Професионална оријентација

КУТАК ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

Панои и ученички радови

аутор фотографија Јелена Влашки Радосављев


 

 

 

 


ЗАВРШНИ ИСПИТ И
УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 

Драги осмаци, с обзиром на ситуацију у којој смо се нашли, препоручујемо вам да посетите сајт Националне службе за запошљавање и погледате Водич за избор занимања. Он је на линку ОВДЕ. Водич пружа информације о занимањима и средњим школама.

Водич садржи упитнике којима се процењују:

 1. ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕРЕСОВАЊА УЧЕНИКА – кликните ОВДЕ,
 2. СПОСОБНОСТИ – кликните ОВДЕ,
 3. ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ – кликните ОВДЕ.

 

 • Правилник о упису у средњу школу („Сл. гласник РС“, br. 20/2020) – можете погледати ОВДЕ.
 • Водич за избор занимања (планирање каријере после основне школе) – можете погледати ОВДЕ.
 • Водич за избор занимања  – можете погледати ОВДЕ.
 • Дигиталне припреме за малу матуру – можете погледати – ОВДЕ.
 • Можете погледати презентацију о Професионалној оријентацији – кликом ОВДЕ.

 


ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

 

Пред младима у адолесцентном периоду се налази неопходност доношења важних одлука и зато је важна њихова оснаженост. Избор професије је једна од најважнијих одлука у животу и утиче на даљи квалитет живота.

Програм професионалне оријентације обухвата ученике 7.и 8. разреда. Основни циљ програма је развијање способности младих да донесу и спроведу промишљену и самосталну одлуку о избору школе и занимања, као и да планирају каријеру и укључе се у свет рада. Настава се одвија на тај начин да се омогући младима да активно стичу сазнања и способности које су потребне за остварење овога циља.

Програм професионалне оријентације конципиран је на основу процесног и динамичног модела који подразумева пет фаза:

 1. Самоспознаја– почетни корак у доношењу одлуке. Подразумева препознавање сопствених капацитета, способности, вредности и склоности.
 2. Информисање о занимањима– прикупљање информација о занимањима. Подразумева анализу прикупљених информација и на тај начин се омогућава добра информисаност при доношењу одлуке о избору занимања.
 3. Могућности школовања– познавање путева образовања и каријере води ка остварењу жељеног занимања.
 4. Реални сусрети са светом рада и занимања– кроз реалне сусрете млади проверавају и употпуњују сопствену слику о свету рада. Сусрети се односе на информисање од стране представника занимања, распитивање у предузећима, опробавање у појединим занимањима, посете средњим школама и слично.
 5. Одлука о избору занимања– анализа сопственог пута професионалне оријентације и доношење самосталне одлуке о избору занимања.

Овај петофазни модел чини основу свеобухватног концепта професионалне оријентације и праћења младих у процесу одлучивања о школовању, односно занимању.

Професионална оријентација подразумева укључивање и међусобно повезивање свих актера који имају пресудну улогу и утицај на развој личности ученика и доношење одлуке о избору професије, а то су: родитељи, наставници, стручни сарадници, лекари, стручњаци при Националној служби за запошљавање, привреда и други.

Школа је именовала Тим професионалне оријентације чији ће задатак бити организација и спровођење предвиђених активности.

Носиоци активности у оквиру програма су: школски психолог и педагог, одељенске старешине 7.и 8.разреда и предметни наставници. Програм се остварује кроз редовну наставу и слободне активности. Сви актери школског живота укључени су у овај програм и прате ток реализације и његове резултате током читаве школске године.

Наш кутак професионалне оријентације