Консултације са наставницима

ТИТЕЛ

Матична школа Тител

Име и презиме

Наставни предмет Одељењски старешина Дан за индивидуалне разговоре

ВРЕМЕ/
ШКОЛСКИ ЧАС

РАЗРЕДНА НАСТАВА
         
Оливера Хорват   III 1

уторак 1.смена

уторак 2.смена

3. час

4. час

Јелена Бојовић   IV 1 среда  5. час
Зорица Никић   II 1 уторак 3. и 4. час
Биљана Трнинић   I 1 уторак 2. час
         
Јелена Ћурувија енглески језик /    
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
Јованка Зубовић грађанско васпитање V 3 среда 10.20-13.00
Јелена Влашки Радосављев српски језик и књижевност V 1 четвртак 6. час поподне
Гордана Шаркић географија VI 1 среда 6. час
Јасна Бењоцки математика  V 2 среда 4. час
Гордана Буљин физичко васпитање VII 1 петак 3. час
Слађана Стојсављевић физика,
хемија
/

понедељак

6. час

Светлана Ђурђевић ликовна култура / среда 4. час
Александра Белегишан техника и технологија и информатика и рачунатсво /    
Милена Субић руски језик VII 2 уторак 6. час
Наташа Живанчев српски језик VIII 2 уторак 6. час
Јасминка Бакић енглески језик / понедељак 5. час
Марија Ивковић историја /    
Жељан Субић веронаука / четвртак 6. час
Александра Колак математика и информатика и рачунарство /    
Горан Драшковић историја /    
Бранислава Костић биологија /    
Иван Ковачевић музичка култура VIII 1 понедељак 3. час
Зоран Боздић енглески језик / четвртак 3. час
Далиборка Рис грађанско васпитање VI 2    
Јелена Петров информатика и рачунарство и техника и технологија / уторак 3. час
Оливера Боздић биологија / среда 4. час
Мирјана Радишић математика / четвртак 6. час
         
         
         
         
         

 ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ГОРЊА ШКОЛА

Име и презиме

Наставни предмет Одељењски старешина разред Дан за индивидуалне састанке Време
(школски час)

Бранислав Бркић

  III 2 среда 3. час
Снежана Рошуљ   II 2 среда 3. час

Слађана Петровић Бошњак

  IV 2 понедељак 6. час

Наташа Вучан

  I 2 среда 4. час
Јелена Ћурувија

Енглески језик

  среда 5. час

Жељан Субић

Веронаука   уторак 4. час

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ВИЛОВО

Име и презиме

Наставни предмет Одељењски старешина разред Дан за индивидуалне састанке Време
(школски час)

Анђелка Болманац

  III 3 петак 10 30  – 11 00

Вјера Гавранић

  IV 3 петак 10 30  – 11 00

Светлана Лозанов

  I 3 уторак 10 30  – 11 00

Оливера Момиров

 

II 3  петак 10 30  – 11 00
Зоран Боздић енглески језик /    

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ЛОК

Име и презиме Наставни предмет Одељењски старешина Дан за индивидуалне разговоре ВРЕМЕ/
ШКОЛСКИ ЧАС
РАЗРЕДНА НАСТАВА
Мирослава Цветковић    II, III 4 четвртак 3. час
пре подне 9.20-9.50
по подне 12.50-13.20
Марица Секулић   IV 4 четвртак 2. час
пре подне 
9.05-9.40
по подне 12.005-12.40

Оливера Топар   I 4 петак 4. час
пре подне
9.55-10.25 
по подне 
13.25-13.55
         
Јелена Ћурувија енглески језик      
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
Слободан Мазалица физичко васпитање /    
Сава Поповић географија VI 3 уторак 1. час
7.30-8.00
13.00-13.30
Светлана Грујић музичка култура VII 3    
Александра Колак математика и информатика и рачунрство VIII 3 понедељак 2. час
Јасмина Пешић Петаков српски језик V 4 среда 4. час
9.25-9.55
14.55-15.25
Горан Грујић руски језик / петак 5. и 6. час
Предраг Хрубик верска настава / уторак 4. час
Јасна Бењоцки
техника и технологија

/ понедељак 7. час
11.05-1135
16.35-17.10
Горан Драшковић историја /    
Јасминка Бакић енглски језик /    
Светлана Ђурђевић ликовна култура / понедељак 5. час
10.00-10.35
15.30-16.00
Ивана Бајагић Станојковић физика, 
хемија
/    
Гордана Шаркић географија / уторак 2. час
Сања Вукашиновић математика / понедељак 3. час
08.50-09.20
         
         
         

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ГАРДИНОВЦИ

Име и презиме Наставни предмет Одељењски старешина Дан за индивидуалне разговоре ВРЕМЕ/
ШКОЛСКИ ЧАС
РАЗРЕДНА НАСТАВА
Дејана Станковић   II, IV    
Александар Николин   III    
Љубица Стојков   I    
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
Весна Пејин српски језик V 5    
Маја Крчмар енглески језик /    
Момир Кузмић руски језик /    
Миливој Јелин математика /    

Ивана Бајагић
Станојковић

хемија /    
Светлана Ђурђевић ликовна култура /    
Бранислава  Костић биологија VII 4    
Горан Драшковић историја VI 4    
Александра Белегишан техн.и инф. образовање
техн. и технологија
/    
Јелена Петров инфор. и рачунарство, техника и технол. /    
Добро Марић ликовна култура /    
Дубравка Буркерт музичка култура /    
Слободан Мазалица физичко васпитање VIII 4    
Маја Здравковић географија /    
Предраг Хрубик Верска настава /