Ученички парламент

План рада Ученичког парламента

 

Садржаји и активности

Носиоци реализације

        Време реализације

– Конституисање Парламента и предлог активности и садржаја за програм рада( правила понашања у школи у складу са епидемиолошком ситуацијом)

-Упознавање УП са извештајем о раду школе

-Упознавање УП са ГПРШ

-Упознавање УП са извештајем о самовредновању

– чланови, наставници задужени за ученички парламент

– одељењске старешине

– стручни сарадници

 

септембар

-Упознавање са Правилником о понашању и раду школе, учешће у раду школског одбора

– Разматрање односа и сарадње ученика и наставника
– Ангажованост ученика у ваннаставним активностима

Превенција употребе дрога

– чланови,  наставници задужени за ученички парламент

– стручни сарадници

октобар

– Упознавање чланова Парламента са постигнутим успехом и дисциплином на крају првог квартала

– Како помоћи ученицима који имају слабе оцене

– Покретање иницијативе за решавање идентификованих проблема школског живота

– чланови,  наставници задужени за ученички парламент

– стручни сарадници

новембар

– Реализација и учешће ученика у школском развојном плану

– Истраживања: шта мучи наше другове, шта је са дечјим правима

 

-чланови,  наставници задужени за ученички парламент

– стручни сарадници

децембар

– Упознавање чланова Парламента са постигнућима ученика на крају првог полугодишта

– Мере за побољшање успеха и дисциплине

– Учешће чланова Парламента у прослави школске славе и Дана школе

– чланови,  наставници задужени за ученички парламент

– стручни сарадници

јануар-фебруар

 

– Учешће у такмичењима

– Предлог тема за трибину или предавање стучног лица

 

-чланови,  наставници задужени за ученички парламент

– стручни сарадници

март

– Уређивање школског простора око школе

-Мишљење о предложеним уџбеницима
– Како одабрати средњу школу

– Припреме за екскурзију

-чланови,  наставници задужени за ученички парламент

– стручни сарадници

 

април

– Учешће  у организацији завршне свечаности осмака

– Припреме за полагање завршног испита

– Процењујемо резултате рада Парламента у протеклој години

– Упознавање чланова Парламента са постигнућима ученика VIII разреда

– Предлог активности и садржаја за следећу школску  годину

– чланови, наставници задужени за ученички парламент

– стручни сарадници

Мај -јун

План рада ће се остваривати у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом.

                           Чланови Ученичког парламента 2021 / 2022. год                                                                                                                                            

                   Име и презимe

  разред

1.Ленка Којић

  VIII 1

2.Ива Пенов ( Маша Топић)

  VIII 1

3.Милош Смедеревац

  VIII 2

4.Милица Боздић

  VIII 2

5.Маја Илеш

  VIII 3

6.Горана Шеварац

  VIII 3

7.Милана Радовић

  VIII 4

8.Сава Говорчић

  VIII 4

9. Стефан Јелин

  VII 1

10.Милана Панић

  VII 1

11.Елена Дринић

  VII 2

12.Драгиша Панић

  VII 2

13.Анђела Џамбас

  VII 3

14.Јован Ћирић

  VII 3

15.Боривој Марковић

  VII 4

16.Живан Мојсилов

  VII 4

   

 

   Гордана Шаркић ( наставник географије )

                                                                    Далиборка Рис  ( психолог школе )