Контакт

ОШ „Светозар Милетић“ Тител
21240 Тител, Милоша Црњанског 3
Телефон/факс: 021/2960-031
Рачуноводство: 021/2960-176
e-mail: ossmt@mts.rs

e-mail за слање планова: ossmiletic@gmail.com


Лице за заштиту података о личности:

телефон: 021 2960 031
е-mail: ossmt@mts.rs

са назнаком („за секретара“),


    Ваше име (обавезно)

    Ваша е-пошта (обавезно)

    Предмет

    Ваша порука