Један занимљив час…

Издвајамо

Дана 02.02.2024. ученици VI и VIII разреда са наставницом Јеленом Врсајковић изводили су експерименте из физике. У настави, природне науке, имају доказивање специфичности процеса у природи, и то оних аспеката природе који испитује одређена наука: човек и живи свет (биологија), неживи свет и њихови односи (физика) или живи и неживи свет на свом молекуларном, хемијском нивоу (хемија). Најлакши стил учења је визуелни стил учења јер ученици најбоље уче гледањем различитих експеримената, воле тада да седе у првој клупи, размишљају у сликама, воле илустрације. Природне науке су изузетно значајне за развој деце, посебно за њихов интелектуални развој, јер садржаји ових наука подстичу развој формално-логичког, хипотетичко-дедуктивног мишљења. Учење природних наука је кључни подстицај за развој облика формалног мишљења који се назива експериментално мишљење, односно мишљење које се среће приликом извођења експеримената.

 

Јелена Врсајковић,
наставник физике и хемије