Активи и тимови у школи за школску 2023/2024. годину

 

Стручно веће за српски језик:

 1. Наташа Живанчев – председник
 2. Весна Пејин
 3. Јелена Влашки – Радосављев
 4. Јасмина Пешић Петаков

Стручно веће за математику:

 1. Мирјана Радишић – председник
 2. Јасна Бењоцки
 3. Миливој Јелин
 4. Александра Колак
 5. Јелена Станојевић

Стручно веће за страни језик

 1. Милена Субић – председник
 2. Јелена Ћурувија
 3. Момир Кузмић
 4. Ана Ђуричић
 5. Јасминка Бакић
 6. Зоран Боздић
 7. Горан Грујић
 8. Чила Варга

Стручно веће природних наука:

 1. Бранислава Костић – председник
 2. Ивана Бајагић Станојковић
 3. Ана Карпић
 4. ОливераБоздић
 5. Јасна Бењоцки
 6. Јелена Врсајковић

Стручно веће историје и географије:

 1. Горан Драшковић – председник
 2. Гордана Шаркић
 3. Сава Поповић
 4. Марија Ивковић
 5. Александра Симић

Стручно веће музичке и ликовне културе:

 1. Иван Ковачевић – председник
 2. Светлана Ђурђевић
 3. Дубравка Буркерт
 4. Добро Марић

Стручно веће информатике и технике:

 1. Јелена Петров – председник
 2. Александра Белегишан
 3. Јасна Бењоцки
 4. Миливој Јелин

Стручно веће за физичко васпитање

 1. Слободан Мазалица – председник
 2. Дејан Куља
 3. Гордана Буљин
 4. Милош Влашки

Стручно веће за верску наставу и грађанско васпитање:

 1. Предраг Хрубик – председник
 2. Жељан Субић
 3. Рис Далиборка
 4. Лулић Фрањо

Стручно веће првог разреда:

 1. Зорица Никић – председник
 2. Снежана Рошуљ
 3. Оливера Момиров
 4. Мирослава Цветковић

Стручно веће другог разреда:

 1. Татјана Рудан- председник
 2. Анђелка Болманац
 3. Оливера Хорват
 4. Бранислав Бркић
 5. Дејана Станковић

 Стручно веће трећег разреда

 1. Јелена Бојовић – председник
 2. Александар Николин
 3. Ружица Деспотовић
 4. Вјера Гавранић
 5. Слађана Петровић Бошњак

Стручно веће четвртог разреда:

 1. Наташа Вучан– председник
 2. Биљана Трнинић
 3. Љубица Стојков
 4. СветланаЛозанов
 5. ОливераТопар

Стручно веће петог разреда:

 1. Гордана Шаркић – председник
 2. Сава Поповић
 3. Горан Драшковић
 4. Далиборка Рис

Стручно веће шестог разреда:

 1. Милена Субић – председник
 2. Гордана Буљин
 3. Бранислава Костић
 4. Александра Белегишан
 5. Јелена Врсајковић

Стручно веће седмог разреда:

 1. Ана Карпић – председник
 2. АлександраКолак
 3. МирјанаРадишић
 4. Наташа Живанчев

Стручно веће осмог разреда:

 1. Весна Пејин– председник
 2. Ивана Бајагић Станојковић
 3. Јасмина Пешић-Петаков
 4. Јелена Влашки Радосављев
 5. Јасна Бењоцки

 Стручно веће разредне наставе:

Дејана Станковић, наставник разредне наставе, координатор 

Актив за развој школског програма:

 1. Јасна Бењоцки, наставник ТиТ – председник;
 2. Иван Ковачевић, наставник музичке културе;
 3. Дејана Станковић, наставник разредне наставе;
 4. Оливера Момиров, наставник разредне наставе;
 5. Mирослава Цветковић, наставник разредне наставе;
 6. Чила Варга, стручни сарадник – психолог;
 7. Оливера Топар, наставник разредне наставе;
 8. Наташа Живанчев, наставник српског језика

Актив за развојно планирање:

 1. Миливој Јелин, наставник математике – координатор тима;
 2. СлађанаПетровић–Бошњак, наставник разредне наставе;
 3. Ружица Деспотовић, наставник разредне наставе;
 4. Оливера Боздић, наставник биологије;
 5. Зорица Никић, наставник разредне наставе;
 6. Зоран Боздић, наставник енглеског језика;
 7. Јелена Ћурувија, наставник енглеског језика;
 8. Снежана Радић, стручни сарадник – педагог;
 9. Жељан Субић, наставник верске наставе;
 10. – представник савета родитеља;
 11. – представник Ученичког парламента;
 12. Велиборка Савичић – представник јединице локалне самоуправе.

Тим за инклузивно образовање:

 1. Снежана Радић, педагог и координатор Тима;
 2. Далиборка Рис, психолог;
 3. Анђелка Болманац, професор разредне наставе;
 4. Светлана Лозанов, професор разредне наставе;
 5. Бранислав Бркић, професор разредне наставе;
 6. Слађана Петровић Бошњак,професор разредне наставе;
 7. Наташа Живанчев, професор српског језика;
 8. Мирјана Радишић, наставник математике.

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:

 1. Далиборка Рис, психолог, координатор тима;
 2. Петар Којић, директор школе;
 3. Надежда Стојановић, секретар школе;
 4. Зорица Никић, наставник разредне наставе;
 5. Гордана Буљин, наставник физичког васпитања;
 6. Гордана Шаркић, наставник географије;
 7. Светлана Ђурђевић, наставник ликовне културе;
 8. Ана Карпић, наставник физике;
 9. Јасминка Бакић, наставник енглеског језика;
 10. представник Савета родитеља;
 11.  представник ученика и
 12. Милан Никић, представник ЈЛС и Центра за соц. рад.

Тим за професионалну орјентацију:   

 1. Јелена Влашки Радосављев, наставник српског језика – координатор тима;
 2. Јасмина Пешић Петаков, наставник српског језика;
 3. Далиборка Рис, стручни сарадник – психолог;
 4. Светлана Ђурђевић, наставник ликовне културе;
 5. Ивана Бајагић Станојковић, наставник хемије
 6. Јелена Петров, наставник информатике и рачунарства;
 7. Чила Варга, наставник мађарског језика.

Тим за стручно усавршавање:

 1. Гордана Шаркић, наставник географије – координатор тима;
 2. Снежана Рошуљ, наставник разредне наставе;
 3. Оливера Момиров, наставник разредне наставе;
 4. Вјера Гавранић, наставник разредне наставе;
 5. Биљана Трнинић, наставник разредне наставе;
 6. Александар Николин, наставник разредне наставе;
 7. Татјана Рудан, наставник разредне наставе.

Тим за уређење школског простора:

 1. Оливера Момиров, наставник разредне наставе координатор тима;
 2. Наташа Вучан, наставник разредне наставе;
 3. Оливера Боздић, наставник биологије;
 4. Јасмина Пешић Петаков, наставник српског језика;
 5. Дејана Станковић, наставник разредне наставе;
 6. Јелена Станојевић, наставник математике;
 7. Анђелка Болманац, наставник разредне наставе.

Тим за заштиту животне средине:

 1. Оливера Боздић, наставник биологије – координатор тима;
 2. Вјера Гавранић, наставник разредне наставе;
 3. Светлана Лозанов, наставник разредне наставе;
 4. Гордана Шаркић, наставник географије;
 5. Александра Колак, наставник математике;
 6. Љубица Стојков, наставник разредне наставе;
 7. Бранислава Костић, наставник биологије;
 8. Ивана Бајагић Станојковић, наставник хемије;

Дечији савез: 

 1. Слађана Петровић Бошњак, наставник разредне наставе
 2. Светлана Лозанов, наставник разредне настав

Тим за самовредновање:

 1. Снежана Радић, педагог, координатор тима;
 2. Јелена ВлашкиРадосављев, професор српског језика;
 3. Гордана Буљин, професор физичког васпитања;
 4. Наташа Вучан, професор разредне наставе;
 5. Оливера Хорват, професор разредне наставе;
 6. Јелена Бојовић, наставник разредне наставе;
 7. Зоран Боздић, наставник енглеског;
 8. представник Савета родитеља;
 9. представник Ученичког парламента;
 10. Милан Никић, представник локалне самоуправе.

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво:

 1. Горан Драшковић, наставник историје, координатор тима
 2. Јелена Станојевић, наставник математике
 3. Мазалица Слободан, наставник физичког
 4. Александра Симић, наставник географије
 5. Ана Ђуричић, наставник енглеског језика
 6. Горан Грујић, наставник руског језика
 7. Буркерт Дубравка, наставник музичког
 8. Марија Ивковић, наставник историје

 Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: 

 1. Милена Субић, наставник руског језика – координатор тима;
 2. Весна Балог, стручни сарадник;
 3. Биљана Трнинић, наставник разредне наставе
 4. Бранислав Бркић, наставник разредне наставе;
 5. Момир Кузмић, наставник руског језика;
 6. Јасна Бењоцки, наставник математике;
 7. Иван Ковачевић, наставник музичког
 8. Анђелка Болманац, наставник разредне наставе
 9. Андреа Лајко, представник општине Тител.

 

Педагошки колегијум:

Директор, помоћник директора, педагог, психолог
Председник Стручног већа за први разред
Председник Стручног веће за други разред
Председник Стручног већа за трећи разред
Председник Стручног већа за четврти разред
Председник Стручног већа за пети разред
Председник Стручног већа за шести разред
Председник Стручног већа за седмиразред
Председник Стручног већа за осми разред
Председник Стручног већа за српски језик
Председник Стручног већа за стране језике
Председник Стручног већа за математику
Предесдник Стручног већа за природне науке
Председник Стручног већа за информатику и технику
Председник Стручног већа за физичко васпитање
Председник Стручног већа за музичку и ликопвну културу
Председник Стручног већа за историју и географију
Председник Стручног већа за грађанско васпитање и веронауку
Председник Актива за развојно планирање
Председник Актива за развој школског програма
Координатор тима за инкузивно образовање и тима за самовредновање
Координатор тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања                                                                                Координатор тима за професионалну оријентацију
Координатор тима за уређење школског простора и тима за заштиту животне средине
Координатор тима за обезбеђење квалитета и развој установе
Координатор тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво
Координатор тима за стручно усавршавање