Изборни предмети за ученике првих разреда

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

а) Верска настава

б) Грађанско васпитање