Издвојено одељење у Вилову

Издвојена одељења

О години отварања школе у Вилову истраживачи износе различите податке. Међутим, неоспоран је податак из војних архива у Бечу да „илирска“ (тј. српска школа) у Вилову ради од 1785. године у згради од набоја. Деца су слабо похађала наставу. Школа је 1802 – 1803. године имала 23 ђака, а 1803. године 25 ђака. Већ 1804. године школа нема своју зграду и настава се одржава у учитељском стану, цркви и стражарници.

Нова школска зграда грађена је 1840. године и поново 1872. године. Те године учитељска плата на годишњем нивоу била 400 форинти уз бесплатан стан и огрев. Први познати учитељ у Вилову био је Аврам Милетић, деда Светозара Милетића.

Садашња зграда основнешколе грађена је седамдесетих година 20. века.

Као учитељи у Вилову спомињу се:

Аврам Милетић (1786. – 1788.)

Симеун Димитријевић (1815.)

Јован Хаднађев (1820.)

Леонтије Михајловић (1826.)

Максим Георгијевић (1826.– 1840.)

Атанасије Поповић, ђакон (1842.– 1849.)

Коста Кузмановић, богослов (1850. – 1853.)

Атанасије Николић (1860.- 1867.)

Милан Јовановић

Димитрија Радивојевић

Светлана Лозанов – Цеца
професор разредне наставе