Контакт

ОШ “Светозар Милетић” Тител

21240 Тител, Милоша Црњанског 3

Телефон/факс: 021/2960-031

Рачуноводство: 021/2960-176

e-mail: ossmt@mts.rs


Lice za zaštitu podataka o ličnosti:  Denis Tul, sekretar škole.

Telefon: 021 2960 031, 060 337 87 73

Email: ossmt@mts.rs
са назнаком („за секретара“),
denistul92@gmail.com


Ваше име (обавезно)

Ваша е-пошта (обавезно)

Предмет

Ваша порука