Издвојено одељење у Гардиновцима

Издвојено одељење у Гардиновцима

ОШ Светозар Милетић Тител

Издвојено одељење у Вилову

Издвојено одељење у Вилову

ОШ Светозар Милетић Тител

Издвојено одељење у Локу

Издвојено одељење у Локу

ОШ Светозар Милетић Тител

Издвојено одељење “Горња школа”

Издвојено одељење “Горња школа”

ОШ Светозар Милетић Тител