Консултације са наставницима

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ГОРЊА ШКОЛА

 Име и презиме
 наставника
Наставни предмет  Одељенски старешина Дан за индивидуалне разговоре

Време/школски час

Оливера Хорват I 2 среда 5. час
Јелена
Бојовић
II 2 уторак 5. час
Наташа
Вучан
III 2 петак

пре подне – 4. час

после подне – 2. час

Снежана Рошуљ IV 2 среда

пре подне – 4. час

после подне – 2 час

Јелена Ћурувија Енглески језик среда пре подне – 6 час

после подне – претчас

Жељан Субић Верска настава уторак 3. час

 ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ВИЛОВО

ОДЕЉЕЊЕ

УЧИТЕЉ ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

ПОСЛЕПОДНЕВНА СМЕНА

I3 Анђелка Болманац среда 5.час
(11.35-12.20)

среда 0.час
(12.15-13.00)

II3

Вјера Гавранић понедељак 4.час (10.45- 11.30) понедељак 5.час (16.35-17.20)
III3 Светлана Лозанов уторак 4.час
(10.45-11.30)

уторак 5. час
(16.35-17.20)

IV3

Оливера Момиров уторак 4.час
(10.45-11.30)

уторак 1.час
(13.00-13.45)

 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ЛОК

Име и презиме
(одељењски старешина)

Наставни предмет Дан за индивидуалне разговоре ВРЕМЕ
Александра Колак (6-3) математика уторак

10:15/15:45

Ана Карпић

физика четвртак 8:20/14:00
Јасмина Пешић – Петаков
(7-4)
српски језик уторак

9:20/14:55

Бранислава Костић

биологија уторак/четвртак 11:05/16:35
Горан Драшковић историја четвртак

9:20/14:55

Сава Поповић
(8-3)

географија

уторак 9:20/14:55
Ивана Бајагић – Станојковић хемија среда

7:30/13:00

Јелена Петров

информатика уторак 10:15/15:45
Јасминка Бакић енглески језик понедељак

10:00/14:30

Горан Грујић

руски језик среда 9:20/14:55
Чила Варга мађарски језик понедељак

13:00

Светлана Ђурђевић

ликовна култура петак 9:00/15:00
Светлана Грујић
(5-4)
музичка култура четвртак

7:00/12:30

Дејан Куља

физичко васпитање среда 11:05/16.35
Слободан Мазалица физичко васпитање уторак

9:20/14:55

Предраг Хрубик

верска настава среда 11:05/16:35
Мирослава Цветковић
(4-4)
разредна настава уторак

9:00/14:00

Оливера Топар
(3-4)

разредна настава понедељак 11:35/16:35
Александар Николин
(2-4)
разредна настава понедељак

9:00/14:00

Дејана Станковић
(1-4)

разредна настава понедељак 9:55/14:55

Јелена Ћурувија

енглески језик

понедељак

11:35/16:35

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ГАРДИНОВЦИ

Име и презиме (одељењски старешина)

Наставни предмет Дан  за индивидуалне разговоре

ВРЕМЕ

Миша Јелин

математика среда 2. час
Ана Карпић

6-4

физика четвртак/петак

4. час

Весна Пејин

7-5

српскијезик уторак 5. час
Бранислава Костић

5-5

биологија петак

    4.и 5.час

Горан Драшковић

8-4

историја понедељак

7.час

Сава Поповић

географија среда 5.час
Ивана Бајагић-Станојковић хемија понедељак /среда

4.час

Александра Белегишан

информатика уторак 1.час
Ана Ђуричић енглескијезик четвртак

3 .и 4.час

Момир Кузмић

рускијезик понедељак 5.час
Светлана Ђурђевић ликовна култура среда

6.час

Дурбравка Буркерт

музичкакултура четвртак 5.час
Слободан Мазалица физичко васпитање четвртак

6.час

Предраг Хрубик

верска настава уторак 3.час
Добра Марић ликовна култура понедељак

4.час