Активи и тимови у школи за школску 2019/2020. год.

Стручно веће за српски језик:

Јасмина Пешић-Петаков-председник

Наташа Живанчев

Јелена Влашки-Радосављев

Весна Пејин

Стручно веће за математику:

Александра Колак-председник

Јасна Бењоцки

Миливој Јелин

Ђорђе Југовић

Драган Србуловић

Стручно веће за страни језик

Јелена Ћурувија-предсeдник

Милена Субић

Момир Кузмић

Јасминка Бакић

Зоран Боздић

Горан Грујић

Маја Крчмар

Стручно веће природних наука:

Ивана Бајагић  Станојковић-председник

Слађана Стојсављевић

Бранислава Костић

Оливера Боздић

Миливој Јелин

Стручно веће историје и географије:

Маја Здравковић-председник

Гордана Шаркић

Горан Драшковић

Марија Ивковић

Стручно веће музичке и ликовне културе

Иван Ковачевић-председник

Светлана Грујић

Дубравка Буркерт

Добро Марић

Светлана Ђурђевић

Стручно веће ТиО

Јелена Петров –председник

Стеван Радуловић

Александра Белегишан

Стручно веће за физичко васпитање

Дејан Куља-председник

Гордана Буљин

Слободан Мазалица

Стручно веће за верску наставу и грађанско васпитање

Жељан Субић-председник

Јованка Зубовић
Далиборка Рис

Гордана Шаркић

Предраг Хрубик

Фрањо Лулић

Стручно веће првог разреда:

Снежана Рошуљ-председник

Зорица Никић

Мирослава Цветковић

Вјера Гавранић

Љубица Стојков

Стручно веће другог разреда:

Бранислав Бркић-председник

Оливера Хорват

Мирослава Цветковић

Анђелка Болманац

Дејана Станковић

Стручно веће трећег разреда:

Јелена Бојовић-председник

Слађана Петровић-Бошњак

Вјера Гавранић

Александар Николин

Марица Секулић

Стручно веће четвртог разреда:

Светлана Лозанов-председник

Весна Балог

Биљана Трнинић

Оливера Топар

Дејана Станковић

Стручно веће петог разреда:

Гордана Шаркић-председник

Далиборка Рис

Стеван Радуловић

Горан Драшковић

Стручно веће шестог разреда:

Гордана Буљин-председник

Милена Субић

Светлана Грујић

Бранислава Костић

Стручно веће седмог разреда:

Ђорђе Југовић-председник

Иван Ковачевић

Наташа Живанчев

Слободан Мазалица

Стручно веће осмог разреда:

Јованка Зубовић-председник

Јелена Влашки-Радосављев

Јасна Бењоцки

Јасмина Пешић-Петаков

Весна Пејин

Актив за развој школског програма:

Оливера Топар, наставник разредне наставе – председник

Иван Ковачевић, наставник музичке културе

Јасна Бењоцки, наставник математике

Оливера Момиров, наставник разредне наставе

Драгана Шведић, стручни сарадник – библиотекар

Дејана Станковић, наставник разредне наставе

Далиборка Рис, стручни сарадник – психолог

Мирослава Цветковић, наставник разредне наставе

Наташа Живанчев, наставник српског језика

Актив за развојно планирање:

Весна Балог-председник

Јелена Ћурувија

Слађана Петровић-Бошњак

Жељан Субић

Оливера Боздић

Зорица Никић

Зоран Боздић

Јованка Зубовић

Представник Савета родитеља

Представник Ученичког парламента

Представник локалне самоуправе

Тим за инклузивно образовање:

Јованка Зубовић-координатор

Далиборка Рис

Анђелка Болманац

Светлана Лозанов

Бранислав Бркић

Слађана Петровић-Бошњак

Наташа Живанчев

Тим за заштиту ученика од дискриминације,насиља, злостављања и занемаривања:

Далиборка Рис-координатор

Петар Којић

Денис Тул

Гордана Буљин

Гордана Шаркић

Зорица Никић

Јасминка Бакић

Светлана Ђуђевић

Представник Савета родитеља

Тим за професионалну орјентацију:    

Јелена Влашки-Радосављев-коордиинатор

Наташа Живанчев

Далиборка Рис

Добро Марић

Јелена Петров

Милена Субић

Слободан Мазалица

Тим за стручно усавршавање:

Снежана Рошуљ-координатор

Вјера Гавранић

Оливера Момиров

Гордана Шаркић

Биљана Трнинић

Јованка Зубовић

Тим за уређење школског простора

Наташа Вучан-координатор

Биљана Трнинић

Оливера Момиров

Оливера Боздић

Анђелка Болманац

Дејана Станковић

Тим за заштиту животне средине

Оливера Боздић-координатор

Вјера Гавранић

Светлана Лозанов

Гордана Шаркић

Далиборка Рис

Бранислава Костић

Маја Здравковић

Љубица Стојков

Горан Драшковић

Дечији савез: Слађана Петровић-Бошњак

Тим за самовредновање:

Јованка Зубовић-координатор

Наташа Вучан

Гордана Буљин

Јелена Влашки Радосављев

Оливера Хорват

Представник Савета родитеља

Представник Ученичког парламента

Представник Школског одбора из реда лок самоуправе

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво:

Анђелка Болманац-координатор

Иван Ковачевић

Биљана Трнинић

Светлана Грујић

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе  
Милена Субић –координатор

Зорица Никић

Бранислав Бркић

Момир Кузмић

Александра Колак

Педагошки колегијум:

Директор,педагог

Предесник стручног већа за први разред Снежана Рошуљ

Председник стручног веће за други разред Бранислав Бркић

Председник стручног већа за трећи разред Јелена Бојовић

Председник стручног већа за четврти разред Светлана Лозанов

Председник стручног већа за пети разред Гордана Шаркић

Председник стручног већа за шести разред Гордана Буљин

Председник стручног већа за седми разред Иван Ковачевић

Предесник стручног већа за осми разред Јованка Зубовић

Председник стручног већа за српдки језик Јасмина Пешић Петаков

Председник стручног већа за стране језике Јелена Ћурувија

Председник стручног већа за математику Александра Колак

Предесдник стручног већа за природне науке Ивана Станојковић Бајагић

Председник стручног већа за фичко васпитање Дејан Куља

Председник стручног већа за музичку и ликопвну културу Иван Ковачевић

Председник стручног већа за историју и географију Сава Поповић

Председник стручног већа за грађанско васпитање и веронауку Жељан Субић