.11.

 

17.11.

Информатика (Т)

18.11.

 

19.11.

 

22.11.

 

23.11.

 

24.11.

 

25.11.

 

26.11.

 

29.11.

Математика (К)

30.11.

Физика (К)

01.12.

 

02.12.

 

03.12.

 

06.12.

Руски (П)

07.12.

 

08.12.

 

09.12.

 

10.12.

 

13.12.

 

14.12.

 

15.12.

Информатика (Т)

16.12.

 

17.12.

 

20.12.

Математика (П)

21.12.

 

22.12.

 

23.12.

 

 

 

(К) – контролни             (П) – писмени              

7-2

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

 

 

 

 

01.09.

 

02.09.

 

03.09.

 

06.09

 

07.09.

 

08.09.

 

09.09.

 

10.09.

 

13.09.

 

14.09.

 

15.09.

 

16.09.

 

17.09.

 

20.09.

 

21.09.

 

22.09.

 

23.09.

 

24.09.

 

27.09.

 

28.09.

 

29.09.

 

30.09.

 

01.10.

Математика (К)

04.10.

 

05.10.

Руски (К)

06.10.

Распоред – петак

07.10.

 

08.10.

 

11.10.

 

12.10.

 

13.10.

 

14.10.

 

15.10.

 

18.10.

 

19.10.

 

20.10.

 

21.10.

 

22.10.

Математика (П)

25.10.

 

26.10.

тромесечје

27.10.

 

28.10.

 

29.10.

 

01.11.

 

02.11.

 

03.11.

 

04.11.

 

05.11.

 

08.11.

 

09.11.

 

10.11.

 

11.11.

празник

12.11.

Ученички распуст

15.11.

 

16.11.

 

17.11.

 

18.11.

 

19.11.

 

22.11.

Енглески (П)

23.11.

 

24.11.

 

25.11.

 

26.11.

 

29.11.

Математика (К)

30.11.

Физика (К)

01.12.

 

02.12.

 

03.12.

Руски (П)

06.12.

 

07.12.

 

08.12.

 

09.12.

 

10.12.

 

13.12.

 

14.12.

 

15.12.

 

16.12.

 

17.12.

 

20.12.

Математика (П)

21.12.

 

22.12.

 

23.12.

 

 

 

(К) – контролни             (П) – писмени              

8-1

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

 

 

 

 

01.09.

 

02.09.

 

03.09.

 

06.09

 

07.09.

 

08.09.

 

09.09.

 

10.09.

 

13.09.

 

14.09.

 

15.09.

 

16.09.

 

17.09.

 

20.09.

 

21.09.

 

22.09.

 

23.09.

Математика (К)

24.09.

 

27.09.

 

28.09.

 

29.09.

 

30.09.

 

01.10.

 

04.10.

 

05.10.

Физика (К)

06.10.

Распоред – петак

07.10.

 

08.10.

 

11.10.

Руски (К)

12.10.

Српски (К)

13.10.

 

14.10.

Хемија (К)

15.10.

 

18.10.

 

19.10.

Математика (П)

20.10.

Српски (П)

21.10.

 

22.10.

 

25.10.

 

26.10.

Тромесечје

27.10.

 

28.10.

 

29.10.

 

01.11.

Физика (К)

02.11.

Математика (К)

03.11.

 

04.11.

 

05.11.

 

08.11.

 

09.11.

 

10.11.

 

11.11.

празник

12.11.

Ученички распуст

15.11.

 

16.11.

 

17.11.

Информатика (Т)

18.11.

 

19.11.

 

22.11.

Енглески (П)

23.11.

Математика (К)

24.11.

 

25.11.

 

26.11.

 

29.11.

Руски (П)

30.11.

Физика (К)

01.12.

Српски (К)

02.12.

Математика (П)

03.12.

 

06.12.

 

07.12.

 

08.12.

 

09.12.

 

10.12.

 

13.12.

Српски (П)

14.12.

 

15.12.

Хемија (К)

16.12.

 

17.12.

 

20.12.

 

21.12.

 

22.12.

Информатика (Т)

23.12.

 

 

 

(К) – контролни             (П) – писмени              

8-2

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

 

 

 

 

01.09.

 

02.09.

 

03.09.

 

06.09

 

07.09.

 

08.09.

 

09.09.

 

10.09.

 

13.09.

 

14.09.

 

15.09.

 

16.09.

 

17.09.

 

20.09.

 

21.09.

 

22.09.

 

23.09.

Математика (К)

24.09.

 

27.09.

 

28.09.

 

29.09.

 

30.09.

 

01.10.

 

04.10.

 

05.10.

Физика (К)

06.10.

распоред – петак

07.10.

 

08.10.

 

11.10.

Руски (К)

12.10.

Српски (К)

13.10.

 

14.10.

Хемија (К)

15.10.

 

18.10.

 

19.10.

Математика (П)

20.10.

Српски (П)

21.10.

 

22.10.

 

25.10.

 

26.10.

тромесечје

27.10.

 

28.10.

 

29.10.

 

01.11.

Физика (К)

02.11.

Математика (К)

03.11.

 

04.11.

 

05.11.

 

08.11.

 

09.11.

 

10.11.

 

11.11.

празник

12.11.

 

15.11.

 

16.11.

 

17.11.

 

18.11.

Информатика (Т)

19.11.

 

22.11.

Енглески (П)

23.11.

Математика (К)

24.11.

 

25.11.

 

26.11.

Руски (П)

29.11.

 

30.11.

Физика (К)

01.12.

Српски (К)

02.12.

Математика (П)

03.12.

 

06.12.

 

07.12.

 

08.12.

 

09.12.

 

10.12.

 

13.12.

Српски (П)

14.12.

 

15.12.

Хемија (К)

16.12.

 

17.12.

 

20.12.

 

21.12.

 

22.12.

 

23.12.

Информатика (Т)

 

 

(К) – контролни             (П) – писмени              


ЛОК

5.  разред

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

 

 

 

 

01.09.

 

02.09.

 

03.09.

 

06.09

 

07.09.

 

08.09.

 

09.09.

 

10.09.

 

13.09.

 

14.09.

 

15.09.

 

16.09.

 

17.09.

 

20.09.

 

21.09.

 

22.09.

 

23.09.

 

24.09.

 

27.09.

 

28.09.

 

29.09.

 

30.09.

 

01.10.

 

04.10.

 

05.10.

Математика (К)

06.10.

 

07.10.

 

08.10.

Српски (П)

11.10.

 

12.10.

 

13.10.

 

14.10.

 

15.10.

 

18.10.

 

19.10.

 

20.10.

 

21.10.

 

22.10.

Математика (П)

25.10.

 

26.10.

 

27.10.

 

28.10.

Српски (К)

29.10.

 

01.11.

 

02.11.

 

03.11.

 

04.11.

 

05.11.

 

08.11.

 

09.11.

 

10.11.

 

11.11.

празник

12.11.

Учен. распуст

15.11.

 

16.11.

 

17.11.

 

18.11.

 

19.11.

Српски (К)

22.11.

 

23.11.

Енглески (П)

24.11.

 

25.11.

 

26.11.

 

29.11.

 

30.11.

 

01.12.

 

02.12.

 

03.12.

 

06.12.

Математика (П)

07.12.

 

08.12.

 

09.12.

 

10.12.

 

13.12.

Информатика (К)

14.12.

Српски (П)

15.12.

 

16.12.

 

17.12.

 

20.12.

 

21.12.

 

22.12.

 

23.12.

 

 

 

(К) – контролни             (П) – писмени                 

6. разред

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

 

 

 

 

01.09.

 

02.09.

 

03.09.

 

06.09

 

07.09.

 

08.09.

 

09.09.

 

10.09.

 

13.09.

 

14.09.

 

15.09.

 

16.09.

 

17.09.

 

20.09.

 

21.09.

 

22.09.

Математика (К)

23.09.

 

24.09.

 

27.09.

 

28.09.

 

29.09.

 

30.09.

 

01.10.

 

04.10.

 

05.10.

 

06.10.

 

07.10.

 

08.10.

Српски (К)

11.10.

Математика (П)

12.10.

 

13.10.

 

14.10.

 

15.10.

 

18.10.

 

19.10.

 

20.10.

Српски (П)

21.10.

 

22.10.

 

25.10.

 

26.10.

 

27.10.

 

28.10.

 

29.10.

 

01.11.

 

02.11.

Српски (К)

03.11.

Математика (К)

04.11.

 

05.11.

 

08.11.

 

09.11.

 

10.11.

 

11.11.

празник

12.11.

Учен. распуст

15.11.

 

16.11.

 

17.11.

 

18.11.

 

19.11.

 

22.11.

 

23.11.

енглески (П)

24.11.

 

25.11.

 

26.11.

Руски (П)

29.11.

 

30.11.

 

01.12.

 

02.12.

 

03.12.

 

06.12.

 

07.12.

Математика (П)

08.12.

 

09.12.

 

10.12.

 

13.12.

Српски (П)

14.12.

 

15.12.

Информатика (К)

16.12.

 

17.12.

 

20.12.

Математика (К)

21.12.

 

22.12.

 

23.12.

 

 

 

(К) – контролни             (П) – писмени                 

 

7. разред

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

 

 

 

 

01.09.

 

02.09.

 

03.09.

 

06.09

 

07.09.

 

08.09.

 

09.09.

 

10.09.

 

13.09.

 

14.09.

 

15.09.

 

16.09.

 

17.09.

 

20.09.

 

21.09.

 

22.09.

 

23.09.

 

24.09.

 

27.09.

 

28.09.

 

29.09.

 

30.09.

Математика (К)

01.10.

 

04.10.

 

05.10.

 

06.10.

 

07.10.

 

08.10.

 

11.10.

 

12.10.

 

13.10.

 

14.10.

 

15.10.

 

18.10.

 

19.10.

Техника и технологија (К)

20.10.

 

21.10.

 

22.10.

Српски (П)

25.10.

 

26.10.

Математика (П)

27.10.

 

28.10.

 

29.10.

 

01.11.

 

02.11.

 

03.11.

 

04.11.

 

05.11.

 

08.11.

Српски (К)

09.11.

 

10.11.

 

11.11.

празник

12.11.

Учен. распуст

15.11.

Математика (К)

16.11.

 

17.11.

 

18.11.

Математика (К)

19.11.

 

22.11.

 

23.11.

Енглески (П)

24.11.

 

25.11.

 

26.11.

Руски (П)

29.11.

 

30.11.

 

01.12.

 

02.12.

 

03.12.

 

06.12.

 

07.12.

 

08.12.

 

09.12.

Математика (П)

10.12.

 

13.12.

 

14.12.

Техника и технологија (К)

15.12.

Српски (П)

16.12.

 

17.12.

 

20.12.

 

21.12.

 

22.12.

 

23.12.

 

 

 

(К) – контролни             (П) – писмени                 

8. разред

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

 

 

 

 

01.09.

 

02.09.

 

03.09.

 

06.09

 

07.09.

 

08.09.

 

09.09.

 

10.09.

 

13.09.

 

14.09.

 

15.09.

 

16.09.

 

17.09.

 

20.09.

 

21.09.

 

22.09.

 

23.09.

 

24.09.

 

27.09.

 

28.09.

 

29.09.

Математика (К)

30.09.

 

01.10.

 

04.10.

 

05.10.

 

06.10.

 

07.10.

Српски (П)

08.10.

 

11.10.

 

12.10.

 

13.10.

 

14.10.

Српски (К)

15.10.

 

18.10.

 

19.10.

 

20.10.

 

21.10.

Математика (П)

22.10.

 

25.10.

 

26.10.

 

27.10.

 

28.10.

 

29.10.

 

01.11.

 

02.11.

 

03.11.

 

04.11.

 

05.11.

 

08.11.

 

09.11.

 

10.11.

 

11.11.

празник

12.11.

Учен. распуст

15.11.

 

16.11.

 

17.11.

 

18.11.

 

19.11.

 

22.11.

 

23.11.

Енглески (П)

24.11.

 

25.11.

 

26.11.

Руски (П)

29.11.

Математика (К)

30.11.

Техника и технологија (К)

01.12.

 

02.12.

 

03.12.

 

06.12.

Српски (К)

07.12.

 

08.12.

Информатика (К)

09.12.

 

10.12.

 

13.12.

 

14.12.

 

15.12.

Српски (П)

16.12.

 

17.12.

 

20.12.

Математика (П)

21.12.

 

22.12.

 

23.12.

 

 

 

(К) – контролни             (П) – писмени                 

 

 


ГАРДИНОВЦИ

5. разред

6. разред

7. разред

8. разред