Распоред додатне, допунске наставе и секције

ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА

МАТИЧНА ШКОЛА – ТИТЕЛ

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Редни број

Име и презиме наставника Наставни предмет Допунска настава Додатна настава Секција ЧОС
1. Бранислав Бркић српски језик
математика
српски, петак 5.час пре подне

Математика, петак 0.час после подне

/ Мали креативци, среда 5.час понедељак, 5.час

2.

Зорица  Никић српски језик
математика
среда 5.час / Математичка секција понедељак 5. час  четвртак 4.час пре подне,

3. час после подне.

3. Слађана Петровић Бошњак српски језик
математика
понедељак 5.час / Мали креативци уторак 5.час среда 5.час

4.

Биљана  Трнинић српски језик
математика
 среда 5.час / Мали креативци петак 5.час четвртак 1.смена 5.час,
2.смена 4.час
5. Јелена Ћурувија енглески језик 3. и 4. разред, уторак 6.час
(по потреби)

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Име и презиме наставника

Разред и

одељење

Додатна настава Допунска настава Секција ЧОС

Припрема за пријемни

Српски језик

Јелена Влашки Радосављев

VII-1,VII-2, VII-3

 

VIII-1,VIII-2

Четвртак 0. час Петак 0. Час

 

Уторак 7. час Среда  0. Час VII-1 Понедељак (11:30-13:00) у другој смени
Српски језик

Наташа Живанчев

VI-1, VI-2

 

V-1,V-2, V-3

Четвртак 0. Час Уторак 12:00-13:00

Петак: 12:00- 13:00

Четвртак 6. час Среда 0. час
Руски језик

Милена Субић

V-VIII Среда 12:15-13:00 Понедељак 12:15 – 13:00
Енглески језик

Зоран Боздић

V-VIII

Понедељак 0. Час

Енглески Језик

Јасминка Бакић

V-1, V-2

VII-1, VII-2

VIII-2

Четвртак 0. Час

Уторак 7. Час

Четвртак 0. Час

Уторак 0. Час

Ликовна култура

Светлана Ђурђевић

Музичка култура

Иван Ковачевић

Четвртак 6. И 7. Час

Петак 7. час

Музичка Култура

Светлана Грујић

Понедељак 6. Час

Среда 6. И 7. Час

Географија

Гордана Шаркић

VIII-1, VIII-2

VII-1, VII-2, VII-3

V-1, V-2, V-3

VI-1, VI-2

Понедељак 7. Час VIII раз.

 

Четвртак 7. Час VII раз.

 

12:45-13:30

Понедељак 7. Час VIII/ VI раз.

 

Четвртак 7. Час VII/ V раз.

Петак 7. Час(12:45-13:30) Среда 7. Час Понедељак 8. и 9. час само у првој смени
Историја

Марија Ивковић

Историја

Горан Драшковић

Физичко васпитање

Гордана Буљин

V-VIII Уторак 7. Час (18:15-19:00) Понедељак 0. Час (12:15-13:00)  

Петак 5. Час

Физичко Васпитање Дејан Куља
Хемија

Ивана Станојковић

Биологија

Оливера Боздић

V1,2,3

VI1,2

VII1,2,3

VIII1,2

Понедељак 7. Час или 0. час Уторак 7. Час или 0. Час Среда сваке друге недеље од 15:00- 16:30 VIII1,2 среда 7. Час
Математика

Александра Колак

Математика

Јасна Бењоцки

Математика Мирјана Радишић VI-2

VIII-1, VIII-2

VII-1, VII-3

Уторак 0. Час VIII-1 и VIII-2

 

Четвртак 0. Час VI-2

VIII-1, VIII-2

VII-1, VII-3

Четвртак 6. Час VI-2 Уторак 0. Час VIII-1, VIII-2

(од априла)

 

ТИТ, ИиР

Јелена Петров

Понедељак 12.10 -12.55
ТИТ, ИиР

Александра Белегишан

Физика

Ана Карпић

VI-1, VI-2

 

VIII-1,VIII-2

Веронаука

Жељан Субић

Грађанско васпитање

Далиборка Рис

 

ГОРЊА ШКОЛА

 

Редни број

Име и презиме наставника Наставни предмет Допунска настава Секција

ЧОС

1.

НАТАША ВУЧАН
III 2

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ПЕТАК, 5.ЧАС УТОРАК, 5. ЧАС
МАЛИ КРЕАТИВЦИ

2.

СНЕЖАНА РОШУЉ  IV 2

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ПОНЕДЕЉАК, 5.ЧАС  СРЕДА, 5. ЧАС
МАТЕМАТИЧКА ЕКЦИЈА

3.

ОЛИВЕРА ХОРВАТ I2

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ПОНЕДЕЉАК, 5.ЧАС УТОРАК, 5.ЧАС
МАЛИ КРЕАТИВЦИ

4.

ЈЕЛЕНА БОЈОВИЋ II2

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ЧЕТВРТАК, 5.ЧАС УТОРАК, 5.ЧАС
МАЛИ КРЕАТИВЦИ

5.

ЈЕЛЕНА ЋУРУВИЈА

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ИО ЛОК

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Редни број

Име и презиме наставника Разред и одељење Допунска настава Додатна настава Секција ЧОС
1. ДЕЈАНА Станковић I петак, 5.час / мали креативци
понедељак 5.час
уторак 5.час

2.

МИРОСЛАВА Цветковић IV понедељак 5.час / математичка секција, уторак 5.час среда 5.час
3. ОЛИВЕРА Топар III

4.

Јелена Ћурувија I  –  IV /
5. АЛЕКСНДАР Николин II четвртак 5.час / мали креативци, понедељак 5.час

уторак 5.час

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Редни број

Име и презиме наставника Наставни предмет Допунска настава Додатна настава Секција ЧОС
1. Сава Поповић Географија уторак 0.час / / четвртак 0.час

2.

Ивана Бајагић Станојковић хемија

3.

Јасмина Пешић -Петаков Српски језик среда 8.час уторак 8.час петак 8.час понедељак 7.час
4. Ана Карпић физика четвртак 0.час, VIII

петак 0.час VI, VII

/ / /
5. Александра Колак Математика среда, четвртак 7.час / / среда 0.час
6. Горан Драшковић Историја
7. Бранислава Костић биологија четвртак 0.час / / /
8. Јасминка Бакић енглески језик понедељак
VII, VIII 7.час
/ / /
9. Јелена Ћурувија енглески језик понедељак, четвртак 6.час / понедељак, четвртак 6.час /

ВИЛОВО

 

Редни број Име и презиме наставника Наставни предмет Допунска настава Додатна настава Секција ЧОС
1. Светлана Лозанов Српски језик

Математика

уторак, 5.час / петак, 5.час понедељак, 5.час
2. Оливера Момиров Српски језик

Математика

петак, 5.час четвртак, 5.час / среда, 5.час
3. Анђелка Болманац Српски језик

Математика

среда, 5.час / четвртак, 5.час понедељак, 4.час
4. Вјера Гавранић Српски језик

Математика

среда, 5.час / петак, 5.час среда, 4.час

 

ГАРДИНОВЦИ

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Име и презиме

Наставни предмет Допунска настава Додатна настава Секција ЧОС
ЉУБИЦА Стојков Разредна настава среда, 5.час / понедељак, 5.час четвртак, 5.час
РУЖИЦА Деспотовић Разредна настава четвртак, 5.час / понедељак, 5.час петак, 5.час
ТАТЈАНА Рудан Разредна настава петак, 5.час / среда, 5.час понедељак, 5.час
АНА Ђуричић енглески језик / / петак, 3.час /
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
Име и презиме Наставни предмет Допунска настава Додатна настава Секција ЧОС
МИЛИВОЈ Јелин математика уторак, 6.час четвртак, 7.час / /
ВЕСНА Пејин српски језик среда, 0.час уторак, 0.час четвртак, 0.час понедељак, 0.час
МОМИР Кузмић руски језик петак, 5.час / / /
САВА Поповић географија петак, 7.час петак, 7.час / /
ИВАНА Бајагић Станојковић хемија
АНА Карпић физика четвртак, 8.час петак, 8.час / четвртак, 8.час
АНА Ђуричић енглески језик среда,
супротна смена, 3.час
петак,
супротна смена, 3.час
петак,
супротна смена, 3.час
/
ГОРАН Драшковић историја понедељак, 0.час / / среда, 0.час
БРАНИСЛАВА Костић билогија петак, 0.час / / понедељак, 0.час