Професионална оријентација

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

 

Пред младима у адолесцентном периоду се налази неопходност доношења важних одлука и зато је важна њихова оснаженост. Избор професије је једна од најважнијих одлука у животу и утиче на даљи квалитет живота.

Програм професионалне оријентације обухвата ученике 7.и 8. разреда. Основни циљ програма је развијање способности младих да донесу и спроведу промишљену и самосталну одлуку о избору школе и занимања, као и да планирају каријеру и укључе се у свет рада. Настава се одвија на тај начин да се омогући младима да активно стичу сазнања и способности које су потребне за остварење овога циља.

Програм професионалне оријентације конципиран је на основу процесног и динамичног модела који подразумева пет фаза:

  1. Самоспознаја– почетни корак у доношењу одлуке. Подразумева препознавање сопствених капацитета, способности, вредности и склоности.
  2. Информисање о занимањима– прикупљање информација о занимањима. Подразумева анализу прикупљених информација и на тај начин се омогућава добра информисаност при доношењу одлуке о избору занимања.
  3. Могућности школовања– познавање путева образовања и каријере води ка остварењу жељеног занимања.
  4. Реални сусрети са светом рада и занимања– кроз реалне сусрете млади проверавају и употпуњују сопствену слику о свету рада. Сусрети се односе на информисање од стране представника занимања, распитивање у предузећима, опробавање у појединим занимањима, посете средњим школама и слично.
  5. Одлука о избору занимања– анализа сопственог пута професионалне оријентације и доношење самосталне одлуке о избору занимања.

Овај петофазни модел чини основу свеобухватног концепта професионалне оријентације и праћења младих у процесу одлучивања о школовању, односно занимању.

Професионална оријентација подразумева укључивање и међусобно повезивање свих актера који имају пресудну улогу и утицај на развој личности ученика и доношење одлуке о избору професије, а то су: родитељи, наставници, стручни сарадници, лекари, стручњаци при Националној служби за запошљавање, привреда и други.

Школа је именовала Тим професионалне оријентације чији ће задатак бити организација и спровођење предвиђених активности.

Носиоци активности у оквиру програма су: школски психолог и педагог, одељенске старешине 7.и 8.разреда и предметни наставници. Програм се остварује кроз редовну наставу и слободне активности. Сви актери школског живота укључени су у овај програм и прате ток реализације и његове резултате током читаве школске године.

Наш кутак професионалне оријентације

Ваш коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *