Распоред додатне, допунске наставе и секције

ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА

МАТИЧНА ШКОЛА – ТИТЕЛ

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Редни број

Име и презиме наставника Наставни предмет Допунска настава Додатна настава Секција ЧОС
1. Оливера  Хорват српски језик
математика

2.

Зорица  Никић српски језик
математика
3. Слађана Петровић Бошњак српски језик
математика

4.

Биљана  Трнинић српски језик
математика
5. Јелена Ћурувија енглески језик

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Редни број

Име и презиме наставника Наставни предмет Допунска настава Додатна настава Секција

ЧОС

1.

Јасминка Бакић Енглески језик
2. Наташа Живанчев Српски језик
3. Оливера Боздић Биологија
4. Иван Ковачевић Музичка култура
5. Гордана Шаркић Географија
6. Гордана Буљин Физчко васпитање
7. Милена Субић Руски језик
8. Ана Радишић Физика,
9. Јелена Влашки Радосављев Српски језик
10. Јасна Бењоцки Математика
Физика
12. Мирјана Радишић Математика
13. Александра Колак Математика
14. Александра Белегишан Информатика  и рачунарство,
Техника и технологија
15. Ивана Бајагић Станојковић хемија
16. Јелена Петров информатика и рачунарство , техника и технологија
17. Светлана Ђурђевић ликовна култура

ГОРЊА ШКОЛА

 

Редни број

Име и презиме наставника Наставни предмет Допунска настава Секција

ЧОС

1.

НАТАША ВУЧАН
III 2

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ПЕТАК, 5.ЧАС УТОРАК, 5. ЧАС
МАЛИ КРЕАТИВЦИ

2.

СНЕЖАНА РОШУЉ  IV 2

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ПОНЕДЕЉАК, 5.ЧАС  СРЕДА, 5. ЧАС
МАТЕМАТИЧКА ЕКЦИЈА

3.

ОЛИВЕРА ХОРВАТ I2

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ПОНЕДЕЉАК, 5.ЧАС УТОРАК, 5.ЧАС
МАЛИ КРЕАТИВЦИ

4.

ЈЕЛЕНА БОЈОВИЋ II2

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ЧЕТВРТАК, 5.ЧАС УТОРАК, 5.ЧАС
МАЛИ КРЕАТИВЦИ

5.

ЈЕЛЕНА ЋУРУВИЈА

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ИО ЛОК

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Редни број

Име и презиме наставника Разред и одељење Допунска настава Додатна настава Секција ЧОС
1. ДЕЈАНА Станковић I петак, 5.час / мали креативци
понедељак 5.час
уторак 5.час

2.

МИРОСЛАВА Цветковић IV понедељак 5.час / математичка секција, уторак 5.час среда 5.час
3. ОЛИВЕРА Топар III

4.

Јелена Ћурувија I  –  IV /
5. АЛЕКСНДАР Николин II четвртак 5.час / мали креативци, понедељак 5.час

уторак 5.час

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Редни број

Име и презиме наставника Наставни предмет Допунска настава Додатна настава Секција ЧОС
1. Сава Поповић Географија уторак 0.час / / четвртак 0.час

2.

Ивана Бајагић Станојковић хемија

3.

Јасмина Пешић -Петаков Српски језик среда 8.час уторак 8.час петак 8.час понедељак 7.час
4. Ана Карпић физика четвртак 0.час, VIII

петак 0.час VI, VII

/ / /
5. Александра Колак Математика среда, четвртак 7.час / / среда 0.час
6. Горан Драшковић Историја
7. Бранислава Костић биологија четвртак 0.час / / /
8. Јасминка Бакић енглески језик понедељак
VII, VIII 7.час
/ / /
9. Јелена Ћурувија енглески језик понедељак, четвртак 6.час / понедељак, четвртак 6.час /

ВИЛОВО

 

Редни број Име и презиме наставника Наставни предмет Допунска настава Додатна настава Секција ЧОС
1. Светлана Лозанов Српски језик

Математика

уторак, 5.час / петак, 5.час понедељак, 5.час
2. Оливера Момиров Српски језик

Математика

петак, 5.час четвртак, 5.час / среда, 5.час
3. Анђелка Болманац Српски језик

Математика

среда, 5.час / четвртак, 5.час понедељак, 4.час
4. Вјера Гавранић Српски језик

Математика

среда, 5.час / петак, 5.час среда, 4.час
 

 

 

 

 

ГАРДИНОВЦИ

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Име и презиме

Наставни предмет Допунска настава Додатна настава Секција ЧОС
ЉУБИЦА Стојков Разредна настава среда, 5.час / понедељак, 5.час четвртак, 5.час
РУЖИЦА Деспотовић Разредна настава четвртак, 5.час / понедељак, 5.час петак, 5.час
ТАТЈАНА Рудан Разредна настава петак, 5.час / среда, 5.час понедељак, 5.час
АНА Ђуричић енглески језик / / петак, 3.час /
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
Име и презиме Наставни предмет Допунска настава Додатна настава Секција ЧОС
МИЛИВОЈ Јелин математика уторак, 6.час четвртак, 7.час / /
ВЕСНА Пејин српски језик среда, 0.час уторак, 0.час четвртак, 0.час понедељак, 0.час
МОМИР Кузмић руски језик петак, 5.час / / /
САВА Поповић географија петак, 7.час петак, 7.час / /
ИВАНА Бајагић Станојковић хемија
АНА Карпић физика четвртак, 8.час петак, 8.час / четвртак, 8.час
АНА Ђуричић енглески језик среда,
супротна смена, 3.час
петак,
супротна смена, 3.час
петак,
супротна смена, 3.час
/
ГОРАН Драшковић историја понедељак, 0.час / / среда, 0.час
БРАНИСЛАВА Костић билогија петак, 0.час / / понедељак, 0.час