Дежурство у школи

ТИТЕЛ

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Понедељак: Наташа Живанчев  и  Јасминка Бакић

Уторак:  Милена Субић и Оливера Боздић

Среда: Јелена Петров / Александра Белегишан и Мирјана Радишић

Четвртак: Зоран Боздић и Јелена Влашки Радосављев

Петак: Гордана Буљин и Дејан Куља

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Понедељак:  Биљана Трнинић и Зорица Никић

Уторак: Биљана Трнинић и Зорица Никић

Среда: Јелена Бојовић и  Оливера Хорват

Четвртак: Жељан Субић и наизменично

Петак: Јелена Бојовић и Оливера Хорват


ГОРЊА ШКОЛА

ПРВА СМЕНА

1. СМЕНА:   Снежана Рошуљ понедељак – петак: 7:30 – 10:25
                      Наташа Вучан понедељак – петак: 7:30 – 12:35 

МЕЂУСМЕНА: Јелена Ћурувија среда: 12:00 – 14:00

2. СМЕНА:   Слађана Петровић Бошњак и  Бранислав Бркић
понедељак – петак: 12:30 – 17:35

НАПОМЕНА: Смене се ротирају на недељном нивоу.


ВИЛОВО

СМЕНА I И  III РАЗРЕД

Светлана Лозанов – пре подне (понедељак-петак)

Анђелка Болманац – после подне (понедељак-петак)

СМЕНА II И  IV РАЗРЕД

Оливера Момиров – пре подне (понедељак-петак)

Вјера Гавранић – после подне (понедељак-петак)


ЛОК

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Понедељак: Оливера Топар – I4

Уторак: Оливера Топар –I4

Среда: Марица Секулић – IV4

Четвртак: Мирослава Цветковић – II/III4

Петак: Мирослава Цветковић –II/III4

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Понедељак:  Јасмина Пешић-Петаков и Бранислава Костић

Уторак:  Ивана Бајагић-Станојковић и Александра Колак

Среда: Горан Драшковић и Јасмина Пешић-Петаков

Четвртак:  Ивана Бајагић-Станојковић и Светлана Грујић

Петак:  Горан Грујић и Александра Колак


 ГАРДИНОВЦИ

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Понедељак: 

Уторак:  

Среда: 

Четвртак: 

Петак:

  

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Понедељак: Весна Пејин и Момир Кузмић

Уторак:  Бранислава Костић и Предраг Хрубик

Среда:  Ана Ђуричић и Сава Поповић

Четвртак:   Дубравка Буркерт и Слободан Мазалица

Петак:  Јелена Станојевић и Миливој Јелин