Распоред додатне, допунске наставе и секције

ШКОЛСКА 2023/2024. ГОДИНА

МАТИЧНА ШКОЛА – ТИТЕЛ

РАЗРЕДНА НАСТАВА  и  ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Име и презиме наставника

Разред
и
одељење
Додатна настава Допунска настава Секција ЧОС

Припрема за завршни

Српски језик

Јелена Влашки Радосављев

VIII-1 ЧЕТ.
12:10-13:00 V1,V2,VIII1,VIII3
ПОН. 0.час
12:10-13:00
V1,V2,VIII1,VIII3
СРЕ. 0.час

(у обе смене)

Од 1. октобра

УТО.(у II смени) 11:30-13:00
VIII1,VIII3

Српски језик

Наташа Живанчев

ПОН. 0.час

VI2, VI1,

VII2, VII1

ЧЕТ. 0.час

VI2, VI1,

VII2, VII1,

ПЕТ.
(у II смени)12:00-13:00
СРЕ.

0.час

Српски језик

Кристина Марић

ПОН.
(у I смени)Двочас VI3 VIII2,  7.час

Руски језик

Милена Субић

VI-2 ЧЕТ.

12:10-12:55

VIII

СРЕ.

12:10-12:55

V-VIII

ПОН.

12:10-12:55

Енглески језик

Зоран Боздић

ПОН.

VIII3

(прва смена) 15:00-16:00

ПОН. VIII3, VI3,
VII2, VII1,
(прва смена 7. час)V1, V2 (друга смена 0.час) 
СРЕ.

Сваке друге недеље 15:00-16:30

Енглески Језик

Јасминка Бакић

VIII-1,VIII-2 СРЕ. 0.час (друга смена) ПОН. 0.час (друга смена)
V2,VI-1,VI-2
ЧЕТ. 7.час
VIII-1,VIII-2

Ликовна култура

Светлана Ђурђевић

Музичка култура

Иван Ковачевић

Географија

Гордана Шаркић

V1,V2,VI-1,VI-2,VI-3,VII-1,VII-2,VIII-1,VIII-2,VIII-3 УТО.

0.час (друга смена)

ПОН.7. час V,VI (прва смена)

VII,VIII 7. час (друга смена)

УТО.

6. час (прва смена)

ЧЕТ.V1
0.час

Историја

Марија Ивковић

Историја

Горан Драшковић

Историја Сава Поповић

VIII-1,VIII-2 УТО. 0.час (друга смена) ПЕТ. VIII-1 (7. час друга смена)
VIII-2 (7. час прва смена)

Физичко васпитање

Гордана Буљин

УТО. 7.час ПЕТ. 6.час

Физичко васпитање

Дејан Куља

Физичко васпитање

Милош Влашки

Хемија

Ивана Станојковић

VIII-1,VIII-2,VIII-3 ЧЕТ. 7. час УТО. 7.час
VIII-3

Биологија

Оливера Боздић

V-1,V-2

VI-1,VI-1,VI-3,VII-1,VII-2,VII-1,VIII-2,VIII-3

УТО. 7. час СРЕ. 7.час ПОН. 7.час ЧЕТ. 7.час

Математика

Александра Колак

VI-1,VI-2, VI-3,VII-1 УТО. 0.час

СРЕ. 7. час

Математика

Јасна Бењоцки

ПОН.
(супротна смена)
УТО.0.час УТО.7.час СРЕ.0.час
Математика Мирјана Радишић V-1,V-2,VII-2,VIII-1,VIII-3 СРЕ. 0.час

V-1,V-2,VII-2,VIII-1,VIII-3

ПОН.0.час
V-1,V-2

УТО.0.час
VII-2, VIII-1,
VIII-3

 

ЧЕТ. 0.час СРЕ. 0.час

Физика

Ана Карпић

VI-1,VI-2,VI-3,VII-1,VII-2 ПОН.0.час

УТО. 7.час

Физика

Јелена Врсајковић

ТиТ, ИиР

Јелена Петров

V – VIII уторак, пре подне 7. час
четвртак после подне 0.час
четвртак, 0.час

ТИТ, ИиР

Александра Белегишан

V-VIII УТО. 6.час УТО. 0.час ЧЕТ. 0.час
Зорица Никић ПОН. 5. час ЧЕТ.5.час ПЕТ.3.час
Биљана Трнинић СРЕ. 5. час ПЕТ.5.час ЧЕТ.5 час
Слађана Петровић Бошњак ПОН. 5. час УТО 5.час ПОН. 6.час
Бранислав Бркић ЧЕТ.5. час ПЕТ.5.час ПОН.5. час

 


ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ГОРЊА ШКОЛА (ТИТЕЛ)

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧИТЕЉА

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ/ПРЕДМЕТ ДОПУНСКА НАСТАВА

СЕКЦИЈА

Снежана Рошуљ

I 2 уторак, 5. час понедељак, 5. час

Оливера Хорват

II 2 понедељак, 5. час

петак, 5. час

Јелена Бојовић

III 2

четвртак, 5. час

уторак, 5. час

Наташа Вучан

IV 2

петак, 5. час

понедељак, 5. час

Јелена Ћурувија

Енглески језик

среда,
претчас/6. час

среда,
претчас/6. час


ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ВИЛОВО

Редни број

Име и презиме наставника Наставни предмет Допунска настава Додатна настава Секција

ЧОС

1.

Светлана Лозанов

Српски језик
Математика

среда 5. час четвртак 5. час

 

 /

понедељак 5. час

2.

Оливера Момиров

Српски језик
Математика

петак 5. час / петак 4. час

среда 5.час

3.

Анђелка Болманац

Српски језик
Математика

среда 5. час / четвртак 5. час

понедељак 5. час

4.

Вјера Гавранић

Српски језик
Математика

среда 5. час / петак 5. час

среда 4. час

5.  

Зоран Боздић

Енглески језик

 


ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ЛОК

РАЗРЕДНА И  ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Име и презиме наставника

Наставни предмет Допунска настава Додатна настава Секција

ЧОС

Јасмина Пешић – Петаков

српски језик и књижевност понедељак 0. час четвртак
7. час
8-4:  четвртак 6. час
Сава Поповић географија среда
7. час

5-3: среда 1. час

Александра Колак

математика понедељак 0. час петак
0. час
7-3: среда 0. час
Јелена Станојевић математика понедељак 7. час четвртак
7. час

Ана Карпић

физика VIII: петак 7. час
VII: среда
7. час
Јелена Врсајковић физика среда
7. час

6-4: петак 0. час

Горан Грујић

руски језик среда
0. час
Мирослава Цветковић разредна настава четвртак
5. час
среда
5. час

1-4:

понедељак 5. час

Дејана Станковић

разредна настава петак
5. час
четвртак
5. час
2-4: среда 5. час
Александар Николин разредна настава петак
5. час
понедељак 5. час

3-4: четвртак 5. час

Оливера Топар

разредна настава четвртак
5. час
петак
5. час
4-4:  понедељак 5. час
Јелена Ћурувија енглески језик понедељак  5. час/0. час

четвртак
5. час/0. час


ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ГАРДИНОВЦИ

РАЗРЕДНА НАСТАВА

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА