Распоред додатне, допунске наставе и секције

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И СЕКЦИЈЕ
ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНА

Матична школа Тител

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ДОПУНСКА НАСТАВА ДОДАТНА НАСТАВА СЕКЦИЈА

ЧОС

РАЗРЕДНА  НАСТАВА

Весна
Балог
српски језик
математика
петак
5.час
/ Мали креативци
среда 5.час
понедељак
3. час
Зорица Никић српски језик
математика
среда
5. час
/ Мали креативци
уторак 5.час
четвртак
3. час
Биљана Трнинић српски језик
математика
среда
5. час
/ Мали креативци
петак
5.час
понедељак
5. час
Оливера Хорват српски језик
математика
петак
5. час
/ Мали креативци
среда 5.час
понедељак
5. час
Јелена Бојовић српски језик
математика
четвртак
5. час
/ Мали креативци
уторак 5.час
уторак
3. час

 ПРЕДМЕТНА  НАСТАВА

Јелена Влашки Радосављев српски језик
Наташа Живанчев српски језик четвртак
претчас
12:00-13:00
среда претчас
12:00-13:00
Рецитаторска
уторак 6.час
(1.смена)
петак претчас
Јасминка Бакић енглески језик понедељак претчас
12:00-13:00
(2.смена)V2
среда
7.час VI1,VI2
четвртак
7,час
VIII1,VIII3
/ /
Зоран Боздић Енглески језик /
Милена Субић руски језик среда претчас 12.00 петак
претчас 12.00
/ четвртак
претчас 12.00
Александра Колак математика V уторак пречас
VII понедељак претчас
VIII четвртак претчас
V среда супротна смена
VII четвртак
/ /
Јасна Бењоцки математика VI среда 12:00-13:00
VIII четвртак
12:00-13:00
VI, VIII
уторак 2.смена 11:00-13:00
/ VIII
припремна настава
уторак
2.смена 11:00-13:00
Светлана Ђурђевић ликовна култура / / Ликовна секција
понедељак
(2.смена)
11:30-12:55
/
Гордана Шаркић географија V-четвртак 7.час-препод.
VI-понед. 0.час послепод.
VII-четврт.
7.час
послепод.
VIII-уторак
7.час
послепод.
VII уторак 0.час послепод.

VIII
петак
0.час
послепод.

Географска секција
VI среда
претчас
12:10-12:55
четвртак
6.час
Оливера Боздић биологија четвртак, 7.час / Биолошка секција
уторак 7.час
/
Ивана Бајагић Станојковић хемија четвртак, 7.час понедељак, 7.час / /
Гордана Буљин Физичко васпитање / / Гимнастика
петак
Јованка Зубовић Грађанско васпитање / / /
Слађана Стојсављевић физика четвртак
VI, VII претчас
12-13:00
понедељак
VIII
претчас
12-13:00
среда
претчас
12-13:00
VIII
припремна настава
петак 
претчас
12.15
Јелена Петров информ. и рачунарство V, VI, VII
петак, 7.час
/ / /

Издвојено одељење Лок

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ДОПУНСКА НАСТАВА ДОДАТНА НАСТАВА СЕКЦИЈА ЧОС

РАЗРЕДНА  НАСТАВА

Мирослава Цветковић српски језик
математика
петак,
5. час
/ мали креативци
среда, 5.час
петак
4.час
Оливера Топар српски језик
математика
петак,
5.час
/ математичка секција
четвртак 5.час
понедељак, 5.час
Марица Секулић српски језик
математика
петак,
5.час
/ мали креативци
среда, 5.час
понедељак, 5.час
Јелена Ћурувија Енглески језик понедељак, четвртак 5.час или пречас / понедељак, четвртак 5.час или пречас

 ПРЕДМЕТНА  НАСТАВА

Јасмина Пешић Петаков српски језик V, VI, VII, VIII
среда 7.час
понедељак, 7.час четвртак, 7.час уторак, 7.час
Ђорђе Југовић математика V, VI, VII, VIII / / уторак
7.час
Јасминка Бакић енглески језик петак, 7.час  или пречас / / /
Горан Грујић руски језик петак пречас  / / /
Ивана Бајагић Станојковић физика VI, VII, VIII
среда пречас
/ / /
Ивана Бајагић Станојковић хемија  VII, VIII
уторак пречас
/ / /
Јелена Петров техника и технологија, информат. и рачунарство / / понедељак, 6. час
Саобраћајна секција
/
Бранислава
Костић
биологија / /
Горан
Драшковић
историја уторак, 7.час уторак,
7.час
/ /
Маја
Здравковић
географија V, VI / / /

Издвојено одељење Гардиновци

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ДОПУНСКА НАСТАВА ДОДАТНА НАСТАВА СЕКЦИЈА ЧОС

РАЗРЕДНА  НАСТАВА

Дејана Станковић српски језик
математика
петак, 5.час / петак, 1.час
Александар Николин српски језик
математика
четвртак, 5.час / Мали креативци,
уторак,  5.час
Љубица Стојков српски језик
математика
четвртак, 5.час / Математичка секција
уторак, 5.час
Маја Крчмар Енглески језик

 ПРЕДМЕТНА  НАСТАВА

Весна Пејин српски језик понедељак, 6.час четвртак, 7.час петак, 7.час уторак, 6.час
Миливој Јелин математика, физика понедељак, 6.час
среда, 7.час
уторак, 7.час / /
Маја Здравковић географија среда, 7.час / / /
Слободан Мазалица физичко васпитање / / понедељак, 6.час петак, 7.час
Ивана Бајагић-Станкојковић хемија среда пречас понедељак, 7.час / /
Маја Крчмар енглески језик уторак, 6.час / / /
Момир Кузмић руски језик петак 3.час / / /
Бранислава Костић биологија / / / четвртак
Горан Драшковић историја / / / четвртак
Јелена Петров информатика и рачунарство среда, 6.час / / /

Издвојено одељење Горња школа

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ДОПУНСКА НАСТАВА РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ СЕКЦИЈА ЧОС

РАЗРЕДНА  НАСТАВА

Бранисав Бркић српски језик
математика
уторак, 5.час II 2 / четвртак, 5. час
Снежана Рошуљ српски језик
математика
уторак, 5.час I 2 1.петак,4.час 2.петак,5.час понедељак,
5. час
Наташа Вучан српски језик
математика
петак, 5.час IV 3 уторак, 5.час среда, 4. час
Слађана Петровић Бошњак српски језик
математика
уторак, 5.час III 2 четвртак, 5.час понедељак, 5. час
Јелена Ћурувија енглески језик среда, 6.час

Издвојено одељење Вилово

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ДОПУНСКА НАСТАВА ДОДАТНА НАСТАВА СЕКЦИЈА ЧОС

РАЗРЕДНА  НАСТАВА

Анђелка Болманац српски језик
математика
среда, 5.час
среда, 5.час
/ мали креативци,
четвртак 4.час
понедељак, 4.час
Вјера Гавранић српски језик
математика
среда, 4.час
среда, 5.час
/ мали креативци,
среда, 4.час
петак, 4.час
Светлана Лозанов српски језик
математика
уторак, 5.час / математичка секција, среда, 5.час четвртак, 5.час