УПУТСТВО ЗА ИЗБОР УЏБЕНИКА

Издвајамо

У току је поступак избора уџбеника за наредне три године, односно за школске 2016/2017., 2017/2018. и 2018/2019. годину, у основним школама Републике Србије. Избор уџбеника реализује се у складу са чланом  33. и 34. новог Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“ број 68/15).

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је, на основу јавног позива, Листу одобрених уџбеника. Листа одобрених уџбеника садржи податке о свим уџбеничким комплетима за сваки предмет. У Листи се за сваку уџбеничку јединицу наведени обим изражен у броју страна и малопродајна цена. Важно је напоменути да су могуће измене у листама уџбеника. Листа одобрених уџбеника доступна је на интернет странама:

http://www.mpn.gov.rs/udzbenici-2/izbor-udzbenika/

http://opendata.mpn.gov.rs/listaudzbenika.php