Активи и тимови у школи за школску 2020/2021. год.

Стручно веће за српски језик:

Наташа Живанчев – председник
Јасмина Пешић-Петаков
Јелена Влашки-Радосављев
Весна Пејин

Стручно веће за математику:

Александра Колак – председник
Јасна Бењоцки
Миливој Јелин
Мирјана Радишић
Сања Вукашиновић

Стручно веће за страни језик

Ана Ђуричић – председник
Јелена Ћурувија
Милена Субић
Момир Кузмић
Јасминка Бакић
Зоран Боздић
Горан Грујић

Стручно веће природних наука:

Ивана Бајагић  Станојковић – председник
Слађана Стојсављевић
Бранислава Костић
Оливера Боздић
Миливој Јелин

Стручно веће историје и географије:

Сава Поповић – председник
Гордана Шаркић
Горан Драшковић
Марија Ивковић

Стручно веће музичке и ликовне културе:

Светлана Ђурђевић – председник
Иван Ковачевић
Светлана Грујић
Дубравка Буркерт
Добро Марић

Стручно веће информатике и технике:

Јелена Петров – председник
Александра Белегишан
Александра Колак
Јасна Бењоцки
Миливој Јелин

Стручно веће за физичко васпитање

Гордана Буљин – председник
Дејан Куља
Слободан Мазалица

Стручно веће за верску наставу и грађанско васпитање:

Жељан Субић – председник
Јованка Зубовић
Далиборка Рис
Гордана Шаркић
Предраг Хрубик
Фрањо Лулић

Стручно веће првог разреда:

Оливера Топар – председник
Биљана Трнинић
Наташа Вучан
Светлана Лозанов
Љубица Стојков

Стручно веће другог разреда:

Оливера Момиров – председник
Зорица Никић
Снежана Рошуљ
Мирослава Цветковић
Љубица Сткојков

Стручно веће трећег разреда:

Анђелка Болманац – председник
Оливера Хорват
Бранислав Бркић
Мирослава Светковић
Дејана Станковић

Стручно веће четвртог разреда:

Марица Секулић – председник
Јелена Бојовић
Слађана Петровић-Бошњак
Вјера Гавранић
Александар Николин

Стручно веће петог разреда:

Јасмина Пешић-Петаков – председник
Јованка Зубовић
Јелена Влашки-Радосављев
Јасна Бењоцки
Весна Пејин

Стручно веће шестог разреда:

Далиборка Рис – председник
Гордана Шаркић
Сава Поповић
Горан Драшковић

Стручно веће седмог разреда:

Милена Субић – председник
Гордана Буљин
Светлана Грујић
Бранислава Костић

Стручно веће осмог разреда:

Слободан Мазалица – председник
Иван Ковачевић
Наташа Живанчев
Александра Колак

Актив за развој школског програма:

Мирослава Цветковић, наставник разредне наставе – председник
Иван Ковачевић, наставник музичке културе
Јасна Бењоцки, наставник математике
Оливера Момиров, наставник разредне наставе
Мирјана Радишић, наставник математике
Дејана Станковић, наставник разредне наставе
Далиборка Рис, стручни сарадник – психолог
Оливера Топар, наставник разредне наставе
Наташа Живанчев, наставник српског језика

Актив за развојно планирање:

Весна Балог – председник
Јелена Ћурувија
Слађана Петровић-Бошњак
Жељан Субић
Оливера Боздић
Зорица Никић
Зоран Боздић
Јованка Зубовић
Представник Савета родитеља
Представник Ученичког парламента
Представник локалне самоуправе

Тим за инклузивно образовање:

Јованка Зубовић – координатор
Далиборка Рис
Анђелка Болманац
Светлана Лозанов
Бранислав Бркић
Слађана Петровић-Бошњак
Наташа Живанчев

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:

Далиборка Рис-координатор
Петар Којић
Надежда Стојановић
Гордана Буљин
Гордана Шаркић
Зорица Никић
Јасминка Бакић
Светлана Ђуђевић
Представник Савета родитеља

Тим за професионалну орјентацију:   

Јелена Влашки-Радосављев – коордиинатор
Наташа Живанчев
Далиборка Рис
Светлана Ђурђевић
Јованка Зубовић
Александра Белегишан
Милена Субић

Тим за стручно усавршавање:

Снежана Рошуљ – координатор
Вјера Гавранић
Оливера Момиров
Гордана Шаркић
Биљана Трнинић
Јованка Зубовић

Тим за уређење школског простора:

Оливера Боздић – координатор
Наташа Вучан
Оливера Момиров
Анђелка Болманац
Дејана Станковић

Тим за заштиту животне средине:

Оливера Боздић – координатор
Вјера Гавранић
Светлана Лозанов
Гордана Шаркић
Далиборка Рис
Бранислава Костић
Бранислав  Бркић
Љубица Стојков
Горан Драшковић

Дечији савез: Слађана Петровић-Бошњак

Тим за самовредновање:

Јованка Зубовић – координатор 
Наташа Вучан
Гордана Буљин
Јелена Влашки Радосављев
Оливера Хорват
Представник Савета родитеља
Представник Ученичког парламента
Представник Школског одбора из реда лок самоуправе

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво:

Горан Драшковић – координатор
Иван Ковачевић
Биљана Трнинић
Светлана Грујић

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: 

Милена Субић – координатор
Зорица Никић
Бранислав Бркић
Момир Кузмић
Александра Колак

Педагошки колегијум:

Директор, помоћник директора, педагог, психолог
Предесник Стручног већа за први разред Оливера Топар
Председник Стручног веће за други разред Оливера Момиров
Председник Стручног већа за трећи разред Анђелка Болманац
Председник Стручног већа за четврти разред Марица Секулић
Председник Стручног већа за пети разред Јасмина Пешић – Петаков
Председник Стручног већа за шести разред Далиборка Рис
Председник Стручног већа за седми разред Милена Субић
Председник Стручног већа за осми разред Слободан Мазалица
Председник Стручног већа за српски језик Наташа Живанчев
Председник Стручног већа за стране језике Ана Ђуричић
Председник Стручног већа за математику Александра Колак
Предесдник Стручног већа за природне науке Ивана Станојковић Бајагић
Председник Стручног већа за информатику и технику Јелена Петров
Председник Стручног већа за фичко васпитање Гордана Буљин
Председник Стручног већа за музичку и ликопвну културу Светлана Ђурђевић
Председник Стручног већа за историју и географију Сава Поповић
Председник Стручног већа за грађанско васпитање и веронауку Жељан Субић
Председник Актива за развојно планирање Весна Балог
Преседник Актива за развој школског програма Мирослава Цветковић
Координатор тима за инкузивно образовање и тима за самовредновање Јованка Зубовић
Координатор тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Далиборка Рис
Координатор тима за професионалну оријентацију Јелена Влашки Радосављев
Координатор тима за уређење школског простора и тима за заштиту животне средине Оливера Боздић
Координатор тима за обезбеђење квалитета и развој установе Милена Субић
Координатор тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво Горан Драшковић
Координатор тима за стручно усавршавање Снежана Рошуљ