Изборни предмети за ученике виших разреда

ОШ „Светозар Милетић“ Тител је за школску 2019/2020. годину ученицима 8. разреда понудила следеће изборне и обавезне изборне предмете:

  • Изборни предмети  8. разред:
  1. Цртање, сликање, вајање,
  2. Домаћинство,
  3. Информатика и рачунарство и
  4. Хор и оркестар.
  • Обавезни изборни предмети:
  1. Верска настава и
  2. Грађанско васпитање