Савет родитеља

Савет родитеља

Савет родитеља школе представља значајан пут сарадње школе и родитеља. Кроз партиципацију родитеља омогућава се транспарентност на свим пољима, партиципација родитеља у свим аспектима школског живота, као и могућност доприноса унапређењу различитим школским питањима.  Савет родитеља кроз своје предлоге и активности умногоме може допринети потпунијој реализацији плана рада школе у целини.

Чланови Савета родитеља:

Ред.бр.

Разред Име и презиме родитеља и  (замена)
1. I-1

Милица Маршаљ заменик Мирослав Илић

2.

I-2 Зорица Бобјчек заменик Драгана Попов
3. I-3 / III – 3

Илинка Ђурић заменик Божана Панић

4.

I-4 / II-4 Иштван Халас заменик Љубоје Џамбас
5. I-5

Мирјана Винко замена Маја Илић

 6.

II-1 Жељка Зељковић Мартић заменик Славица Петровић
7. II-2

Сања Барјак,таров заменик Александар Лакатош

8.

II-3 Бојана Савић заменик Недељка Панић
9. II-5 / IV-6

Димитрије Стојшић замена Снежана Обренов

10.

III-1 Мирјана Мркић заменик Тања Блажевић
11. III-2 Сања Петровић заменик Владимир Амиџић
12. III-4 Биљана Шарић заменик Андријана Франк
13. III-5 Маја Илић замена Гордана Обренов
14. IV-1 Снежана Банчов заменик Тијана Маринков
15. IV-2 Јасмина Костић заменик Весна Селена
16. IV-3 Анита Губич заменик Тијана Маринков
17. IV-4 Данијела Милутинов заменик Гордана Панић
18. IV-5 Виолета Халас заменик Снежана Ћирић
19. V-1 Љубинка Влаовић заменик Тихана Секереш
20. V-2 Снежана Ђуричић замена Драгана Амиџић
21. V-3 Стеван Секулић заменик Мита Васић
22. V-4 Љубомир Петковић замена Срђан Дудић
23. VI-1 Тамара Којић заменик Даница Илиа
24. VI-2 Нада Панић заменик Маја Рошуљ
25. VI-3 Слађана Шеварац заменик Олгица Грујић
26. VI-4 Биљана Галић замена Ивана Катић
27. VII-1 Драгана Цветковић заменик Тоне Лекај
28. VII-2 Данијела Миловановић заменик Моника Малетин
29. VII-3 Драгана Мићин заменик Вера Пастор Гајић
30. VII-4 Јасмина Петков замена Славица Стојков
31. VIII-1 Симо Вишекруна заменик Мирослав Братић
32. VIII-2 Сара Шушак заменик Данијел Вика
33. VIII-3 Шандор Келемен заменик Иван Дечермић
34. VIII-4 Даринка Јеловац заменик Јасминка Дикић
35. VIII-5 Биљана Јовановић замена Сузана Комленск