Савет родитеља

Савет родитеља школе представља значајан пут сарадње школе и родитеља. Кроз партиципацију родитеља омогућава се транспарентност на свим пољима, партиципација родитеља у свим аспектима школског живота, као и могућност доприноса унапређењу различитим школским питањима.  Савет родитеља кроз своје предлоге и активности умногоме може допринети потпунијој реализацији плана рада школе у целини.

Чланови Савета родитеља:

Редни број

Разред

Име и презиме родитеља и  (замена)

1. I-1 Јасмина Каранфиловић. замена- Тимеа Кегловић
2. I-2 Александра Прокин,заменик-Тамара Шуша
3. I-3 Милан Арсенић,замена-Драгана Ђукић
4. I-4 Славица Ромода,замена-Весна Бурка
5. I-5 /II 5 Јелена Посиловић,замена-Мирјана Винко
6. II-1 Мирослав Илић,замена-Радослава Јарчевић
7. II-2 Зорица Бобојчек, заменик-Драгана Попов
8. II-3 Радојка Вукотић, замена-Божана Панић
9. II-4 / III-4 Обрад Радосављев,замена-Светлана Радосављев
10. III-1 Жељка Зељковић,Мартић, замена-Славица Петровић
11. III-2 Сања Барјактаров, заменик-Александар Лакатош
12. III-3 Бојана Ђурић,замена-Далиборка Ђукић
13. III-5 Слађана Сорак,замена-Димитрије Стојшић
14. IV-1 Љиљана Тодоров,замена-Јадранка Бјелајац
15. IV-2 Владимир Амиџић, заменик-Сања Петровић
16. IV-3 Радомирка Ђукић,замена-Живана Лазарчев
17. IV-4 Жаклина Панић,замена-Андријана Франк
18. IV-5 Маја Илић,замена-Гордана Обренов
19. V-1 Биљана Темеринац, замена-Анита Губич
20. V-2 Тамара Шандор,замена-Ивана Шанко
21. V-3 Јасмина Костић, замена-Весна Селена
22. V-4 Виолета Халас,замена-Милана Крстић
23. V-5
24. VI-1 Мирослава Лазић,замена-Љубинка Влаовић
25. VI-2 Снежана Ђуричић,замена-Драгана Амиџић
26. VI-3 Џамбас Љубоје,замена-Далиборка Максимовић
27. VI-4 Срђан Дудић,замена-Маријана Барна
28. VII-1 Тања Блажевић.замена-Маријана Топић
29. VII-2 Јелена Њежић,заменаЈованка Рошуљ
30. VII-3 Слађана Шеварац,замена-Маргит Барна
31. VII-4 Биљана Галић,замена-Сања Бућан
32. VIII-1 Драгана Цветковић, замена  – Тоне Лекај
33. VIII-2 Данијела Миловановић,замена-Моника Малетин
34. VIII-3 Драгана Мићин,замена-Мира Кнежевић
35. VIII-4 Ивана Матић,замена-Славица Стојков