Изборни предмети за ученике виших разреда

ОШ „Светозар Милетић“ Тител је за школску 2020/2021. годину ученицима понудила следеће изборне и обавезне изборне предмете:

 

 

 

  • Обавезни изборни предмети:
  1. Верска настава и
  2. Грађанско васпитање