Дежурство у школи

ТИТЕЛ

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Понедељак: Наташа Живанчев  и  Јасминка Бакић

Уторак: Мирјана Радишић и Оливера Боздић

Среда: Јелена Петрови Зоран Боздић

Четвртак: Милена Субић и Јелена Влашки Радосављев

Петак: Гордана Буљин и Марија Ивковић

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Понедељак:  Биљана Трнинић и Зорица Никић

Уторак: Биљана Трнинић и Зорица Никић

Среда: Јелена Бојовић и  Оливера Хорват

Четвртак: Жељан Субић и наизменично

Петак: Јелена Бојовић и Оливера Хорват


ГОРЊА ШКОЛА

Понедељак:  

Уторак:

Среда: 

Четвртак: 

Петак: 


ВИЛОВО

СМЕНА I И  III РАЗРЕД

Светлана Лозанов – пре подне

Анђелка Болманац – после подне

 

СМЕНА II И  IV РАЗРЕД

Оливера Момиров – пре подне

Вјера Гавранић – после подне


ЛОК

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Понедељак: Оливера Топар – I4

Уторак: Оливера Топар –I4

Среда: Марица Секулић – IV4

Четвртак: Мирослава Цветковић – II/III4

Петак: Мирослава Цветковић –II/III4

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Понедељак:  Јасмина Пешић-Петаков и Бранислава Костић

Уторак:  Ивана Бајагић-Станојковић и Александра Колак

Среда: Горан Драшковић и Јасмина Пешић-Петаков

Четвртак:  Ивана Бајагић-Станојковић и Светлана Грујић

Петак:  Горан Грујић и Александра Колак


 ГАРДИНОВЦИ

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Понедељак: 

Уторак:  

Среда: 

Четвртак: 

Петак:

  

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Понедељак:

Уторак:

Среда:

Четвртак:

Петак: