О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Актуелности

 

ПРАВО НА БЕСПЛАТНУ УЖИНУ СЕ УТВРЂУЈЕ СВАКЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЗА ТЕКУЋУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ СХОДНО ОДЛУЦИ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА БЕСПЛАТНУ ИСХРАНУ ДЕЦЕ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ („СЛ. ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ“, БР. 1 ОД 20. АПРИЛА 2007.).

ГОРЕ НАВЕДЕНО ПРАВО СЕ ОСТВАРУЈЕ НА ЗАХТЕВ РОДИТЕЉА, СТАРАТЕЉА ОДНОСНО ХРАНИТЕЉА, КОЈИ СЕ ПОДНОСИ ШКОЛИ (СЕКРЕТАРУ ШКОЛЕ) ДО 05. У МЕСЕЦУ КАКО БИ СЕ ИСТО ОСТВАРИЛО ЗА ТЕКУЋИ МЕСЕЦ ( ДО 05. СЕПТЕМБРА КАКО БИ СЕ ПРАВО НА БЕСПЛАТНУ УЖИНУ ОСТВАРИЛО ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР).

ПРАВО НА БЕСПЛАТНУ УЖИНУ ОСТВАРУЈУ: 

  1. УЧЕНИЦИ ИЗ ПОРОДИЦА КОЈЕ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НАМАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ (СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ)
  2. УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ТРЕЋЕ И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕПО РОЂЕЊУ
  3. УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА
  4. УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

УЗ ЗАХТЕВ ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

  • ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА
  • ФОТОКОПИЈА РЕШЕЊА О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ( СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ )
  • ФОТОКОПИЈА ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ЗА СВУ ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦЕ

 

 УПРАВА ШКОЛЕ