Обавештење за родитеље

Издвајамо
ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ РОДИТЕЉИ ДА ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023-2024.ГОД.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

  • ЗА УЧЕНИКЕ СОЦИЈАЛНО/МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА-ПРИМАОЦЕ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ – РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈЕ ПРАВО НА ПРИМАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

 

  • ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СУ У ПОРОДИЦИ ТРЕЋЕ ИЛИ СВАКО НАРЕДНО РОЂЕНО ДЕТЕ КОЈЕ ЈЕ У СИСТЕМУ ШКОЛОВАЊА (СРЕДЊА ШКОЛА, ФАКУЛТЕТ)- ПОТВРДА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ УСТАНОВЕ О СВОЈСТВУ УЧЕНИКА ОДНОСНО СТУДЕНТА,

А ЗА УЧЕНИКЕ НА ШКОЛОВАЊУ У НАШОЈ ШКОЛИ ДОСТАВИТИ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

 

  • ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СЕ ОБРАЗУЈУ ПО ИОП-У (ИОП-1, ИОП-2 и ИОП-3) НИЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВЉАТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ДОСТАВИТИ НАЈКАСНИЈЕ ДО 07.04.2023.ГОД.
Наташи Миленковић, 021/2960-176

 

                                                                  УПРАВА ШКОЛЕ