Ученички парламент

 Чланови Ученичког парламента 2019 / 2020. год.

Име и презиме разред
1.Милица Вишекруна VIII 1
2.Зорана Лазарчев VIII 1
3.Ања Раданов VIII 2
4.Сара Шушак VIII 2
5.Влада Панић VIII 3
6.Александар Франк VIII 3
7.Ђорђе Радосављев VIII 4
8.Немаља Џамбас VIII 4
9.Владислава Станимировић VIII 5
10.Теодора Комленски VIII 5
11.Жељана Опарница VII 1
12.Сташа Раданов VII 1
13.Ива Станимировић VII 2
14.Драго Спасојевић VII 2
15.Бојана Мићин VII 3
16.Дарко Павлов VII 3
17.Александра Асанов VII 4
18.Михајло Мојсилов VII 4

 

План рада Ученичког парламента

Садржаји и активности   Носиоци реализације         Време реализације
– Конституисање Парламента и предлог активности и садржаја за програм рада -Упознавање УП са извештајем о раду школе -Упознавање УП са ГПРШ -Упознавање УП са извештајем о самовредновању – чланови, наставници задужени за ученички парламент – одељењске старешине – стручни сарадници   септембар
-Упознавање са Правилником о понашању и раду школе, учешће у раду школског одбора – Разматрање односа и сарадње ученика и наставника
– Ангажованост ученика у ваннаставним активностима Превенција употребе дрога
– чланови,  наставници задужени за ученички парламент – стручни сарадници октобар
– Упознавање чланова Парламента са постигнутим успехом и дисциплином на крају првог квартала – Како помоћи ученицима који имају слабе оцене – Покретање иницијативе за решавање идентификованих проблема школског живота – чланови,  наставници задужени за ученички парламент – стручни сарадници новембар
– Реализација и учешће ученика у школском развојном плану – Истраживања: шта мучи наше другове, шта је са дечјим правима   -чланови,  наставници задужени за ученички парламент – стручни сарадници децембар
– Упознавање чланова Парламента са постигнућима ученика на крају првог полугодишта – Мере за побољшање успеха и дисциплине – Учешће чланова Парламента у прослави школске славе и Дана школе – чланови,  наставници задужени за ученички парламент – стручни сарадници јануар-фебруар
– Школа је моја друга кућа – Учешће у такмичењима – Предлог тема за трибину или предавање стучног лица   -чланови,  наставници задужени за ученички парламент – стручни сарадници март
– Уређивање школског простора око школе -Мишљење о предложеним уџбеницима
– Како одабрати средњу школу – Припреме за екскурзију
-чланови,  наставници задужени за ученички парламент – стручни сарадници   април
– Учешће  у организацији завршне свечаности осмака – Припреме за полагање завршног испита – Процењујемо резултате рада Парламента у протеклој години – Упознавање чланова Парламента са постигнућима ученика VIII разреда – Предлог активности и садржаја за следећу школску  годину – чланови, наставници задужени за ученички парламент – стручни сарадници Мај -јун

 Гордана Шаркић ( наставник географије )
Далиборка Рис  ( психолог школе )