ОБАВЕШТЕЊЕ

Издвајамо

ДОСТАВИТИ НА e-mail ШКОЛЕ ПЛАНОВЕ ЗА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ
(Стручно веће за предмете, Стручно веће по разредима, Стручни органи, активи и тимови, Планови екскурзија,… )

ПОПРАВНИ И РАЗРЕДНИ ИСПИТИ
ПРИПРЕМНА НАСТАВА

ПРИПРЕМНА  НАСТАВА ПОЧИЊЕ  19. 08. 2019.  ОД  7:30

Иван Ковачевић, помоћник директора школе