ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ОШ „Светозар Милетић“ Тител

Издвајамо

Образовно васпитни рад одвијаће се свакодневно у две подељене смене које долазе у следећим  терминима:

Матична школа Тител, I-IV

Преподневна смена:

I група:

 1. 7.30-8.00
 2. 8.05-8.35
 3. 8.50-9.20
 4. 9.25-9.55

II група:

 1. 10.15-10.45
 2. 10.50-11.20
 3. 11.35-12.05

Поподневна смена:

I група:

 1. 11.00-11.30
 2. 11.35-12.05
 3. 12.20-12.50
 4. 12.55-13.25

II група:

 1. 14.00-14.30
 2. 14.35-15.05
 3. 15.20-15.50

 Матична школа Тител, V- VIII

 Преподневна смена:

 1. 7.30-8.00
 2. 8.05-8.35
 3. 8.50-9.20
 4. 9.25-9.55
 5. 10.00-10.30

Поподневна смена:

 1. 13.00-13.30
 2. 13.35-14.05
 3. 14.20-14.50
 4. 14.55-15.25
 5. 15.30-16.00

Напомене:

*Прве недеље школске 2020/2021. године  ученици од првог до четвртог разреда су поподневна смена, а  ученици од  петог до осмог разреда су преподневна смена.

*Ученици А групе виших разреда   у току једне недеље  имају непосредан образовно-васпитни рад у школи  понедељком, средом и петком, док ученици Б групе имају непосредан образовно-васпитни рад уторком и четвртком. Наредне недеље групе се ротирају.

*Ученици када немају непосредан образовно-васпитни рад у школи прате часове наставе који се емитују путем Јавног медијског сервиса Србије.


Горња школа Тител

Преподневна смена:

I група:

 1. 8.00-8.30
 2. 8.35-9.05
 3. 9.20-9.50
 4. 9.55-10.25

II група:

 1. 10.45-11.15
 2. 11.20-11.50
 3. 12.05-12.35

Поподневна смена:

I група:

 1. 13.00-13.30
 2. 13.35-14.05
 3. 14.20-14.50
 4. 14.55-15.25

II група:

 1.  15.45-16.15
 2.  16.20-16.50
 3.  17.05-17.35

Издвојено одељење Лок, I-IV

Преподневна смена:

 1. 8.00-8.30
 2. 8.35-9.05
 3. 9.20-9.50
 4. 9.55-10.25

Поподневна смена:

 1. 11.00-11.30
 2. 11.35-12.05
 3. 12.20-12.50
 4. 12.55-13.25

 Издвојено одељење Лок V- VIII

Преподневна смена:

 1. 7.30-8.00
 2. 8.05-8.35
 3. 8.50-9.20
 4. 9.25-9.55
 5. 10.00-10.30

Поподневна смена:

 1. 13.00-13.30
 2. 13.35-14.05
 3. 14.20-14.50
 4. 14.55-15.25
 5. 15.30-16.00

Издвојено Одељење Вилово

Преподневна смена:

 1. 8.00-8.30
 2. 8.35-9.05
 3. 9.20-9.50
 4. 9.55-10.25

Поподневна смена:

 1. 11.00-11.30
 2. 11.35-12.05
 3. 12.20-12.50
 4. 12.55-13.25

Издвојено Одељење Гардиновци, I-IV

Преподневна смена:

 1. 8.00-8.30
 2. 8.35-9.05
 3. 9.20-9.50
 4. 10.55-10.25

Поподневна смена:

 1. 12.00-12.30
 2. 12.35-13.05
 3. 13.20-13.50
 4. 13.55-14.25

Издвојено Одељење Гардиновци, V- VIII

Преподневна смена:

 1. 8.00-8.30
 2. 8.35-9.05
 3. 9.20-9.50
 4. 10.55-10.25
 5. 10.30-11.00

Поподневна смена:

 1. 13.00-13.30
 2. 13.35-14.05
 3. 14.20-14.50
 4. 14.55-15.25
 5. 15.30-16.00

Петар Којић, директор