ОБАВЕШТЕЊЕ

Издвајамо

 

НАСТАВА У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ  ПОЧИЊЕ 

15. ЈАНУАРА 2015.   (четвртак)

 

skola_kreativni_centar

 

РАСПОРЕД СМЕНА ЈЕ:

МАТИЧНА ШКОЛА ТИТЕЛ

I-IV РАЗРЕДА и  СПЕЦ. ОДЕЉЕЊА                ПРЕ ПОДНЕ ОД   800

V-VIII РАЗРЕДА                                                  ПО ПОДНЕ ОД   1300

 

ЛОК И ГАРДИНОВЦИ

I-IV РАЗРЕДА                                                      ПРЕ ПОДНЕ ОД   800

V-VIII РАЗРЕДА                                                  ПО ПОДНЕ

      

ГОРЊА ШКОЛА

III и  IV РАЗРЕД                                                  ПРЕ ПОДНЕ ОД   800

I  и   II РАЗРЕД                                                    ПО ПОДНЕ ОД   1300

 

ВИЛОВО

I  и III РАЗРЕД                                                    ПРЕ ПОДНЕ ОД   800

II и IV РАЗРЕД                                                    ПО ПОДНЕ ОД   1300

 

УЖИНА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР ИЗНОСИ 495 ДИНАРА.

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
ВОЈИСЛАВ ЂУРЂЕВАЦ