Наставно особље


Наставници предметне наставе


Српски језик

Јелена Влашки Радосављев
Наташа Живанчев
Јасмина Пешић-Петаков
Весна Пејин

Историја

Горан Драшковић
Марија Ивковић

Математика

Јасна Бењоцки
Александра  Колак
Миливој Јелин
Ђорђе Југовић

Техничко и информатичко образовање

Стеван Радуловић
Јелена Петров
Александра Белегишан

Ликовна култура

Светлана Ђурђевић
Добро Марић

Информатика и рачунарство

Јелена Петров

Енглески језик

Зоран Боздић
Јасминка Бакић
Маја Крчмар
Јелена Ћурувија

Географија

Гордана Шаркић
Сава Поповић

Физика

Слађана Стојсављевић
Ивана Станојковић Бајагић

Физичко васпитање

Гордана Буљин
Слободан Мазалица
Дејан Куља

Верска настава

Жељан Субић
Предраг Хрубик
Лулић Фрањо

Руски језик

Милена Субић
Момир Кузмић
Горан Грујић

Биологија

Оливера Боздић
Бранислава Костић

Хемија

Ивана Бајагић Станојковић
Слађана Стојсављевић

Музичка култура
Иван Ковачевић
Светлана Грујић
Дубравка Буркрет

Грађанско васпитање
Далиборка Рис
Јованка Зубовић
Гордана Шаркић

 Хор и оркестар

Иван Ковачевић
Светлана Грујић


Наставници разредне наставе


Матична школа Тител

Весна Балог
Биљана Трнинић
Јелена Бојовић
Зорица Никић
Оливера Хорват

Издвојено одељење Горња школа – Тител

Бранислав Бркић
Снежана Рошуљ
Слађана Петровић-Бошњак
Наташа Вучан

Издвојено одељење у Локу

Оливера Трнинић
Марица Секулић
Мирослава Цветковић

Издвојено одељење у Вилову

Анђелка Болманац
Вјера Гавранић
Светлана Лозанов
Оливера Момиров

Издвојено одељење у Гардиновцима

Дејана Станковић
Љубица Стојков
Александар Николин