ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Актуелности

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ РОДИТЕЉИ ДА ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ
ЗА ШКОЛСКУ
2022-2023.ГОД.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  • ЗА УЧЕНИКЕ СОЦИЈАЛНО/МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА -ПРИМАОЦЕ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ – РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈЕ ПРАВО НА ПРИМАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
  • ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ  СУ У ПОРОДИЦИ ТРЕЋЕ ИЛИ СВАКО НАРЕДНО РОЂЕНО ДЕТЕ КОЈЕ ЈЕ У СИСТЕМУ ШКОЛОВАЊА (СРЕДЊА ШКОЛА, ФАКУЛТЕТ)- ПОТВРДА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ УСТАНОВЕ О СВОЈСТВУ УЧЕНИКА ОДНОСНО СТУДЕНТА, А ЗА УЧЕНИКЕ НА ШКОЛОВАЊУ У НАШОЈ ШКОЛИ ДОСТАВИТИ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

ЗАХТЕВ СА ПОТРЕБНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ДОСТАВИТИ НАЈКАСНИЈЕ ДО 30.03.2022.ГОД. У СЕКРЕТАРИЈАТ ШКОЛЕ.

ЗАХТЕВ РОДИТЕЉ ИЛИ СТАРАТЕЉ ПРЕУЗИМА И ПОПУЊАВА У ШКОЛИ!!!

 

Управа школе