Планиране писмене провере ученика

РАСПОРЕД ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ ЗА
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2022/23. ГОДИНЕ


МАТИЧНА ШКОЛА ТИТЕЛ

 

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

//

//

//

//

//

//

01.09.

 

02.09.

 

05.09.

Иницијални (VII-2)

Јасна Бењоцки

06.09.

 

07.09.

Иницијални (VII-2 физика, V-1,V-2,V-3)

Јасна Бењоцки

Иницијални

(VI-1, VI-2)

Наташа Живанчев

08.09.

 

09.09.

 

12.09.

Иницијални

(VIII-1, VIII-2)

Јелена Влашки Радосављев

13.09.

 

14.09.

Иницијални

(VII-1,VII-2, VII-3)

Јелена Влашки Радосављев

15.09.

Иницијални

(V-1,V-2,V-3) Наташа Живанчев

16.09.

 

19.09.

 

20.09.

 

21.09.

 

22.09.

 

23.09.

 

26.09.

 

27.09.

 

28.09.

K(V-1,V-2,V-3)

Наташа Живанчев

29.09.

 

30.09.

К(VII-2)Јасна Бењоцки

К(VIII-1,VIII-2) Јелена Влашки Радосављев

03.10.

 

04.10.

 

05.10.

К(V-1,V-2,V-3)

Јасна Бењоцки

06.10.

K(VI-1,VI-2)

Наташа Живанчев

07.10.

 

10.10.

П (VIII-1,VIII-2)

Јелена Влашки Радосављев

11.10.

 

12.10.

П(VII-1,VII-2, VII-3)

Јелена Влашки Радосављев

13.10.

К(VII-2 физика, VII-1)

Јасна Бењоцки

П(VI-1, VI-2)

Наташа Живанчев

14.10.

 

17.10.

VII-1a, VII-3а (K) Техника
Ј.Петров

18.10.

 

19.10.

П(V-1,V-2,V-3)

Јасна Бењоцки

20.10.

П (VII-2)Јасна Бењоцки

21.10.

П(V-1,V-2,V-3) Наташа Живанчев

24.10.

VII-2a (K) Техника
Ј.Петров

25.10.

 

26.10.

Тромесечје

27.10.

 

28.10.

 

31.10.

 

01.11.

 

02.11.

 

03.11.

 

04.11.

VI-1, VI/2 (K) Техника
Ј.Петров

07.11.

 

08.11.

 

09.11.

VI-1, VI-2 (T) Информатика
Ј.Петров

10.11.

VII-3a (T) Информатика
Ј.Петров

11.11.

ПРАЗНИК

14.11.

VII-2a (T) Информатика
Ј.Петров

15.11.

К(V-1,V-2,V-3) Јасна Бењоцки

16.11.

K (VII-1, VII-2,VII-3)

Јелена Влашки Радосављев

17.11.

 

18.11.

 

21.11.

K(VI-1, VI-2)

Наташа Живанчев

22.11.

 

23.11.

К(VII-2)

Јасна Бењоцки

24.11.

 

25.11.

VII-1a (Т)
Информатика
Ј.Петров
К(VI- 1,VI-2, VI-3)

 Наташа Живанчев

28.11.

VIII-1 (T) Информатика
Ј.Петров

29.11.

П(V-1,V-2)

Јасминка Бакић

30.11.

П(VII-1,VII2, VIII-2) Јасминка Бакић

01.12.

 

02.12.

 

05.12.

П(V-1,V-2,V-3)

Јасна Бењоцки

П(VI-1,VI-2)

Милена Субић

06.12.

П(VIII-1,VIII-2)

Јелена Влашки Радосављев

07.12.

П (VIII-1,VIII-2) Милена Субић

08.12.

 

09.12.

V-2a (T) Информатика
Ј.Петров

12.12.

П(VIII-2)

Јасна Бењоцки

П(VII-1,VII-2)

Милена Субић

13.12.

П(V-1,V-2, V-3, VI-1, VI-2) Наташа Живанчев

14.12.

 

15.12.

П(VII-3) Милена Субић

16.12.

П(VII-1,VII-2, VII-3) Јелена Влашки Радосављев

19.12.

 

20.12.

 

21.12.

 

22.12.

 

23.12.

 

 

 


ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ЛОК

одељење 5-4

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

 

 

 

 

 

01.09.

 

02.09.

 

05.09.

 

06.09.

 

07.09.

 

08.09.

 

09.09.

 

12.09.

 

13.09.

 

14.09.

 

15.09.

 

16.09.

 

19.09.

 

20.09.

 

21.09.

 

22.09.

 

23.09.

 

26.09.

ТиТ(К)

27.09.

 

28.09.

 

29.09.

 

30.09.

 

03.10.

 

04.10.

 

05.10.

Математика (К)

06.10.

 

07.10.

 

10.10.

 

11.10.

 

12.10.

 

13.10.

 

14.10.

 

17.10.

ТиТ(К)

18.10.

 

19.10.

 

20.10.

 

21.10.

Математика (П)

24.10.

 

25.10.

 

26.10.

 

27.10.

 

28.10.

 

31.10.

 

01.11.

 

02.11.

Математика (К)

03.11.

 

04.11.

 

07.11.

 

08.11.

 

09.11.

 

10.11.

 

12.11.

 

14.11.

ТиТ(К)

15.11.

 

16.11.

 

17.11.

 

18.11.

 

21.11.

 

22.11.

 

23.11.

 

24.11.

 

25.11.

 

28.11.

 

29.11.

ИиР (Т)

30.11.

Руски (П)

01.12.

 

02.12.

 

05.12.

 

06.12.

Математика (П)

07.12.

 

08.12.

 

09.12.

 

12.12.

ТиТ(К)

13.12.

 

14.12.

 

15.12.

 

16.12.

Математика (К)

19.12.

 

20.12.

 

21.12.

 

22.12.

 

23.12.

 

одељење 6-3

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

 

 

 

 

 

01.09.

 

02.09.

 

05.09.

 

06.09.

 

07.09.

 

08.09.

 

09.09.

 

12.09.

 

13.09.

 

14.09.

 

15.09.

 

16.09.

 

19.09.

 

20.09.

 

21.09.

 

22.09.

 

23.09.

 

26.09.

 

27.09.

 

28.09.

 

29.09.

 

30.09.

 

03.10.

 

04.10.

 

05.10.

 

06.10.

 

07.10.

 

10.10.

 

11.10.

Математика (П)

12.10.

 

13.10.

 

14.10.

 

17.10.

 

18.10.

 

19.10.

 

20.10.

 

21.10.

 

24.10.

Физика (К)

25.10.

 

26.10.

 

27.10.

 

28.10.

 

31.10.

 

01.11.

 

02.11.

Математика (К)

03.11.

 

04.11.

 

07.11.

 

08.11.

 

09.11.

 

10.11.

 

12.11.

 

14.11.

 

15.11.

ИиР (Т)

16.11.

 

17.11.

 

18.11.

 

21.11.

 

22.11.

 

23.11.

 

24.11.

 

25.11.

 

28.11.

 

29.11.

 

30.11.

Руски (П)

01.12.

 

02.12.

 

05.12.

Математика (П)

06.12.

 

07.12.

 

08.12.

 

09.12.

 

12.12.

 

13.12.

 

14.12.

 

15.12.

 

16.12.

 

19.12.

Математика (К)

20.12.

 

21.12.

 

22.12.

 

23.12.

 

 

одељење 7-4

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

 

 

 

 

 

01.09.

 

02.09.

 

05.09.

 

06.09.

 

07.09.

 

08.09.

 

09.09.

 

12.09.

 

13.09.

 

14.09.

 

15.09.

 

16.09.

 

19.09.

 

20.09.

 

21.09.

 

22.09.

 

23.09.

 

26.09.

 

27.09.

 

28.09.

 

29.09.

 

30.09.

 

03.10.

Математика (К)

04.10.

 

05.10.

 

06.10.

 

07.10.

 

10.10.

 

11.10.

 

12.10.

 

13.10.

 

14.10.

 

17.10.

 

18.10.

 

19.10.

 

20.10.

 

21.10.

 

24.10.

 

25.10.

Математика (П)

26.10.

 

27.10.

 

28.10.

 

31.10.

 

01.11.

 

02.11.

 

03.11.

 

04.11.

 

07.11.

 

08.11.

 

09.11.

 

10.11.

 

12.11.

 

14.11.

 

15.11.

ИиР (Т)

16.11.

 

17.11.

Математика (К)

18.11.

 

21.11.

Физика (К)

22.11.

 

23.11.

 

24.11.

 

25.11.

 

28.11.

 

29.11.

 

30.11.

Руски (П)

01.12.

 

02.12.

 

05.12.

 

06.12.

 

07.12.

 

08.12.

Математика (П)

09.12.

 

12.12.

 

13.12.

 

14.12.

 

15.12.

 

16.12.

 

19.12.

 

20.12.

 

21.12.

 

22.12.

 

23.12.

 

одељење 8-3

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

 

 

 

 

 

01.09.

 

02.09.

 

05.09.

 

06.09.

 

07.09.

 

08.09.

 

09.09.

 

12.09.

 

13.09.

 

14.09.

 

15.09.

 

16.09.

 

19.09.

 

20.09.

 

21.09.

 

22.09.

 

23.09.

 

26.09.

 

27.09.

 

28.09.

 

29.09.

 

30.09.

 

03.10.

Физика (К)

04.10.

 

05.10.

Математика (К)

06.10.

 

07.10.

 

10.10.

 

11.10.

 

12.10.

 

13.10.

 

14.10.

 

17.10.

 

18.10.

 

19.10.

 

20.10.

 

21.10.

 

24.10.

 

25.10.

 

26.10.

 

27.10.

 

28.10.

 

31.10.

 

01.11.

 

02.11.

 

03.11.

 

04.11.

 

07.11.

 

08.11.

 

09.11.

 

10.11.

 

12.11.

 

14.11.

 

15.11.

 

16.11.

 

17.11.

 

18.11.

 

21.11.

 

22.11.

 

23.11.

 

24.11.

Физика (К)

25.11.

 

28.11.

 

29.11.

 

30.11.

Руски (П)

01.12.

 

02.12.

 

05.12.

ТиТ(К)

06.12.

ИиР (Т)

07.12.

 

08.12.

 

09.12.

 

12.12.

 

13.12.

 

14.12.

 

15.12.

 

16.12.

 

19.12.

 

20.12.

Математика (П)

21.12.

 

22.12.

 

23.12.

 

 


ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ГАРДИНОВЦИ