Јавна набавка огрева

Јавне набавке

Позив за подношење понуда за јавну набавку можете преузети ОВДЕ.

Конкурсну документацију за јавну набавку можете преузети ОВДЕ.


Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете видети ОВДЕ.

Измену конкурсне документације можете видети ОВДЕ.


Одлуку о додели уговора можете преузети – СТРАНА 1 и СТРАНА 2.


Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете видети  ОВДЕ.


Одлуку о додели уговора за партију 1 можете видети ОВДЕ.

Одлуку о обустави поступка за партију 3 можете видети ОВДЕ.


Обавештење о закљученом уговору за партију 2 – можете погледати ОВДЕ.


Обавештење о закљученом уговору за партију 1 – можете погледати ОВДЕ.