Дежурство у школи

ТИТЕЛ

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Понедељак: Наташа Живанчев  и  Јасминка Бакић

Уторак: Гордана Буљин  и  Јелена Влашки Радосављев

Среда: Александра Колак  и  Јасна Бењоцки

Четвртак: Милена Субић и  Зоран Боздић

Петак: Оливера Боздић  и  Светлана Ђурђевић

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Понедељак: Весна Балог и Оливера Хорват

Уторак: Весна Балог и Оливера Хорват

Среда: Јелена Бојовић и Биљана Трнинић

Четвртак: Зорица Никић и Жељан Субић

Петак: Јелена Бојовић и Биљана Трнинић


ГОРЊА ШКОЛА

1. СМЕНА:

Снежана Рошуљ
Наташа Вучан                               понедељак – петак: 7.30 – 12.25

 Јелена Ћурувија                           среда: 10.45 – 12.25

2. СМЕНА:

Снежана Рошуљ
Наташа Вучан                               понедељак – петак: 12.30 – 17.20

 Јелена Ћурувија                           среда: 12.30 – 14.45

1. СМЕНА:

Бранислав Бркић
Слађана П. Бошњак                     понедељак – петак: 7.30 – 12.25

2. СМЕНА:

Бранислав Бркић
Слађана П.  Бошњак                    понедељак – петак: 12.30 – 17.20


ВИЛОВО

СМЕНА   I   и   III  РАЗРЕД – комбинација

Вјера Гавранић – пре подне ( понедељак-петак)

Вјера Гавранић – после подне ( понедељак-петак)

СМЕНА  II  и   IV  РАЗРЕД

Светлана Лозанов – пре подне ( понедељак-петак)

Анђелка Болманац – после подне ( понедељак-петак)


ЛОК

Разредна настава

Понедељак: Мирослава Цветковић – I, II 4

Уторак: Марица Секулић – III 4

Среда: Марица Секулић – III 4

Четвртак: Оливера Топар  – IV 5

Петак: Оливера Топар – IV 5

Предметна настава

Понедељак:  Јасмина Пешић-Петаков и Ђорђе Југовић

Уторак:

Среда: Јелена Петров и Светлана Грујић

Четвртак:

Петак:


 ГАРДИНОВЦИ

Разредна настава:

Понедељак: 

Уторак:  

Среда: 

Четвртак: 

Петак:

  

Предметна настава:

Понедељак:

Уторак:

Среда:

Четвртак:

Петак: