ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Актуелности

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ РОДИТЕЉИ ДА ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ЗА ШКОЛСКУ
2021-2022.ГОД.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  • ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СУ У ПОРОДИЦИ ТРЕЋЕ ИЛИ СВАКО НАРЕДНО РОЂЕНО ДЕТЕ КОЈЕ ЈЕ У СИСТЕМУ ШКОЛОВАЊА (СРЕДЊА ШКОЛА, ФАКУЛТЕТ)- ПОТВРДА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ УСТАНОВЕ О СВОЈСТВУ УЧЕНИКА ОДНОСНО СТУДЕНТА,

  • ЗА УЧЕНИКЕ СОЦИЈАЛНО/МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА – ПРИМАОЦЕ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ – РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ УТВРШУЈЕ ПРАВО НА ПРИМАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ.

А ЗА УЧЕНИКЕ НА ШКОЛОВАЊУ У НАШОЈ ШКОЛИ ДОСТАВИТИ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ.

 

ЗАХТЕВ СА ПОТРЕБНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ДОСТАВИТИ НАЈКАСНИЈЕ ДО 26.02.2021.ГОД. У СЕКРЕТАРИЈАТ ШКОЛЕ.

ЗАХТЕВ РОДИТЕЉ ИЛИ СТАРАТЕЉ ПРЕУЗИМА И ПОПУЊАВА У ШКОЛИ!!!

                                                             

  УПРАВА ШКОЛЕ