Савет родитеља

Савет родитеља школе представља значајан пут сарадње школе и родитеља. Кроз партиципацију родитеља омогућава се транспарентност на свим пољима, партиципација родитеља у свим аспектима школског живота, као и могућност доприноса унапређењу различитим школским питањима.  Савет родитеља кроз своје предлоге и активности умногоме може допринети потпунијој реализацији плана рада школе у целини.

Чланови Савета родитеља за 2023/24. годину:

РЕДНИ БРОЈ

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА

1. I-1 Данијела Тодоровић
2. I-2 Маја Рошуљ
3. I-3 Милан Козарев
4. I-4 Славица Ромода 
5. I-5 Јелена Посиловић
6. II-1 Њежић Јелена
7. II-2 Владимир Ждрња 
8. II-3 Цвијета Панић 
9. II-4 Валерија Чилић 
10. II-5 Марија Пејић
11. III-1 Мирослава Павловић
12. III-2 Драгана Глигор 
13. III-3 Сузана Шајин 
14. III-4 Милица Панић 
15. III-5 Новица Стојшић
16. IV-1 Јасмина Каранфиловић
17. IV-2 Ирма Чавић 
18. IV-3 Ивана Божин 
19. IV-4 Весна Васић 
20. IV-5 Марија Марковић
21. V-1 Санела Марић 
22. V-2 Жељко Попов
23. V-3 Љубоје Џамбас  
24. V-4 Маја Илић 
25. VI-1 Весна Селена 
26. VI-2 Славица Петровић 
27. VI-3 Александра
28. VI-4 Ленка Борбељ
29. VI-5 Димитрије
30. VII-1 Мирјана Јовановић 
31. VII-2 Љиља Тодоров 
32. VII-3 Немања Васић 
33. VII-4 Драгана Симић  
34. VIII-1 Биљана Темеринац
35. VIII-2 Нада Хорват 
36. VIII-3 Владислава Вучковић
37. VIII-4 Милана Крстић 
38. VIII-5 Јелена Матић